Пробация и пробационни мерки

Пробация, адвокат наказателни дела пловдивПробация е едно от наказанията предвидени в Наказателния кодекс. То се налага за извършено престъпление. Пробацията като наказание се състои от различни пробационни мерки.

Те са следните: задължителна регистрация по настоящ адрес. Периодични срещи с пробационен служител. Ограничаване в свободното придвижване. Включване в курсове за професионална квалификация и/или програми за обществено въздействие. Поправителен и безвъзмезден труд в полза на обществото.

Пробационни мерки.

Първите две мерки са задължителни. Тоест, те се налагат се на всеки осъден. Съобразно тежестта на извършеното престъпление, към тези мерки, съдът може към първите две да присъедини и някоя от следващите такива. Така в случай, че някой е осъден за дребна кражба, може да регистрира постоянния си адрес, да се среща с пробационен служител и подписва при него няколко пъти в седмицата. Може и например да боядисва пейките в парка – безвъзмезден труд в полза на обществото.

Пробация – цел.

Пробация. Адвокат за пробация, адвокати Пловдив и СофияПробация се налага за престъпления, които не са тежки и чиято обществена опасност не е висока. Целта, която се преследва с налагането на пробацията като наказание е да се въздейства поправително и възпитателно на осъдения, без той да бъде лишаван от свобода. Така той не се изолира от обществото. Не загубва трудови навици и не изпитва неблагоприятното въздействие на затворническата среда.

Престъпленията, за които може да се наложи Пробация са следните. Лека телесна повреда, злепоставяне (излагане в опасност, неоказване на помощ). За маловажни случаи на кражба, измама, хулиганство. Пробация може да се наложи и за други случаи на маловажни деяния.

Неизпълнение на пробацията.

В случай, че осъденият на пробация не изпълнява наложените му мерки, съдът може да замени пробацията с наказание “Лишаване от свобода“. Законовата разпоредба, която дава това право на съда е счетена за противоречаща на Конституцията от Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС).

Върховните съдии считат, че така се нарушава принципът за законоустановеност на наказанията. Този принцип се изразява в това, че за всяко престъпление може да се налага само онова по вид и размер наказание, което е предвидено за съответното деяние в особената част на Наказателния Кодекс.

Прабация Vs Конвенцията за защита на правата на човека.

Адвокат за дело за пробация в Пловдив и СофияСъщо така Върховните съдии изтъкват аргументи, че заменянето на пробацията с лишаването от свобода в случай, че осъденият не изпълнява пробационните мерки противоречи на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.  Според Конвенцията „не може да бъде налагано наказание, по-тежко от това, което е било предвидено за съответното престъпление в момента, когато то е било извършено“.

Конституционният съд е допуснал за разглеждане искането на ВКС. Становища са изразили адвокати от Висшият адвокатски съвет.  Те считат, че искането на Върховните съдии е основателно и действително възможността за замяна на пробацията със затвор противоречи на Конституцията. Министъра на правосъдиeто, Съюза на юристите и главния прокурор са на обратното мнение. В своята позиция заявят, че тази разпоредбата на Наказателния кодекс не е противоконституционна. Според тях не е несъответстваща на международните договори, по които Република България е страна.

Конституционният съд.

Конституционният съд приема за правилна втората позиция. Отхвърля искането на Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 43а, т. 2 от Наказателния кодекс. Така възможността за замяна на пробацията с лишаване от свобода в случай, че осъденият не изпълнява пробационните мерки остава.

По много наказателни дела пробацията е желаното от подсъдимия и неговите адвокати наказание. Както се посочи чрез това наказание не се ограничава свободата на подсъдимия и той продължава своя нормален живот.

*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

5 мнения за “Пробация и пробационни мерки

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *