Заплашиха ме с Частен съдебен изпълнител!

Частен съдебен изпълнител. Адвокат дела ЧСИ, адвокат помощ ЧСИЗаплашиха ме с Частен съдебен изпълнител!

Много често имам клиенти, които казват “Заплашиха ме с Частен съдебен изпълнител – ЧСИ“ или “Заплашиха ме със съд.“ А израженията на лицата им наистина внушават страх, сякаш са изживели шок или са станали свидетели на нещо ужасяващо.

Наскоро при мен дойде мъж, който с опулени очи ми каза, че за го заплашили. На въпросите ми “Кой и кога?“, той подаде от джоба си полусмачкано писмо. Извадих листа от отворения плик и видях, че отгоре с големи букви пише “П О К А Н А“.

Защо Частен съдебен изпълнител -ЧСИ?

Зачетох се в поканата, която бе адресирана до него от друг адвокат. В нея пишеше, че моят клиент дължи пари на неговия клиент и го моли да му плати, за да не го съди. Понеже, ако го направи ще му се натрупат допълнителни разноски за адвокати, ЧСИ и т.н. Тоест, искал е да си разрешат проблема извънсъдебно. Разбира се, най-отдолу пишеше, че ако все пак, въпреки тази покана, получателят й не си плати, то клиентът му ще си търси правата по съдебен ред.

И аз попитах човека: “Тези пари, които са описани тук, дължите ли ги?“ Той ми отговори, че ги дължи. Преди време бил взел заем от човека, изпращащ поканата чрез адвокат, но не му го върнал.

Тоест, той знае, че има да дава пари, обаче се е почувствал заплашен като са му ги поискали с покана, с която всъщност не го заплашват, а го молят да плати.

Изпращането на покана, между другото, е коректно и изгодно и за двете страни. То дава възможност за бързо и лесно решаване на спорове без намеса на адвокати и съдилища.

Сетих се и за един друг скорошен случай в тази връзка. По едно дело разпитваният свидетел разказа на съда как едната от страните се държала “заплашително с изнудващи намерения към шефа му“. На въпроса какво има предвид под “заплашително“ и “изнудващо“ свидетелят отговори, че ищецът всъщност е казал, че ако не му платят ще ги съди.

Отварям една малка скоба, че в случая ищецът претендираше заплащане на неимуществени вреди от фирмата на разпитвания свидетел и след като шефът е отказал плащане, то човекът е казал, че ще ги съди.

Нищо заплашително, нали?

Разбира се фирмата беше осъдена, въпреки това, че свидетелят всячески се опитваше да скрие истината, вероятно мотивиран от своя шеф. Това също бе доста интересен случай, но за него ще разкажа друг път.

Интересно е и че съдът с решението си отговори на тези твърдения на свидетеля. Тоест, тези показания на свидетеля, с които той очевидно искаше да “натопи“ ищеца, да го изкара лош са направили впечатление и на съда. И той в мотивите си отговори кратко и ясно ето така:

“Изразените намерения за предприемане на защита на интересите по съдебен ред не би могло да е заплаха, предизвикваща страх.“

Няма как и да бъде обратно. Тъй като страх може да предизвика заплаха, свързана с извършване на престъпление против личността на човека. Против имота му или против личността или имота на неговите ближни. И само ако това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му.

Тогава вече би могло да се говори за закана за извършване на престъпление.

Но тъй като съдът е правораздавателна институция за защита на права и законни интереси.   ЧСИ осъществяват принудително събиране на непогасени доброволно задължения, то изразените гласно или писмено чрез покана намерения за предприемане на правни действия срещу длъжника не би трябвало да се приемат като заплаха. Освен това в никой случай не могат да се третират и като закана, което както споменах е престъпление.

*Свързани теми:
 - Неимуществени вреди.
 - Кога ЧСИ идва в дома?
**Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автота като адвокат!

 

3 мнения за “Заплашиха ме с Частен съдебен изпълнител!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *