Общественото недоверие към съда

file000704919536Провокиран съм да напиша тази статия поради общественото недоверие към съда, за това, че обикновените хора считат, че нямат възможност да се защитят от съдебните искове на банки, колектори на вземания, от съдебни изпълнители и монополи. Част от тези мнения бяха изразени в коментари под мой пост във фейсбук страницата ми, където споделих статията “Тормоз от колекторска фирма – част II“, която може да се види ТУК и беше продължение на статията “Тормоз от колекторска фирма“.

Друг аргумент да напиша настоящата е и това, че преди време, провокиран от въпрос на клиент, написах статията „Договор за поръчителство“. Тя може да се види ТУК. В нея не засегнах въпроса за прекратяването на поръчителството по отношение на поръчителя, поради което е и тази статия.

Двата въпроса – Общественото недоверие към съда и прекратяването на поръчителството са засегнати тук, тъй като прекратяването на поръчителството е в пряка връзка с мнението на голяма част от хората за липса на справедливост и възможност да получат защита,  поради недоверието им, както към съда, така и към останалите институции.

Коментарите под моята статия “Тормоз от колекторска фирма – част II“, които споменах по-горе са:
Petranka Spasova: Това е държава на хаоса и произвола.Искат да вземат на хората абсолютно всичко!!!Няма кой да те защити,защото гарван гарвана око не вади!Мутро-фашизъм!!!!
Petranka Spasova: Защитата е празни приказки във фейса!!!
Лили Христова: ЗНАЧИ: КОГАТО ТЕ ОКРАДАТ, АКО ОТКРАДНАТОТО Е НА СТОЙНОСТ ПО МАЛКА ОТ МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА- НАК. ПРОИЗВОДСТВО НЕ МОЖЕ ДА ИМА. АКО ОБАЧЕ ДЪЛЖИШ 40 ЛЕВА- СЪДЯТ ТЕ/ БЕЗ ДА ТИ СЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ИЗРАЗИШ МНЕНИЕ- ДА СЕ ЗАЩИТИШ, ДА ОБЯСНИШ/. Е НЕМА ТАКАВА ДЪРЖАВА.
Янков Дограма Щори: ВСИЧКО ТОВА СТАВА СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ДЪРЖАВАТА-ДА ЖИВЕЕ 1 МАЙ ДЕН НА ПАРТИЗАНСКОТО ДВИЖЕНИЕ.

Лично аз не споделям тези мнения и мисля, че всеки има възможност за адекватна защита срещу съдебни претенции срещу него, стига разбира се да я използва своевременно и също така своевременно да търси правна помощ, ако няма нужните знания. В много от случаите хората търсят помощ постфактум, когато такава трудно могат да получат. Не могат, защото са изпуснали всички срокове, които им е дал законът да реагират и се защитят. Поради това, че са пропуснали сроковете, най-често по невнимание и/или незнание, обвиняват държавата и институциите или по-скоро липсата им.

Относно прекратяването на поръчителството. Съгласно Закона за задълженията и договорите – Чл. 147:

“Поръчителят остава задължен и след падежа на главното задължение, ако кредиторът е предявил иск против длъжника в течение на шест месеца. Това разпореждане се прилага и в случая, когато поръчителят изрично е ограничил своето поръчителство до срока на главното задължение.
Продължението на срока, дадено от кредитора на длъжника, няма действие спрямо поръчителя, ако той не е дал съгласието си за това.“

Тоест законът дава възможност на поръчителя да избегне плащане на дълга на главния длъжник, ако кредиторът (например-банка) не предяви иск срещу него в шест месечен срок от изискуемостта на задължението му.

В свое Решение по гражданско дело № 2623/2013 г. X състав на Районен съд – Русе е приел следното: “С изтичането на този срок по силата на закона се погасява не правото на кредитора да търси отговорност от поръчителя, а самата отговорност на поръчителя. В този смисъл е и съдебната практика – Решение № 1646 от 16.VI.1978 г. по гр. д. № 465/78 г., I г. о. – „Ако кредиторът по едно обезпечено с поръчителство задължение не предяви иск против длъжника в шестмесечен срок от падежа на задължението, отговорността на поръчителя отпада“.

Въз основа на горното и в противоречие с общественото мнение, че не съществува възможност за защита е и решението на съда по споменатото дело. Съгласно него съдът отхвърля иска на банката срещу поръчителя и осъжда банката да заплати разноските му по делото, включително хонорар за адвокат.

Ето го и какво е решил съда:

“СЪДЪТ Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ предявения от ищеца „Обединена българска банка“ АД-София, ЕИК 000694959 срещу ответницата В.Т.П., ЕГН:********** – да се признаят за установени задълженията към ищеца на ответницата, в качеството й на поръчител по договор за потребителски кредит от 19.02.2007 г., както следва: 8798,16 лв. – главница, 555,44 лв. – договорна лихва за периода от 15.08.2010 г. – 25.05.2011 г. и 114,33 лв.- наказателна лихва за същия период, които са били претендирани по реда на заповедното производство по ч. гр .дело № 4843/2011 г. на РРС.
ОСЪЖДА „Обединена българска банка“ АД-София, ЕИК 000694959 да заплати на В.Т.П., ЕГН:********** сумата в размер на 200 лв. – разноски за адвокатско възнаграждение по делото. Решението може да се обжалва пред РОС в двуседмичен срок от връчването на препис на страните.“

IL_ShivarovМнението ми, че всеки има възможност за адекватна защита се потвърждава и в личната ми практика като адвокат. По конкретно мое дело клиентът ми Е.Ш. осъди банка, получи изпълнителен лист (снимката в ляво), образува изпълнително дело при Частен съдебен изпълнител. Чрез него събра по принудителен път парите си от банката чрез налагане за запор върху сметките на банката, които бяха в същата банка. Тоест сметките на банката бяха при самата нея. Понеже банката пак не плати доброволно и не си запорира сама сметките, запор бе наложен чрез Българска народна банка.

В крайна сметка банката заплати на клиента ми всичко, което му дължи по изпълнителния лист, включително това, което той ми беше платил като адвокат, за да му водя делата. Плати и всички такси на Частен съдебен изпълнител.

За този случай обаче, ще напиша друга статия, ако клиентът ми няма против.

*Настоящата не е изчерпателна, предназначена е за неюристи и изразява личното мнение на автора, като адвокат.

4 мнения за “Общественото недоверие към съда

  1. За да се защитиш трябва да знаеш , че ма дело. Така, че не подвеждайте хората. Много пъти дори не знаеш какви ситуации има. ЕГН ни може да се ползва от всеки. С една дума – съд наистина няма

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *