Намалени хонорари на адвокати?

АДВОКАТИ, ADVOKATIНамалени хонорари на адвокати?

Законни ли са минималните адвокатски хонорари?

Има ли нарушения при приемането на наредбата за минималните адвокатски хонорари?

Правилно ли е решението на Върховния административен съд?

Нарушен ли е общественият интерес и гарантирано ли е качеството на  адвокатската дейност, както и защитата на достойнството на адвокатската професия?.

Отговор на тези и други въпроси се съдържат в статията, източник на която е Lex news.

ВАС отмени голямото увеличение на минималните адвокатски хонорари от 2014 г.

Върховният административен съд отмени едно от последните мащабни увеличения на минималните хонорари на адвокати – това от 2014 г. С него нараснаха възнагражденията за процесуално представителство по граждански и административни дела. За последните беше въведена и по-детайлна система за определянето на минималното заплащане на адвокатите.

Именно с промените в Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения от 2014 г. размерът на немалко от хонорарите, под които е забранено да падат адвокатите, беше увеличен двойно и повече.

С тях се уреди и че за изготвяне на касационна жалба с основания за допускане по чл. 280 ГПК. Без явяване на адвокати се дължат 75% от хонорара за процесуално представителство. Но не по-малко от 600 лв. А за отговор на касационна жалба минимумът е 500 лв.

Lawyer in BulgariaСпоред Върховния съд.

Върховните съдии констатираха, че Висшият адвокатски съвет (ВАдС) не е публикувал проекта за промени в наредбата на сайта си за обществено обсъждане.

Като не е публикувал проекта на Наредба на интернет страницата си, преди да бъде приета, ведно с мотивите. Не е предоставил възможност на заинтересованите лица да направят предложения и становища в 14-дневен срок.

Делото пред Върховния съд.

По време на делото тезата на ВАдС беше, че не може да докаже дали проектът за изменения в наредбата за минималните хонорари е бил публикуван на интернет страницата му. Тъй като тъкмо през 2014 г. беше пуснат новият сайт на съвета, а информацията от стария не е налична.

ВАС не приема тези доводи и подробно припомня, че ЗНА изисква преди да приеме проект на нормативен акт неговият съставител трябва да го публикува на сайта си. И то заедно с мотивите. Съответно доклада и да предостави на заинтересованите лица най-малко 14 дневен срок за предложения и становища.

Нарушението.

„В случая това законово изискване не е спазено. На заинтересованите лица не е предоставен 14-дневен срок за предложения. За становища по проекта, както и не са изготвени мотиви. Съответно доклад, които да бъдат публикувани ведно с проекта на наредба“.

Затова заключават, че допуснатите нарушения на административнопроизводствените правила са съществени. Сами по себе си са достатъчни за отмяна на измененията в наредбата от 2014 г., които са незаконосъобразни.

адвокат в ПловдивПрокуратурата.

Промените в наредбата бяха оспорени в цялост от Върховната административна прокуратура. Както и от отделни граждани. Водени бяха и приключиха дела срещу отделни нейни разпоредби.

Така през 2016 г. ВАС вече отмени размера на минималния адвокатски хонорар по граждански и търговски дела с интерес от над 10 000 лв. Делото срещу всички промени за минималните възнаграждения, приети през 2014 г., се забави 3 години във ВАС на първа инстанция.

По него бяха проведени множество заседания, а голям брой съдии си направиха отвод, тъй като имат съпрузи или роднини адвокати.

Темата за минималните адвокатски хонорари стана гореща след като в решение от ноември 2017 г. Съдът на Европейския съюз обяви, че в този им вид – определяни от самата гилдия и задължителни за съда, те биха могли да ограничат конкуренцията.

Затова ВАдС предложи в Закона за адвокатурата да се разпишат правила, които той да е задължен да следва, когато определя минималните възнаграждения. Това трябва да става „при зачитане обществения интерес и с оглед гарантиране качеството на  адвокатската дейност и защита достойнството на адвокатската професия“.

Освен това съветът ще е длъжен да извърши и „функционален анализ на адвокатската дейност, при който се отчита обема и сложността на предоставяната правна помощ, материалния интерес и другите защитавани права и интереси, и отговорността на адвоката“. Засега обаче изменения в закона, изготвени от адвокатурата, по този въпрос не са внесени в Народното събрание.

*Свързани теми:
- Адвокат ли...?
- Защита и процесуално представителство от адвокат.
- Адвокат мами клиент...
**Източник на настоящата е Lex News.

**Заглавието и графичните ефекти са на Росен Димитров - адвокат в София и Пловдив.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *