Има ли давност?

Има ли давност? Погасителна давност давност за, адвокат Пловдив и СофияИма ли давност? “Имам едно старо задължение за кредитна карта от 2008 г. Тогава заминах за чужбина и не помня дали го платих. Сега се върнах в България и ми наложиха запор за заплата. Законно ли е това, има ли давност? Цял живот ли ще дължа?“

Законът, както много често се получава, поставя повече проблеми отколкото решава. Това е така, защото самият той е неясен и дава възможност за различни тълкувания. Това води до приемане на Тълкувателни решения. Те трябва да разтълкуват закона и дадат да му предадат яснота. Но тълкувателните решения отново имат проблем – двусмислие, т.е. пак неяснота. Това предизвиква широко и различно тълкуване на закона и тълкувателните решения на върховните съдилища от съдиите по места. Всичко това води до нестабилност на съдебната практика. Води до променянето й за кратки периоди от време и до несигурност за адвокати при завеждането на дела.

Има ли давност е статия, която следва основната тенденция да се опита да даде отговор на често задавани въпроси. Има ли давност за задължения към НАП? Има ли давност за задължения към ЧСИ? За задължения към ВиК, Теленор, за кредит и т.н? В тази връзка бързам да отговоря следното:

Давност има за всички задължения!

Всъщност хората, които питат има ли давност, знаят отговора. Знаят, че давност има. Чуденето и объркването им идва от това, че уж давност има, а тя не се прилага спрямо тях. И от тук следва усещането за несправедливост и липса на правосъдие. И идва донякъде логичния извод, че имаме закони, но те не се прилагат спрямо обикновения човек. После следва въпросът:

Има ли давност?

има ли давност? Погасителна давност, адвокат за давност Пловдив и СофияДавност има, но тя не се прилага служебно. Това означава, че никой не следи за давност на чужди задължения. При заведено дело за погасени по давност задължения съдът няма да проверява за изтекла давност. Ако длъжникът (ответникът по делото) не се позове на давността ще бъде осъден, въпреки, че е изтекла. Тоест, ако не възрази ще загуби делото. Същото е и със съдебните изпълнители. Те нямат да откажат да образуват изпълнително дело срещу длъжник дори да са сигурни, че давността е изтекла.

Защо е така?

На първо място, ЧСИ няма интерес да отказва образуване на дела. Нещо повече, той е длъжен да образува изпълнително дело, ако има искане за това. Отказ да се образува изпълнително дело е незаконосъобразен и може да се обжалва. Същото важи и за съда. Отказ от образуване на дела би било отказ от правосъдие. Тоест самото образуване на дела не е незаконосъобразно. Исковете до съда за погасени по давност задължения не са недопустими. Молбите до съдебни изпълнителни за образуване на изпълнителни дела за погасени по давност задължения (вземания) също.

Повече в статията Погасителна давност и давностни срокове за различни задължения и в Погасителна давност. Могат ли да ме осъдят въпреки, че е изтекла? Автор Росен Димитров – адвокат в Пловдив и София.

Това е така, защото не е незаконно да се търси защита на права и интереси. Не е незаконно да се иска съдебна защита, ако някой счита, че има право на такава. Дори задължението да е погасено по давност се дава възможност на кредитора да го изиска чрез съда от длъжника. Но това, че не е законно не означава, че всеки може да прави каквото си поиска и да образува дела когато му скимне.

Погасителна давност по изпълнители дела.

Погасителна давност при изпълнителни дела. Адвокат за дела за давност, адвокати пловдив и СофияОсобеното при давността е, че тя може да се прекъсва. Това на практика означава, че един длъжник може да е такъв цял живот. В България няма абсолютна давност за задължения към физически (хора) и юридически (фирми, банки) лица. Имаше предложения за въвеждането на такава от депутати на ГЕРБ, но това не беше прието. За повече по темата тук.

Как се прекъсва давността?

Според закона давността се прекъсва чрез предприемане на действия за принудително изпълнение. Това казва законът. Достатъчно ли е това? Разбира се, че не! Законът, както много често се получава, поставя повече проблеми отколкото решава. И тук идва проблемът на закона – различното му тълкуване. Поради различно му тълкуване идват Тълкувателните решения на Върховните съдилища. И оттук произтича следващия проблем:

Той е в Различното тълкуване на тълкувателните решения! Всичко това води до нестабилност на съдебната практиката и несигурност за адвокатите, които завеждат дела. Ако адвокатът е съвестен и уведоми клиента за тази несигурност, може да го загуби като такъв. Ако му даде гаранции за успех – което клиентът очаква да чуе, със сигурност прикрива нещо.

адвокати за задължения по давност. Искове за давност, установителен иск за давност иск заВ резюме:

Всеки конкретен случай е строго индивидуален. Евентуално завеждане на дела за недължимост на погасени по давност задължения следва да се обсъдят с опитен и доверен адвокат при обстойно изследване на всички налични данни и материали. Чак тогава могат да се обсъдят възможностите за действие и шансовете за успех.

Свързани теми:
– Погасителна давност и давностни срокове за различни задължения.
– Погасителна давност. Могат ли да ме осъдят въпреки, че е изтекла?
Адвокат срещу ЧСИ?
– ЧСИ ме осъди без да знам! Какво да правя?

Разбира се, че тази статия не е изчерпателна. Тя отразява личното мнение и опита на автора като адвокат в Пловдив и София.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *