Разводът и психиката на детето

Разводът и психиката на детето, бракоразводен адвокат в Пловдив и СофияПовод да напиша тази статия за разводът и психиката на детето са два случая.

Единият за серия от дела между разделени родители за домашно насилие, родителски права, издръжка, леки телесни повреди и обиди. Другият бе дело за увеличаване на издръжката, довело и до невъзможността бащата да си позволи да вижда децата си. И двата случая идеално  отразяват основната тема за разводът и психиката на детето.

Разводът и психиката на детето.

„Обичам и мама, и тате. Мисля, че са направили грешка като са решили да се разделят… Сега почти не виждам тате и той ми липсва…“

Майката и бащата са равни в родителските права и задължения, както и в упражняването им . Равенството се проблематизира, когато бракът се прекратява, тъкмо поради отсъствие на общност в живеенето. Разводът засяга не титулярството, а упражняването на родителските функции (права и задължения) [1].

Разводът е територия за спорове и дори конфликти между родителите. Отчетите на държавната агенция за закрила на детето сочат, че родителските конфликти, в които са въвлечени деца, са най-често поставеният проблем в приемната на председателя на агенцията [2].

Как се отразява разводът върху психиката на детето?

Не са редки случаите, при които във връзка с водени спорове между родителите децата са въвличани като цел и средство в битката [3].

бракоразводен адвокат в Пловдив, Разводът и психиката на дететоОбщосподелено е впечатлението, че съдът по-често определя майката като родител, който ще упражнява родителските права и задължения след развода.

Статистиката потвърждава това. На този факт активна група бащи противопоставя желанието си за равностойно участие в отглеждането на детето след раздялата с майката, използвайки реториката на правата [4].

Повече в Брак, развод и последици. Автор адвокат Росен Димитров.

Съгласно чл. 191 от Екзархийския устав, публикуван в Държавен вестник, брой 23 от 30.01.1895 г.:

Децата на бракоразведените родители принадлежат на невинната страна, а до петата годишна възраст се оставят всякога на майката, освен ако не ги иска или ако тя е опорочена в нечестен живот“ (арг. от същата статия стр. 285)

Съвременното законодателство изоставя критерия за „нечестен“ живот на някоя от страните и извежда като критерий за определянето на родителските права интереса на децата.

Този критерий е абстрактен, като от значение са: възпитателските качества на родителите, полаганите до момента грижи и отношение към децата. Желанието на родителите да упражняват родителските права, привързаността на децата към родителите, пола и възрастта на децата.

Също възможността за помощ от трети лица-близки на родителите, социалното обкръжение и материалните възможности.

Интересът на децата, като изключителен критерий, е поставен в центъра на настоящото законодателство.

Според съвременните разбирания, детето е личност с достойнство. Това е в противовес с възгледите от недалечното минало. Според тях интересът на детето бе поставен в зависимост от интересите на социалистическото обществото и семейството като негова основна клетка.

Адвокат в ПловдивМненията за това как се отразява разводът и раздялата на родителите върху психиката и поведението на децата не са еднозначни.

Една част от хората считат, че няма как един развод да повлияе негативно на децата.

Според други разводът винаги води до тежки последици за децата и има трайно неблагоприятно въздействие върху тях. Като че ли второто мнение е по-разпространено.

Съгласно опита ми от делата за развод, отношенията, които се развиват между развеждащите се са, че раздялата на родителите много често реално води и до раздяла на единия родител с децата.

Тоест разводът между родителите много често влече след себе си и развод между родител и дете (деца).

Както е известно, почти винаги раздялата е породена от влошени отношения. Влошените отношения нерядко пораждат насилие. Насилието води до дела за домашно насилие.

До наказателни дела за телесни повреди, обиди. Нерядко тези дела не са само между разделящите се родители. Намесват се и техните семейства. Сбиванията са между братя, бащи, майки и т.н.

Повече в “Лека телесна повреда“ с автор адвокат Росен Димитров.

 

Предимство в този „двубой“ има родителят, на който е предоставено упражняването на родителските права. По този начин той превръща детето в оръжие срещу другия родител, като ограничава и дори забранява контакта между тях.

Така по волята на единия родител детето бива лишавано от особено важното за него общуване с другия родител. И пак се поставя въпросът за разводът и психиката на детето.

Това води до нови проблематични дела, след делата за развод и домашно насилие, а по-лошото е, че се отразява изключително зле на детето и детската психика.

Децата, израснали в обстановка на омраза, стават непълноценни възрастни хора, често неспособни да създават здрави отношения с другите, както и неспособни да се реализират в живота. Нещо повече – лошата семейна среда в детството е на първо място сред криминогенните фактори.

Учени от Лондонския университетски колеж изследвали 6000 деца, родени във Великобритания в началото на този век. Те установили, че тези, чиито родители са се разделили, когато те са били на възраст от 7 до 14 години, значително по-често са имали емоционални и поведенчески проблеми, от децата, чиито родители са останали заедно [5].

Влошените отношения между мъжа и жената, а и сбиванията на семействата им, започналите дела между тях, както и честата полицейска намеса, пораждат взаимно желание за мъст.

Практиката показва, че жената си отмъщава на мъжа като не му разрешава да вижда децата и ги крие от него. Дори когато съдът е определил време на лични отношения между бащата и децата, това не се изпълнява от майката.

адвокат за развод, бракоразводен адвокат пловдивТя просто не дава децата.

Бащата се принуждава да води свои приятели или роднини за свидетели, когато отива да види детето си.

Тези свидетели са необходими, за да може той да докаже, че майката не му е дала детето. Това доказване е за пред съда поради това, че майката не изпълнява съдебното решение и определения режим на контакти на бащата с детето.

Свидетелите са нужни, за да се докаже насилието и саморазправата, които той среща от майката и нейни близки, когато се появи пред нейния дом.

Такива майки започват да настройват децата срещу баща им. Втълпяват им, че бащата е виновен за всичко.

Наричат бащата “идиот“, “мухльо“ и всемъзможни други обиди пред децата.

Така пораждат у тях страх, отчужденост и нежелание да го виждат.  Реално не си дават сметка колко съсипващо е за психиката на детето им това непрестанно говорене против бащата.

Мъжете си отмъщават на майката по друг начин. За съжаление – отново чрез децата. Не плащат издръжка, не търсят децата или ако го правят, то е само по телефона, но нищо не им купуват и никъде не ги водят. В желанието си да не плащат издръжка умишлено напускат работа и започват да работят на черно.

Повече в “Издръжка, неплащане и последствия“ с автор адв. Росен Димитров.

По този начин официално са безработни и издръжката им е в минимален размер. Заминават за чужбина, изваждат си болнични листове, изкарват си несъществуващи болести само и само да плащат възможно най-малко на децата си.

Такива бащи започват да настройват децата срещу майка им. Втълпяват им, че майката е виновна за всичко.

Говорят им, че тя е неспособна да се грижи за тях, че е алчна, и само иска пари. Така те пораждат у децата си мисълта, че майката не може да се грижи за тях и е некадърна. Пораждат у детето и чувство на недоверие към майката.

Естествено, такива бащи също изобщо не си дават сметка как травмират детската психика, защото детето живее в една непрекъсната лъжа, съмнения и несигурност.

Още по-тъжно е, че когато има поведение на конфронтация към бившия партньор, то обикновено не е едностранно. То е от двамата родители и по този начин детето остава като буфер между тях, като поема тежестта на ударите им един спрямо друг.

attorney at law BulgariaТака например, по едно от делата за издръжка, които водих, момичето – на 17 години, беше напуснало и двамата родители. Тя ми каза, че и ДВАМАТА са луди.

След раздялата понякога се получава така, че въпреки запазените добри отношения между бившите съпрузи, пак могат да възникнат проблеми. Те са неупражняващият родителските права родител (най-вече бащата) пак да не може да вижда детето си.

Това се случва, когато мъжът и жената заживяват в различни населени места.

В тези случаи се получава следното:

ПРИ ЖЕНАТА:

Най-често жената – майката, на която съдът е предоставил упражняването на родителските права, се чувства „прецакана“. Това е така защото изцяло на нейните плещи остават грижите за децата. Тя трябва да работи, да се грижи за домакинството, да води и взима децата от училище.

След всичко това евентуално да намира време за себе си и за почивка. Естествено, такова време почти не се намира. Да не говорим за желанията й да излиза с приятели, да спортува и изобщо да има някакъв личен живот.

Така тя започва да мисли, че бившият й съпруг е в чудесно положение – няма деца, за които да полага грижи денонощно, работи, има свободно време. Според нея единственото нещо, което прави като родител за децата, е плащането на издръжка, която така или иначе не стига за нищо.

ПРИ МЪЖА:

Мъжът, чието дете (деца) са предоставени на майката, също си мисли, че е „прецакан“. Това е така, защото е принуден да вижда децата си веднъж или най-много няколко пъти в месеца. Когато те са в друг град, той трябва да пътува до там, най-често в петък, за да ги вземе и в неделя, за да ги върне на майката.

advokat plovdiv, Разводът и психиката на дететоПътуването до другия град му коства разходи. Като вземе децата си за уикенда, се стреми да ги поглези – да ги заведе на кино, на обяд, купува им различни, понякога дори ненужни неща.

Така се стреми  да компенсира отсъствието си през останалото време.

Наскоро имах такъв случай, в който бащата ми заяви, че не може да издържа финансово и няма да ходи при децата. По негови думи, за един месец му се събират разходи над 800 лева само за децата.

Отново парите:

Това са 450 лева издръжка за двете момичета,100 лева за гориво за колата, за да ги вземе за един уикенд и 100 лева за втори. Като добавим и разходите през уикенда наистина от заплатата му, която бе 1300 лева, не оставаше нищо и бе потънал в заеми.

Така той започва да мисли, че бившата му съпруга е в чудесно положение. Има деца, които са при нея и за които се грижи. Не се налага да пътува, за да ги види, не се налага да плаща издръжка.

Няма допълнителни разходи и най-важното – не е лишена от емоцията и щастието да бъде до децата си. Гледа ги как растат и споделя техните първи трепети във всичко.

Поради това, често баща в такова положение започва да ограничава контактите си с децата – просто му е невъзможно да прави такива разходи.

И се получава синдромът на родителското отчуждение, и се поставят въпросите за разводът и психиката на детето.

Тоест, двамата бивши съпрузи започват да мислят едно и също с обратен знак. Всеки се счита за „прецакан“ и мисли, че другият е по-добре от него…

Освен това, преди бащата да спре посещенията си, има един период на изнемогване. Тогава той се опитва да запази регулярните виждания с децата от една страна, но затъва материално. От друга, той се чувства емоционално смазван и контактите с децата му, освен редки, вече не са и толкова удовлетворяващи и носещи радост.

Повече в “Подялба на имуществото след развод“ с автор адвокат Росен Димитров.

По-лошото е, че всеки от двамата родители е прав в разсъжденията си относно кой е в по-неблагоприятна позиция. Но от тази „правота“ отново страдат децата…

lawyer in Plovdiv, Разводът и психиката на дететоЕстествено, не са малко и случаите, в които разводът слага край на дългогодишни страдания.

Поставя началото на нов, по-пълноценен живот и истинска любов за страните.

Води също и до по-добро бъдеще за децата. Те излизат от враждебната среда, успокояват се, започват да учат и да отново да се усмихват…

Страните запазват нормални отношения помежду си и защото осъзнават, че въпреки неспособността им да живеят заедно, детето не бива да бъде лишавано от възможността да контактува с другия родител. С този, който не живее с него.

Този тип раздяла, естествено, е най-благоприятна за децата. Често пъти дори е за предпочитане пред съвместното съжителстване на всяка цена.

Използвана литература:
[1] Семейните отношения в променящия се свят. Сиби, 2014 г. ''Майки и бащи в спор за родителски права: за нов ''полов ред в семейното право?'' Тодорова В. Статия, стр. 275,
[2] Пак там., стр. 277
[3] Пак там., стр. 277.
[4] Пак там., стр. 278.
[5] Съвет от учени: Нещастните родители да не остават заедно „заради децата – статия. 
**Свързани теми:
- Брак, развод и последици.
- Подялба на имуществото след развод.

***Настоящата статия Разводът и психиката на детето не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат в Пловдив и София.

2 мнения за “Разводът и психиката на детето

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *