Незаконни действия на Топлофикация?

Адвокат в ПловдивНезаконни действия на Топлофикация?

Състав на Върховния административен съд обяви за нищожни текстове от Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради, които са етажна собственост.

Отменени са и текстове от Наредба за топлоснабдяването.

Делото пред образувано по жалби на физически лица.

Причина за жалбата са били текстове от Наредбата за топлоснабдяването, които са били издадени от некомпетентен орган.

Причината за отмяна на текстове от Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването е била, че те са били издадени от некомпетентен орган.

Това е бил заместник–министърът на икономиката и енергетиката.

Той наредил и обнародването на наредбата в Държавен вестник.

Решението не е окончателно и може да се обжалва с касационна жалба пред петчленен състав на ВАС.

ВАС обяви за нищожна формулата за дялово разпределение на топлинната енергия.

Tричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) обяви за нищожна формулата за дялово разпределение на топлинната енергия в сградите етажна собственост.

С решението (пълния му текст виж тук) се отменят десетки разпоредби от Наредба № 16-334 за топлоснабдяването. Също и от Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия, включително и тези, съдържащи формулата.

От него става ясно, че върховните съдии Милка Панчева (председател на състава и докладчик), Росен Василев и Сибила Симеонова са установили серия от нарушения на правилата. Правила за издаване на подзаконови нормативни актове още при приемането на наредбата през 2007 г. Както и при последното изменение на методиката през 2015 г.

Оказва се, че през 2013 г. измененията в наредбата за топлоснабдяването са направени със заповед на тогавашния заместник-министър на енергетиката Анна Янева.

Тя разпорежда и обнародването им в Държавен вестник.

ВАС обаче посочва в решението си, че тя не е имала такова правомощие. Единствено министър може да издава правилници, наредби, инструкции и заповеди – чл. 115 от Конституцията. Подчертават, че тази компетентност не може да се прехвърля със заповед за заместване.

Освен това ВАС установява, че за издаването на Наредба № 16-334 от 6 април 2007 г. за топлоснабдяването липсват, каквито и да било мотиви.

„Изискването на чл. 28 от Закона за нормативните актове е императивно. Пропускът на администрацията да изготви мотиви възпрепятства не само възприемането и контрола върху обжалвания подзаконов административен акт. То е пречка и да се създаде рамка и критерии относно разбирането и тълкуването му. И не може да се установи каква промяна в обществените отношение е наложило издаването на нов подзаконов нормативен акт, а не планираното изменение на Наредба № 2 за топлоснабдяването“, обяснява съдът.

Липса на мотиви.

При промените в наредбата от 2015 г. на сайта на Министерство на енергетиката е публикувано съобщение за провеждане на обществено обсъждане, но в него няма мотиви.

„Никакви съображения не са изложени в публикувания доклад относно целите, които проектът преследва. Изложено е само, че предложените изменения в проекта се правят с цел създаване на еднородна практика при прилагане на Наредбата от отделните топлофикационни дружества и лицата по чл. 139а от ЗЕ, както и да дадат еднозначно решение на определени частни случаи.

След този текст има линк за мотиви и проект, но такива по настоящото дело не са представени. И не може да се установи дали имат различно съдържание от доклада от 14.11.2014 г. Както и какво е реалното съдържание на проекта за изменение на Наредбата“, пише в решението.

Липса на обсъждане.

Нещо повече – съдът заявява, че от съдържанието на административната преписка се вижда, че не е извършено никакво обсъждане на предложенията.

Предвид липсата на уведомяване на заинтересованите лица и организации и изготвени мотиви при издаването на наредбата, съдът приема, че е налице съществено нарушение на административнопроизводствените правила. То влече след себе си отмяна на оспорените пред него разпоредби от наредбата.

ВАС не отменя наредбата и методиката в цялост. Това е защото пред него са атакувани само отделни техни разпоредби.
Решението не е окончателно.

*Източник Lex News
**Автор на предговора е Росен Димитров - адвокат в Пловдив и София.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *