Онлайн договор за потребителски кредит

Онлайн договор за потребителски кредит адвокат в ПловдивОнлайн договор за потребителски кредит. Договор за предоставяне на финансови услуги от разстояние.
“Сключих договор за кредит по интернет. После ми се обадиха по телефона и ми казаха, че трябва да върна парите за 36 месеца. Казаха, че парите ще получа от Easy Pay. Върнах парите преждевременно, но продължаваха да ми звънят и тормозят. После ми заведоха дело, но не пазя бележката, че съм платила. Можете ли да ме представлявате по делото?“

 

Горното е разказ на жена, която бе изстрадала доста заради сключен от нея договор за кредит. Въпреки че бе изплатила кредита, съгласно условията на договора от фирмата за кредити, й звъняха всеки ден. Тези позвънявания (според жената телефонен тормоз) били защото не е изплатила цялата сума. За съжаление жената не пазеше платежното и не можехме да докажем колко и кога е плащала. Все пак тя спечели делото. Районен съд отхвърли исковете на кредитора, а съдът на втора и последна инстанция потвърди решението.

Потребителски кредит – Що е то по дефиниция?

Отношенията във връзка с кредите на потребителите се уреждат от Закона за потребителския кредит. Този закон обаче не съдържа определение за това какво е потребителски кредит. Тоест няма легална (законовa) дефиниция (определение) на, понятието “потребителски кредит“. Въпреки че законът не го определя изрично Договор за потребителски кредит може да се определи като договор на заем на пари. Иначе казано паричен заем. При този договор страните уговарят разсрочено плащане на заетата сума.

Онлайн договор за потребителски кредит

договор за кредит адвокат в пловдив и софияОнлайн договор за потребителски кредит също е договор за паричен заем. Разликата му с обикновения договор за потребителски кредит е това, че е сключен от разстояние. При този договор отправянето на предложението и сключването му се използват средства за комуникация от разстояние – най-вече по интернет!

Страни по Онлайн договор за потребителски кредит и обикновен договор за потребителски кредит

Договорът за потребителски кредит, онлайн или не, се сключва между потребителя и кредитора (доставчика). Потребител е всяко физическо лице, което сключва договор за потребителски кредит в лично качество, извън професионалната си дейност. Кредитор-доставчик по този договор може да бъде както физическо лице, така и юридическо (фирма), което сключва договора, действайки в рамките на своята професионална или търговска дейност.

Форма на договора за потребителски кредит

Договорът за потребителски кредит е писмен договор, тоест сключва се писмено. Писмената форма се счита за спазена ако е на хартия или друг траен носител. Този договор трябва да е изписан по ясен и разбираем начин. Интересно е, че законодателят е предвидил и размер на шрифта за договора. Той не може да е по-малък от 12. Договорът следва да е в два екземпляра – по един за всяка от страните.

Можем ли да прекратим договор за потребителски кредит?

Всеки потребител може да се откаже от договора. Това негово право на отказ може да бъде осъществено без да дължи обезщетения или неустойки. Не е длъжен да посочва причина за отказа си от договора. Това може да стане в срок 14 дни, считано от датата на сключване на договора за кредит, или от датата, на която потребителят получи условията на договора и съдържанието на договора.

Онлайн договор – отказ и прекратяване

Потребителят има право да се откаже от договор за потребителски кредит, сключен онлайн. Това право му е дадено от закона, без да дължи обяснение за отказа си. В този случай не дължи обезщетение и неустойка. Правото на отказ може да се упражни в срок 14 дни. Този срок от 14 дни се брои от  датата на сключване на договора ИЛИ от деня, в който получи всички условия на договора.

Договор за потребителки кредит – недействителност

Good lawyer in Plovdiv Bulgaria, online contractПравата на потребителите не могат да се ограничават. Всяка уговорка, която изключва или ограничава правата на потребителите е недействителна. Всяка клауза в договор за потребителски кредит, която има за цел да заобиколи изискванията на този закон е нищожна.
В случай че договорът се обяви за недействителен, потребителят трябва да върне само сумата, която е получил. В този случай не дължи лихви, неустойки или други разходи по кредита.

Неравноправни клаузи при договор за потребителски кредит

Неравноправни клаузи са условия в договора, които са във вреда на потребителя. Според практиката тези клаузи не третират еднакво страните по договора. Те нарушават добросъвестността. Дават повече права или възможности на търговеца, за сметка на потребителя, който е по-слабата страна.
Неравноправни клаузи са и тези, които освобождават или изключват отговорността на търговеца – този, който ограничава права на потребителя, който  изключва или възпрепятства правото на иск на потребителя и др.

Адвокатска защита по закона за потребителския кредит

Потребителите имат право да подават всякакви жалби във връзка с договорите за потребителски кредит. Това право е и за двата вида договори – от разстояние – онлайн или на място. Ако интересите на потребителите са нарушени, то защитата се реализира от Сдруженията за защита на потребителите. Те могат да заведат дела за спиране и забрана на действия и порочни практики, ако се нарушават колективни интереси на потребителите.

Да търся ли съдействие от адвокат при сключване на договор за потребителски кредит?

Правото на адвокатска защита и съдействие е лично и упражняването му зависи изцяло от лицето, което възнамерява да сключи договор за кредит. Практиката ми сочи, че съдействието от адвокат се търси след сключването на договора. Или когато потребителят изпадне в невъзможност да изплаща задълженията си. Също така до адвокат се прибягва когато определени кредитори претендират твърде високи лихви и неустойки или завеждат дела срещу потребителите, какъвто бе случаят, който описах в началото. За радост на клиента – потребител съдът отхвърли искове на кредитодателя и решението е окончателно!

адвокат за дело за кредит в Пловдив и София

Повече на www.advokatdimitrov.com

*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат в Пловдив и София.

**Свързани теми:
Адвокатска защита на длъжници и кредитори по изпълнителни дела
Защита от колектори, кредити и ЧСИ
Банка, кредит, дело, адвокат и ЧСИ
Предсрочна изискуемост на кредит?
Почивка или вноска по кредита?

3 мнения за “Онлайн договор за потребителски кредит

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *