Стратегия за детето. Обществен отзвук!

Стратегия за детето. адвокат в пловдив, адвокат семейно правоСтратегия за детето. Обществен отзвук!  “Вярно ли е, че от лятото ще има закон, според който ще ни вземат децата и ще ги предават в Норвегия? Бойко Борисов се разбрал с норвежците да ни взимат децата за отглеждане от гейове?“

Стратегия за детето – слуховете!

Горният въпрос до мен цитирам по памет, като точността му е около стоте процента. Нещо повече – това е пореден въпрос във връзка с темата за Националната стратегия за детето. В България много събития, политически решения и не на последно място – фалшиви новини често пораждат публичното недоволство.

Оправдани ли са обаче страхът и масовата психоза, които определени кръгове, сдружения и организации насаждаха във връзка с приемането на Стратегията за детето? Напоследък се случва същото и със Закона за социалните услуги (ЗСУ), който влиза в сила от 1-ви юли тази година?

Стратегия за детето! Какво е това?

Уточнявам, че Националната стратегия за детето 2019 – 2030 г не е приета от Народното събрание и поради тази причина не съществува в правния мир. Тя не поражда правни или каквито и да е други последици.

Следващият въпрос е дали е оправдан страхът, че промените в законодателството, касаещи сферата на социалните услуги, в частност Закона за социалните услуги и съответстващите промени в множество нормативни актове, свързани с новата регламентация и дефиниране на социалните услуги, са взаимствали духа на проекта на Стратегията за детето? Дали принципно тези промени крият реална опасност за връзката родител – дете?

Какво уреждат Законът за социалните услуги (ЗСУ) и съпътстващите законодателни промени в други нормативни актове?

Основната задача на ЗСУ е да уреди и повиши достъпността и качеството на дейността по предоставяне на социални услуги на нуждаещите се от помощ. Това са възрастните хора, хората с увреждания и с психични разстройства, жертвите на насилие, децата в риск и т.н.

Изключително важно е да се подчертае, че производствата, уреждащи настаняването на едно дете извън биологичното му семейство (за отнемането на дете от родителите му, казано на популярен език), са регламентирани в два нормативни акта – Семейния кодекс и Закона за закрила на детето.

Кога могат да отнемат дете?

стратегия за детето, адвокати в Пловдив и СофияДецата се настаняват извън семействата си само в много тежки и крайни случаи на насилие. Такива са опасност за здравето и живота, нарушаване на правата им (като трафик, склоняване към проституция, например) Законът за социалните услуги не включва нови основания за настаняване на деца извън семействата им, нито променя, допълва или разширява съществуващите.

Мярката „настаняване извън семейството“!

Мярката „настаняване извън семейството“ задължително се потвърждава от съда. Прекратяването на настаняването – също. Съдебният контрол е невъзможно да бъде заобиколен и е изрично предвиден в Закона за закрила на детето, както и в чл. 120, ал. 2 от Конституцията.

Чл. 120.  (1) Съдилищата осъществяват контрол за законност на актове и действия на административните органи. (2) Гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат освен изрично посочените със закон.

Съдебен контрол!

Съдебният контрол не зависи от действията на родителите – той се извършва, дори и те да не упражняват правата си. Дирекция „Социално подпомагане“ – която налага временно мярката е длъжна да образува съдебно дело и да внесе досието на детето за преглед в съда. Съдебният контрол обхваща 2 инстанции. Мярката винаги е временна и не нарушава правото на контакт между родители и дете.

Следователно, твърденията, че влизащият в сила на 1-ви юли Закон за социалните услуги крие опасност “едно дете да бъде отнето от родителите си без съдебна заповед” са безпочвени и не отговарят на истината.

Могат ли да ми вземат детето по анонимен сигнал след влизане в сила на ЗСУ?

Адвокатска помощ в Пловдив стратегия за детето, домашно насилиеСлед като получих няколко запитвания на изплашени родители, че някой би могъл да им отнеме децата след анонимен сигнал, реших да се разровя по темата. Кратък сърч в гугъл ми показа огромно количество новини и информация относно Стратегията за детето и ЗСУ.

Една от тези, които като че ли се открои от останалия информационен поток, бе Писмо с искане за отмяна Закона за социалните услуги до министър-председателя, депутатите и медиите. Негов автор е Гражданско сдружение “Асоциация общество и ценности”.

Защо писмото за отмяна на Закона за социалните услуги е манипулативно?

Известно, е че манипулацията не е непременно лъжа. По-скоро представлява изопачаване на едни факти и прикриване на други. Крайната й цел е да доведе до очакван и желан (манипулиран) от автора на манипулацията резултат.

В цитираното от мен писмо е казано следното:

“С промените, които предстоят да влязат в сила се разширяват допълнително правомощията на държавните служители и на частните доставчици на социални услуги, по отношение на децата и семействата. Приети са нови основания за настаняване на децата извън семейството, вкл. без решение на съда[3].“

Цифрата три в скобите препраща към членове от Закона за закрила на детето и Семейния кодекс. Тези членове са ЗЗДет. чл. 27 ал. 1, ал. 5, чл. 39; Семеен кодекс чл. 138а.

Къде е манипулацията?

адвокат по семейно право в софия и пловдивМанипулацията се състои в избирателно цитиране на определен текст и прикриването на друг текст. Писмото цитира чл. 27 ал. 1 от Закона за закрила на детето, която казва следното:

“Настаняването на дете в семейство на роднини или близки, в приемно семейство и в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа се извършва със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето.“

Прикритите факти!

Писмото НЕ цитира следващата ал. 2, която се казва:

“В едномесечен срок от издаването на заповедта по ал. 1 дирекция „Социално подпомагане“ прави искане до районния съд по настоящия адрес на:
1. детето – при спешни мерки; 2. родителите – във всички останали случаи.“

Тоест, съдът не е игнориран, както се твърди в писмото – цитирам:

“Приети са нови основания за настаняване на децата извън семейството, вкл. без решение на съда“.

Нещо повече в ал. 6 от чл. 27 (прикрит от авторите на писмото) се казва следното:

“Актовете на директора на дирекция „Социално подпомагане“ се издават и обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

В заключение.

Законът за социалните услуги и съответстващите синхронизиращи и терминологични промени в законодателството извършват цялостна реорганизация и оптимизация на дейността, свързана с предоставянето на социални услуги.

Съдебна защита Пловдив, lawyer in Plovdiv. attorney at lawТе не целят настаняването на деца извън семействата им. Не променят или разширяват предвидените в чл. 25 от Закона за закрила на детето основанията, приети още през 2009 г.

Точно обратното, въвеждат се стандарти за качество, въвеждат се възможности за това да има по-голяма инвестиция в самите социални работници, тяхното обучение, квалификация, включително по отношение на тяхната професионална отговорност.

По-добрата защита на интереса на детето!

След като установихме безспорно, че редът при настаняване на дете извън семейството винаги подлежи на съдебен контрол, възникват следните въпроси:

Не предполага ли най-пълноценната защита на интересът на детето, неговото извеждане извън семейството да бъде предхождано от съдебно решение в бързо производство?

Или извеждането да бъде разрешавано от дежурен съдия? Т.е. съдебният контрол върху административния акт да бъде предхождащ, а не последстващ във времето?

Повече на www.advokatdimitrov.com

*Настоящата не е изчерпателна. Тя отразява личното мнение на автора като адвокат в Пловдив и София.

Едно мнение за “Стратегия за детето. Обществен отзвук!

  1. Според мен, леко повърхностна статия от, би трябвало, добър адвокат. Изглежда, все едно, е писана от Министерството на труда и социалната политика. Малко тема за разсъждение…
    https://daspasimdecatanabulgaria.org/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B7%D1%81%D1%83/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *