Обезщетение при смърт на пътя

адвокат в ПловдивОбезщетение при смърт на пътя.

Темата за обезщетенията при смърт на пътя отново придобива актуалност.

Застрахователните компании в България отдавна се борят срещу размерите на обезщетенията, които се присъждат от съдилищата на близките на починалите при ПТП. Същото е и при обезщетенията за пострадалите, които са получили телесни повреди от ПТП.

Известно, е че България е една от страните с най-висок брой жертви на пътя. Съгласно статистиката  през 1963 г. жертвите на пътя са 678, а през 2012 г. – 601. Абсолютен рекорд по брой убити вследствие на ПТП има през 1990 г. – 1527 души.

През 2012 г и 2013 г. броят на жертвите на пътя е по 601 за всяка от двете години. През 2015 г. отново има ръст и се достига до 708 за година, За 2017 г жертвите са 682.
За 2018 г се забелязва спад – 609 загинали.

Повече по темата в Държавата срещу войната по пътищата – автор: адвокат Росен Димитров.

Активността на застрахователите е особена голяма след приемането на Тълкувателно решение от Върховния касационен съд, съгласно което право на обезщетение при смърт на пътя имат братята и сестрите на починалото лице, внуци,както и баба, дядо – тоест възходящи и низходящи на починалия.

Повече по темата в Неимуществени вреди при смърт на близък – автор: адвокат Росен Димитров.

Lawyer in PlovdivТака застрахователните компании са изработили методика, съгласно която обезщетение при смърт на пътя ще бъде между 40 000 и 60 000 лева. За сравнение до сега обезщетенията, които се изплащаха бяха в пъти по-високи и варираха в диапазона 120 000 – 180 000 лева.

Ще има ли рално намаляване на застрахователните обезщетения при смърт на пътя и при получени телесни повреди в резултат на ПТП?

Предстои да разберем след провеждането на по-широка дискусия, обсъждането на предложията от заинтересованите страни, представителите на съдебната система и др.

Представям и новата методика, източник на която е Lex News.
От 40 000 до 60 000 лв. обезщетение за неимуществени вреди при смърт на съпруг в катастрофа.

Двойките без брак трябва да са с една и съща адресна регистрация поне година, за да получат компенсация. Застрахователите огласиха примери какво ще се полага на пострадалите и близките им при катастрофа

Oт 40 000 лв. до 60 000 лв. компенсация за неимуществени вреди да получава преживелият съпруг, ако партньорът му е починал в катастрофа. Това предвижда новата методика, която за първи път трябва да въведе нормативни критерии за това как се изчисляват обезщетенията по Гражданска отговорност при смърт или травма при инцидент на пътя.

При смърт в катастрофа, обезщетението за неимуществени вреди на близките на починалия, се разделя на три вида. Първо е т. нар. основна вреда, за която в методиката е предвиден минимален и максимален размер.

Така за съпруг границите са от 40 000 лв. до 60 000 лв. според продължителността на съвместния живот. В методиката се предлага за фактическото съжителство на съпружески начала да се предвиди изискване то да е продължило поне една година, което да се доказва чрез една и съща адресна регистрация по настоящ адрес на двойката…

Повече в статията на Lex News

*Свързани теми:
- Държавата срещу войната по пътищата.
- Неимуществени вреди при смърт на близък.
**Настоящата не е изчерпателна и отрзява личното мнение на автора като адвокат в Пловдив и София.
***Източник на методиката: Лекс Нюз.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *