Защита от действия на ЧСИ при издаден изпълнителен лист

Защита от действия на ЧСИ Възможна ли е защита от действия на ЧСИ при издаден изпълнителен лист? Възможна ли е защита от съдебен изпълнител при получена покана за изпълнение?

Защита от ЧСИ!

 

Отговорът е ДА! Случаят е на клиентка, изпаднала в подобна ситуация да търси защита от действия на ЧСИ при издаден изпълнителен лист!

Той е следният:

“Бях извън България. Когато се прибрах получих изпълнителен лист от Частен съдебен изпълнител. Била съм осъдена, без да участвам в делото и съм изгубила всякаква възможност да се защитя.“

Тази случка ми бе разказана през отминалата седмица от възмутена дама. Тя е била за няколко месеца на гости при свои близки в чужбина. Докато жената е била там са й се случили интересни събития, за които тя разбира пост фактум.

Покана от ЧСИ – начало на защита!

Няколко дни след завръщането си тя получава покана за плащане от Частен съдебен изпълнител – ЧСИ. Поканата (ДПИ) е ведно с изпълнителен лист и заповед за изпълнение. Госпожата се ядосва, че всичко това се разиграва точно когато я няма и не е била уведомена. Ядосва се и на съседите, които не са забелязали съобщението за заведено срещу нея дело, което съдебен призовкар е залепил във входа. Или пък са го забелязали, но не са й казали за него.

Несправедливо осъждане и защита от действията на Частен съдебен изпълнител!

Защита по дела при ЧСИ, Защита от действия на ЧСИ при издаден изпълнителен листТака госпожата се примирява и решава да си плати всичко, което “дължи“. Освен това, тя не оспорва, че има да плаща, но пък не е съгласна с размера на сумата, за която е осъдена.

Според нея, тя действително дължи, но доста по-малко. Разказа ми, че ако е била тук и е знаела за делото, е щяла да се защити и да покаже на съда, че не е справедливо да плати за всичко, а само за част от претенцията.

Разбира се, тази госпожа, както и много други хора, не знае за всички законови възможности за защита. Не знае за възможността за реагиране срещу неоснователни претенции срещу тях. Няма представа за възможността изцяло да се оспорва сумата по издадената заповед за изпълнение.

Тоест тя не знае за възможността за Защита от действия на ЧСИ при издаден изпълнителен лист!

Законът, дори и при такива хипотези на станало осъждане и образувано изпълнително дело, дава възможност на неучаствалата в процеса страна да реализира правата си. Предоставя се законова възможност за защита и предприемане на действия по приключилото вече производство.

Тази защита може да се реализира чрез възражение до по-горестоящия съд на съда, пред който се е развило делото, в което страната не е участвала. Това може да стане в следните случаи:

1. Заповедта за изпълнение не е била връчена надлежно.

адвокат срещу ЧСИ, Защита от действия на ЧСИ при издаден изпълнителен лист, адвокатска защита ЧСИСъдилищата приемат, че заповедта е надлежно връчена, когато лицето макар и да не е намерено, за да му бъде връчена лично, съобщението се предава на друго лице, което е съгласно да го получи. Ако такова липсва, тогава се залепва уведомление на вратата или пощенската кутия. Поставя се указание, че заповедта може да бъде получена в двуседмичен срок от залепване на съобщението с уведомлението. След изтичането на този срок съобщението се счита за връчено.

2. Заповедта за изпълнение не е била връчена лично и в деня на връчването лицето не е имало обичайно местопребиваване на територията на Република България.

Местопребиваването извън територията на страната може да се доказва с документи и свидетели.

3. Длъжникът не е могъл да узнае своевременно за връчването поради особени непредвидени обстоятелства.
4. Длъжникът не е могъл да подаде възражението си поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могъл да преодолее.

Причините, които могат да обосноват възражение по точки 3 и 4 могат да бъдат  различни. Например – болнично лечение, заради което не е била налице възможност за узнаване за заповедта. Или макар и лицето да е знаело, по същата причина не е могло да организира защитата си и да депозира възражението си.

Законодателят е съобразил възможността лицата да не узнаят за образуването на дела срещу тях по причини, които изключват тяхна недобросъвестност. Поради това им дава възможности в срок от един месец да реагират. Този срок започва да тече от момента на узнаване за осъждането.

По този начин длъжниците могат да получат защита от действия на ЧСИ! Тя се постига чрез възражение, което ще бъде разгледано от по-горен съд.

Lawyer bailiff legal aid Plodviv, solicitor PlovdivТака въпреки поканата от Съдебен изпълнител и издадения изпълнителен лист, според който делото е приключило без участието на осъдения, то той има възможност за защита.

Наличието на някоя от четирите хипотези, която е причина за по-късното узнаване за заповедта за изпълнение, трябва да се докаже чрез способите, посочени в закона – документи и/или свидетели.

ВАЖНО!

Защитата не може да се реализира в неограничен период от време. Това става срок от 1 месец след узнаването.

*Настоящата не е изчерпателна и изразява личното мнение на автора като адвокат в Пловдив и София.

13 мнения за “Защита от действия на ЧСИ при издаден изпълнителен лист

  1. Здравейте,
    Имам проблем с ЧСИ, който открито е на страната на ищеца. Въпреки многобройните жалби, той продължава да прави всичко в моя вреда. Не изчаква произнасянето на съда по жалбата, а си продължава действията.
    Имам ли право да заведа частно дело срещу него и какъв е реда?
    Благодаря!

  2. ЧСИ ми праща Изпълнителен лист за дължима сума по начислена такса за смет и данък върху идеална част, каквато на практика не притежавам. Не съм посещавал жилището 9 години, тъй като живея в друг град, а при посещенията ползвам хотел. Идеалната част по декларацията в НАП-Сливен,на сестра ми живееща в жилището, е 1/2. Но същата твърди че има завещателна воля на майка ми с предоставен и нейния дял. Нещото което не мога да развържа, за да плащам данък само върху това, което притежавам по наследство. Платих претенцията на ЧСИ. Но сестра ми живее там сама вече 9 години. Не съм я посещавал, защото има съветници да играе някакви правила. ще когато отидох за пръв път след погребението на майка ми, заварих в жилището 18 котки и смрад. Сестра ми я нямаше. Излязохме навън да я чакаме с жена ми. Когато се появи изобщо не пожела да говорим. След като се прибрах в Плевен получих призовка от МВР да се явя по жалба от сестра ми че съм я притеснявал. Написана от друго лице, разбираемо по почерка.От тогава не съм стъпил там. Тя е с пенсия за инвалид. Както и аз съм инвалид. Да водя дела с огромни разходи е невъзможно. Близките ми ме съветват да се отвържа от това жилище, като продам идеалната си част на някого. Но това е против разбиранията ми за човещина. Сестра ми е все пак. Пък е сама. Нищо че е изкукуригала. Поне данък смет да не ме заставяха да плащам.

  3. Какви са сроковете за подаване на възражение срещу издадената покана за плащане от ЧСИ и изтегляне на суми от сметката ми преди връчването й и без да знам, че срещу мен е водено дело и че трябва да плащам на ЧСИ.

  4. Може ли ЧСИ да влиза в къща в която вие не живеете от 20години.Просто се водите на този адрес да тормози и заплашва хората вътре да звъни по телефона и да ви претеснява.Комшиите също могат да го потвърдят.И какви действия могат да се предявят срещу него.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *