Нов образец на заповед за изпълнение след промените в ГПК.

Нови образци на заповед за изпълнение. Адвокат заповедно дело, адвокат в Пловдив и СофияЗа измененията на ГПК в частта на заповедното производство писах преди Коледа в “Защита на потребителите в ГПК преди Коледа.“  След тези промени е утвърден и нов образец на заповед за изпълнение. Министерството на правосъдието публикува проект за изцяло нова наредба. Новите образци на заявления за издаване на заповеди за изпълнение и на самите заповеди са изготвени.

Нов образец на заповед за изпълнение?

Променените се наложиха след последните мащабни изменения в Гражданския процесуален кодекс (ГПК). С тях бяха направени много нововъведения за защита на потребителите.

За повече информация в Заповед за изпълнение. Автор Росен Димитров – адвокат в Пловдив и София.

Министерството на правосъдието огласи за обществено обсъждане изцяло нова Наредба за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство.

Нов срок за възражение.

адвокати пловдив и София, Lawyer in Plovdiv and Sofia, law office PlovdivЕдна от промените в образците е свързана със срока за подаване на възражение срещу заповедта, който вече е един месец. Преди измененията срок беше двуседмичен. Освен това ГПК предвиди задължително предупреждение към длъжника за последиците от възражението.

Така всяка заповед вече съдържа следния текст: „Предоставя Ви се възможност в едномесечен срок да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта, че не дължите изпълнение на вземането по издадената заповед за изпълнение. В случай че възражението е неоснователно, може да понесете разноски в по-висок размер от посочения в заповедта“.

Приложения към заповедта.

Друга новост в ГПК, е че че към заявлението за издаване на заповед за изпълнение се прилага договорът, от който произтича вземането заедно с приложенията и измененията му. Прилагат се общите условия, ако е сключен с потребител. Към приложенията на заявлението специално е отбелязано, че освен документ за платени държавни такси и пълномощно, се прилага и „договор, от който произтича вземането, заедно с всички негови приложения, включително приложимите общи условия.

Заявлението вече информира кредиторите, че съдът няма да издаде заповед по чл. 410 или чл. 417 ГПК, ако „искането се основава на неравноправна клауза в договор, сключен с потребител или е налице обоснована вероятност за това“.
Отразена е и новата подсъдност по отношение на потребителите. И на заявителите е обяснено, че „заявление срещу потребител се подава до съда, в чийто район се намира настоящият му адрес, а при липса на настоящ адрес – по постоянния“.

получих Заповед за изпълнение адвокат в Пловдив и София, дела заповед за изпълнеие адвокати Пловдив, адвокат в Пловдив

В новите образци вече е отразено и удължаването на срока за обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение, който от двуседмичен стана едномесечен.

Специално до длъжниците.

Има и специални указания към длъжниците за това какви възможностите имат, за да спрат принудителното изпълнение. Разясненията в заповедта са следните:„Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите.

Ако сте потребител, обезпечението е в размер до една трета от вземането. Съдът може да спре изпълнението и без да е необходимо обезпечение, ако в срока за възражение представите писмени доказателства, че: – вземането не се дължи; – вземането се основава на неравноправна клауза в договор, сключен с потребител; – неправилно е изчислен размерът на вземането по договор, сключен с потребител“.

*Източник: Lex News

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *