Какво е Европейският съюз?

Какво е европейският съюз. Адвокат в Пловдив, Law firm in Plovdiv. legal assistance

“Какво е Европейският съюз?“

Това е въпросът, който англичаните зададоха най-много на Гугъл, но след като гласуваха за излизането си от него – Brexit. Това бе в следствие на обещания и проведен референдум. От тогавашния министър-председател на Великобритания Дейвид Камерън относно членството на Обединеното кралство в ЕС.

Какво е Европейският съюз?

Тоест, англичаните – народ, претендиращ да е водещ в Европа, а и в света по редица показатели, народ с огромно самочувствие и чувство за превъзходство над останалите народи, не е знаел какво е ЕС през цялото си 44 г. членство в съюза. И незнаейки гласува против него.

Великобритания, заедно с Дания и Ирландия, се присъединява към съществуващите тогава Европейски общности Европейска общност за въглища и стомана (ЕОВС), Европейска икономическа общност (ЕИО) и Европейска общност за атомна енергия (Евратом) през 1973 г. Тогава е първата вълна на разширяване.

Разбира се, навярно англичаните, чрез гугъл, след 44 – годишно членство са узнали повече за това какво в действителност е ЕС. Но пък не съвсем навреме. Явно не само ние българите, по стара българска традиция, се сещаме за ред неща и въпроси, които е трябвало да зададем, но малко по-рано.

Настоящата статия и въпросът “Какво е Европейският съюз?“ са особено актуални днес – 9 май. Днес се навършват 67 г. от декларацията Шуман, поставяща началото за изграждане на Обединена Европа. Именно затова 9 май е обявен за Денят на Европа.

Law firm Plovdiv Laegal aid Plovdov, Legal assistance Plovdiv

Декларацията от 9 май 1950 г. – „Планът” Моне – Шуман

Декларацията на Жан Моне* и Робер Шуман** идва точно пет години след края на Втората световна война. Датата не е случайна.  Тя е послание към всички държавници и политици да не допускат повече ужаса на войната. Декларацията въплъщава идеята на авторите си за създаването на обединена Европа. Общество, отстояващо мира, човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава.

Недопускане на нова война

В основната на идеята на Моне за Обединена Европа е недопускане на нова война и гарантиране на Световен мир. Същността е да се намери механизъм, чрез който войната ще стане невъзможна.

Точно такъв е бил замисълът на Моне. Първата европейска общност – Европейската общност за въглища и стомана е създадена с цел контрол върху производството и търговията с въглищата и стоманата. Те са основни суровини за военната промишленост. До момента тази идея работи. Това се доказва от факта, че седемдесет и две години от края на войната в Европа има мир. Локалните военни конфликти, за щастие, са далеч от мащаба на двете световни войни.

Legal aid, Lawyer Plovdiv Bulgaria, какво е европейският съюз?

А войната става невъзможна като противопоставянето и враждебността на две от държавите основали ЕС – Франция и Германия, а по-късно и други народи, е заменено със сътрудничество. Взаимопомощ, интеграция, общност и солидарност. Общият пазар и производство, свободното движение на хора и капитали. Обединяването на икономиката, създаването на семейни обвързаности и сливането на интереси от всякакъв вид в Европа изключват нападението от страна на една държава по отношение на друга в рамките на съюза.

Обединена Европа означава социална солидарност. Последното понятие всъщност е основно начало и идея на ЕС. Съюзът със своите програми насърчава развитието на по-слаби региони и държави постига и една друга цел – повишаване качеството на живот или по-добър жизнен стандарт.

Договорът от Маастрихт

ЕС се създава с договора от Маастрихт, известен като Договора на Европейския съюз (ДЕС). Той влиза в сила от 1 ноември 1993 г. През тази година държавите членки на трите съществуващи до тогава Европейски общности – Европейска общност за въглища и стомана (ЕОВС), Европейска общност за атомна енергия (ЕВРАТОМ) и Европейската икономическа общност (ЕИО) създават по между си Европейския съюз.

Съгласно договора от Маастрихт Съюзът се основава на европейските общности, допълнени от политиките предвидени в самия ДЕС. Предоставя му се широка компетентност, която включва развитие на икономически и социален прогрес. Създаване на икономически и валутен съюз. Обща валута, обща политика в областта на външните отношения. Сигурност, сътрудничество в областта на правосъдието, вътрешните работи, гражданството и др.

ЕС е непрекъснато развиващ се процес. Той включва: икономическа основа, която да поражда все по-голяма взаимна зависимост и солидарност между държавите членки. Върховенство на правото на ЕС над националните законодателства на държавите членки. Демократичен процес на взимане на решения, основаващ се на компромис и консенсус на държавите членки.

Какво е Европейският съюз?

Какво е европейският съюз? attorney at law Plovdiv, legal aid in Plovdiv

ЕС е организация, различна от всички други. Общо наднационално управление и контрол от независими институции, съставени и избрани от държавите членки – Съветът на министрите, Европейският парламент, Европейската комисия, Европейската централна банка, Европейският съвет, Съдът на Европейската Общност, Европейска сметна палата. Тези институции със своята власт, доброволно предоставена им от отделните държави, създават задължителни правни актове, както за отделните държави, така и за всеки отделен гражданин и юридическо лице.

Идеята на Моне за мир!

Така идеята на Моне за мир и просперитет превръща ЕС в уникална общност на суверенни държави. Те прехвърлят реална власт на наднационални органи. Идеята постига своите цели – 67 г. след Декларацията от 9 май 1950 г. в Европа има траен мир. Хората живеят по-добре от всякога.

Държавите, основали ЕС и подписали първия учредителен договор в Париж през 1951 г., с който е създадена първата Европейска общност – Европейската общност за въглища и стомана са 6 – Франция, Западна Германия (ФРГ), Италия, Белгия, Холандия и Люксембург. Към момента ЕС се състои от 28 държави, а след излизането на Англия ще са 27.

Повече на www.advokatdimitrov.com

*Жан Омер Мари Габриел МОНЕ:
- По време на Първата световна война е назначен от Президента на Франция за икономически посредник между Франция и съюзниците ѝ.
- По време на Втората световна война е председател на френско-британски комитет за координиране на обединяването на производствения капацитет на двете страни. Убеждава лидерите Чърчил и Дьо Гол да създадат политически съюз между двете държави за борба с нацизма, но планът пропада в последния момент. 
- През 1943 г. Моне става член на Френския комитет за национално освобождение – фактическото френско правителство в изгнание в Алжир. 
- През 1944 г. се заема с изпълнението на плана за национална модернизация и развитие, който има за цел да съживи френската икономика и възстанови страната след войната.
- При създаването на Европейската общност за въглища и стомана Жан Моне става първият председател на нейния Върховен орган.
**Робер ШУМАН:
- Министър на външните работи на Франция между 1948 и 1952 г., председател на Европейския парламент от 1958 до 1960 г. 
- Преди войната Шуман учи право, икономика, политическа философия, теология и статистика в университетите в Бон, Мюнхен, Берлин и Страсбург.
- По време на войната участва активно във френската съпротива и е пленен.
- След войната Шуман се връща в националната политика и заема редица високи постове: първо като министър на финансите, като министър-председател през 1947 г., външен министър от 1948 до 1952 г. и отново като министър на финансите през 1955-1956 г.
- Основен преговарящ по различни договори и инициативи като Съвета на Европа, Плана „Маршал“ и НАТО – всички насочени към засилване на сътрудничеството в рамките на западния съюз и обединяването на Европа.
***Настоящата статия не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат. За написването й са използвани материали на доц. дюн А. Семов и проф. О. Борисов.

2 мнения за “Какво е Европейският съюз?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *