Пандемията и новите мерки за защита на длъжника.

Пандемията и новите мерки за защит ана длъжника. Адвокат в Пловдив, ЧСИ ПловдивПандемията и новите мерки за защита на длъжника. На основание чл. 87 ал. 1 от Конституцията и чл. 76 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание бе внесен проект на Закон за мерките по време на извънредно положение. Проектът на закона е внесен от група народни представители начело с председателя на Народното събрание Цвета Караянчева.

Пандемията и новите мерки за защита на длъжника.

Законът урежда извънредните мерки на територията на РБ за предпазване, ограничаване и преодоляване последиците от разпространението и заразата с вируса COVID-19 за времето от 13.03.2020 г. до прекратяване на извънредното положение.

Повече в “Кога ЧСИ идва в дома?“. Автор Росен Димитров, адвокат в Пловдив и София.

За ЧСИ съм писал доста. Писал съм и за начините за защита от техни действия, за това как хората да не се доверяват на съветите от служители в канторите им, и да не ги ползват за консултанти. Това е така, защото те не са “приятели“ на длъжника.

адвокат за длъжника Пловдив и София, адвокатска кантора ПловдивДнес 20.03.2020 г. Народното събрание окончателно прие Закона за мерките по време на извънредното положение. Този закон регламентира мерки в защита на длъжниците по изпълнителни дела пред ЧСИ. Длъжници на банки и финансови институции, монополи, както и страни в съдебни производства.

Нови мерки за защита на длъжника? Какви са те?

Основната последицата на мерките се свежда до невъзможността за длъжника да понесе негативни последици от забавени плащания. Плащанията могат да бъдат различи. Към кредитори – банки, взискатели по изпълнителни дела, наемодатели, лизингови компании, колекторски фирми и др.

Какво ще стане ако не платя в срок поради пандемията?

Според закона ако гражданин или фирма не успее да плати в срок задължението си, по време на извънредното положение, то няма да търпи негативни последици от това.

Мога ли да бъда осъден?

Новите мерки за защита на длъжника. адвокат в Пловдив и София

Срещу длъжници няма да бъдат завеждани дела, кредити няма да бъдат обявявани за предсрочно изискуеми, вноски по кредити, плащания по различни задължения няма да могат да бъдат претендирани. Тоест, реално в обхвата на задълженията попадат доста широк кръг договорни отношения.

Спиране на изпълнителните дела при ЧСИ.

Това означава, че сроковете по покани за доброволно изпълнение няма да текат. Спират се изпълнението по обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители.

Няма да се налагат запори на банкови сметки. Няма да се налагат запори върху трудови възнаграждения. Спират се описи на движими вещи и недвижими имоти.

Изключенията.

Lawyer in Plovdiv, attorney at law, solisitor, legal adviserГорното не важи за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.

Увеличават се сроковете за плащане на задълженията за ток от 10 на 20 дни.

Само неотложни сделки при нотариуси!

Ограничават се нотариалните производства до неотложни такива при спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Задължава се Нотариалната камара да осигури дежурни нотариус на 50 000 жители за съответния район.

Какви процесуални срокове спират да текат?

Срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по наказателни производства и производства по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.

Давностните срокове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права. Или се пораждат задължения, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания.

Сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства, с изключение на производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Пандемията и новите мерки за защита на длъжника. Адвокати в Пловдив и СофияРаботодателите въвеждат дистанционна форма на работа.

Всички работодатели в зависимост от спецификата на съответната дейност въвеждат дистанционна форма на работа на служителите си. Ако това е невъзможно се организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения.

Ръководителите на административни структури и работодателите осигуряват безопасни и здравословни условия на работа на работните места и удостоверяват безпромлемното функциониране на работното място.

До прекратяване на извънредното положение не се прилагат изискванията за получаване на месечни социалнни помощи.

Промяна на Наказателния кодекс заради пандемията.

Затвор за нарушаване на правилата! Когато деянието е извършено ПО ВРЕМЕ НА ЕПИДЕМИЯ, ПАНДЕМИЯ или ОБЯВЕНО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ, свързано със смъртни случаи, наказанието е ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА до ПЕТ ГОДИНИ и глоба от 10 хиляди до 50 хиляди лева.

Законът за мерките по време на извънредно положение води до промяна и на ред други закони. Това са: Наказателният кодекс, Кодексът на труда, Закона за хората с увреждания, Закона за българските лични документи, Законът за чужденците в РБ и др.

*Свързани теми:
Адвокат срещу ЧСИ.
Отказ от изпълнение на заповед на работодател поради пандемията.
Промяната в Наказателния кодекс заради пандемията.

**Настоящата не е изчерпателна. Тя отразява личното мнение на Росен Димитров, адвокат в Пловдив и София.

5 мнения за “Пандемията и новите мерки за защита на длъжника.

  1. Здравейте, какво правим със запор на заплата от публичен изпълнител.

  2. Здравейте,
    Бихте ли ми казали какво ще се случи с вече наложен запор на работна заплата след влизането в сила на въпросния закон?
    Чси ще вдигне ли запора на работна заплата или не?
    Благодаря.

  3. Cтaрите зaпори не ca вдигнaти,бaнките кaзвaт ,че зaконa е caмо зa нови зaпори.Моля зa cъвет,прaвилно ли процедирaт?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *