Жестокост спрямо животни!

Жестокост към животниЖестокост спрямо животни! “Един мъж, който живее в квартала, съсече кучето ми с брадва. Гръбнакът му беше прекъснат и то умря в клиниката…“

Жестокост към животни!

Защитата на животните от различни прояви на нечовешко отношение към тях, опазването на техният живот и здраве са уредени в Закона за защита на животните от 2008 г.

Според този закон жестокост спрямо животни е всяко действие или бездействие, което причинява продължително или повтарящо се страдание на животното или увреждане на здравето му, или стрес. В него за жестокост и нехуманно отношение спрямо тях се предвиждат различни адмнистративни наказания. Това са глоби, ако случаят не представлява престъпление, или отнемане на животното в полза на държавата.

Контрол за спазване на закона.

Контролът по изпълнението на този закон се осъществява от Министъра на земеделието и храните. Общественият контрол е възложен на различни юридически организации с нестопанска цел – сдружения и фондации.

С ДВ бр. 33 от 2011 г. в сила от 27.07.2011 г. бе зъздаден нов член 325 “б“ в Наказателния кодекс. Той криминализира в състав на престъпление жестокостта спрямо гръбначни животни. Причиняването на смърт, както и тежкото или трайното увреждане на такива.

Българският закон и европейските закони.

С това законодателят синхронизира българския Наказателен закон с европейските. Предвидените наказания за такива деяния са съответни на тези, които се предвиждат в Европа и САЩ.

В посочения чл. 325 “б“ от НК се предвиждат две хипотези. Основен състав – по-леко наказуем и квалифициран, за който санкцията е по-тежка. В първия попадат случаите на “обикновена“ жестокост спрямо животни. Такива са причиняването на смърт или телесни увреждания. За тях наказанието е лишаване от свобода до три години и глоба от 1000 до 5 000 лева.

Във втория са случаи, в които описаните прояви – увреждания или смърт са причинени с особена жестокост. Или по особено мъчителен за животното начин. Например: продължителни предсмъртни мъки, или по начин и средства опасни за мнозина. Такива са например убийство с пушка. Тук наказанията са по-сериозни – лишаване от свобода от една до три години. Т.е. има предвидена долна граница от минимум една година, а глобата е от 2 000 до 5 000 лева.

Брутално убийство в Пловдив.

Съвсем скоро обществото беше шокирано със случай на брутално убийство на куче в Пловдив. Този случай попада във втората хипотеза – като умишлено убийство извършено с особена жестокост. Особена жестокост е налице, когато деянието се отличава с изключителна ярост, ожесточение, отмъстителност или садизъм.

Проявите на жестокост спрямо животни не са рядкост. Не са рядкост и осъдителните присъди за проявена жестокост. По нашумял преди няколко години случай за брутално отношение към куче – влачено с кола, за да се мъчи, в резултат на което същото умира – деецът е осъден условно на лишаване от свобода за срок от 11 месеца и глоба от 1000 лева. (случаят тук).

Прояви на жестокост към животни.

В практиката най-чето срещаните прояви на насилие са към кучета, но се срещат и такива за жестокост спрямо крави-причиняване на дълбоки прорезни рани по гърба, към котки – обесвания и др. Като жестокост стрямо животни би могъл да се квалифицира и обичаят “тричане“.

Според Законите за защита на животните в Калифорния (Animal protection laws of California) за жестокост, умишлено нараняване или убийство се предвижда затвор от три години и/или глоба от $ 20 000. За изоставяне, пренебрежение и занемаряване на животни в канадската провинция Квебек се предвиждат наказания в размер на $ 25 000 – при първо нарушение и $ 75 000 за последващи такива. В Англия се предвижда затвор и глоба до 20 000 GBP, Франция до 30 000 Евро, Русия до 8 000 рубли и поправителен труд, и т.н.

*Поради това, че хората сравнително рядко сигнализират на органите по разследване за насилие и убийства на животни, делата срещу насилници, и убийци на животни не са много. Все пак, сигналите са повече от преди и все повече адвокати имат такива дела. Най-често те завършват с освобождаване на дееца от наказателна отговорност по чл. 78а от НК и с условно осъждане по чл. 66 от НК.

*Настоящата не е изчерпателна и изразява личното мнение на автора, като адвокат на собствениците на кучето Нера.

10 мнения за “Жестокост спрямо животни!

  1. ТОЗИ СВЯТ СЕ ИЗРАЖДА сатаната е погърняал хората затова е злобата деянията му са роазводи страдания болести ОБЛАДАВАНЕ НА ХОРА РАЗВРАТ НАРКОТИЦИ .

  2. Здравейте, искам да осъдя Община Пловдив срещу издадена наредба в противовес със Закона за закрила на животните. Ако желаете да ми съдействате, моля за отговор.

  3. Здравейте. Искам да осъдя Заравет в Тракия за дето техен ветеринар счупи крачето на заека ми. Ако може да ми съдействате, много ви моля за отговор.

  4. Здравейте ,коктата ми я простреля един индивид с въздушна пушка,и не само моята предполагам,защото стреля по всяка.Какво може да се направи?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *