Да убиеш ли крадец при неизбежна отбрана?

Неизбежната отбрана – ЗА или ПРОТИВ

неизбежна отбрана
Неизбежна отбрана

Въпросът “Да убиеш ли крадец при неизбежна отбрана?“ се поставя доста често и отговорът му никога не е еднозначен. Да разгледаме Неизбежната отбрана в дълбочина!

Темата Неизбежна отбрана.

Неизбежната отбрана е доста интересна не само за адвокати и юристи, но и за всички граждани. Още по-интересни са въпросите около неизбежната отбрана. По-специално как да се действа срещу крадците, когато крадат от жилища, гаражи, мазета, дворове и т.н.

Поради това се надявам с настоящата статия да изясня някои въпроси, пораждащи дискусии.

Винаги когато медиите съобщят за случай на кражба или това как някой е застрелял крадец в обществото започват тежки спорове, организират се протести в защита на някоя от страните и т.н.

Тази тема се постави и малко преди изборите, когато една политическа партия внесе законопроект, който разширява пределите на неизбежната отбрана.

Предложените промени гласяха следното:

“Няма превишаване пределите на неизбежната отбрана, когато нападението е извършено чрез противозаконно влизане в жилище. Такова няма и когато нападението е насочено срещу живота, здравето, свободата или половата неприкосновеност на отбраняващия се. Или на другиго и е извършено от две или повече лица, от въоръжено лице или нощем.“

адвокат в Пловдив и София
Да убиеш ли крадец при неизбежна отбрана

Темата беше много актуална и миналата година. Тогава един лекар от Пловдив уби крадец, който бе забелязал в гаража си. Съвсем наскоро също имаше подобен случай. При него фермер прегази крадец в нивата си.

 

Неизбежна отбрана.

Винаги в такива случаи обществото се разделя на две противоположни мнения. Едната част защитава този, който е убил крадеца. Другата е на мнение, че не бива да се убива човек, който краде незначителни по стойността си вещи.

Тезата на защитниците на убийствата е, че не може някой да ти влезе в дома.  Не може ти да стоиш със скръстени ръце или пък само да звъниш на полицаите, които няма да дойдат. В такива случаи, според тях, е оправдано да убиеш крадеца. Според тях законът не те защитава.

Според другото мнение законът е достатъчно добър. Не може да се убиват хора за кражби от ниви, дворове, кокошарници и т.н.

Законът.

Според сегашната редакция на чл. 12 ал. 1 от Наказателния кодекс възприема следното определение за неизбежната отбрана:

“Не е общественоопасно деянието, което е извършено при неизбежна отбрана – за да се защитят от непосредствено противоправно нападение държавни или обществени интереси. Личността или правата на отбраняващия се или на другиго чрез причиняване вреди на нападателя в рамките на необходимите предели.“

Тоест неизбежна отбрана е допустима от закона. Тя е, за да се защитят от пряко и непосредствено нападение държавни или обществени интереси, личността или законните права на гражданите.

Неизбежната отбрана е упражняване право на защита.

При нея нападнатият или други граждани могат да причинят вреди на нападателя с цел защита и отблъскване на нападението. Деянието, извършено при неизбежна отбрана, не е престъпление.

Интересна е алинея 3 на чл. 12 от Наказателния кодекс, според която:

“Няма превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако нападението е извършено чрез проникване с насилие или с взлом в жилище.“

Превишаване пределите на неизбежната отбрана

Адвокатски кантори в Пловдив и София
Адвокатски кантори в Пловдив и София

Това означава, че не е налице превишаване пределите на неизбежната отбрана, даже когато нападателят е убит. Ако той е проникнал в жилището на нападнатия чрез насилие или взлом.

Според съдилищата нападението (влизането чрез насилие или взлом) се характеризира с особена интензивност. Наред с това то пряко и грубо нарушава неприкосновеността на жилището.

Неговата неприкосновеност е изрично прогласена от чл.33, ал.1, изр.1 на Конституцията. Това е защото то е особено ценно право и благо. Нещо повече, нападнатият при условията на т.3 (проникване в дома) не може да знае с каква цел нападателят иска да проникне насилствено или с взлом в жилището.

Тази цел може да бъде убийство или жестоко изтезание. Или да бъде принуден нападнатият да посочи къде има скрити пари или други ценности. Такива случаи за съжаление има, и то не малко.

При тези условия отбраната на нападнатия, включително чрез убийство на нападателя, не може да бъде окачествена като явно превишаване на пределите на неизбежната отбрана.

Трябва да се има при това предвид, че неизбежната отбрана е не само защита на тези блага, но и личният принос на всеки гражданин в защита на правния ред, нарушен от нападателя.

При такива случаи, според мен, най-важното е да се поясни какво се има предвид под „жилище“ и какво се приема, че се намира извън него. Т.е. Как съдилищата възприемат жилището и извън жилищните помещения на хората?

advokat v Plovdiv i Sofia, Lawyer in BulgariaКакво е жилище?

Съгласно Решение № 19 по Конституционно дело № 13 от 1997 г. Конституционният съд на Република България възприема жилището по следния начин:

„Жилище“ е всеки обект, който се използва за обитаване, независимо от това:

  • какво представлява (самостоятелна едносемейна сграда; апартамент в жилищен блок, вилна сграда, фургон, използван за вила или за обитаване от работници при строеж, и т.н.;
  • къде се намира (в регулационните граници на град, село, вилна зона или вън от тях – например, хижа, фургон за работници и т.н.;
  • дали е напълно завършен, отговаря ли на архитектурните, санитарни и други изисквания и дали се обитава временно (например, стая в хотел, вила) или постоянно.“
Тоест, не може да се приеме като жилище гаражът, мазето, стопански постройки, други сгради, в които се отглеждат животни и т.н.

В заключение считам, че предложението за изменение на Наказателния кодекс в частта за разширяване пределите на неизбежната отбрана е популистко, направено с предизборна цел и ненужно. Ненужно тъй като и сега законът включва хипотезите, които измененията визират.

*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат в Пловдив и София!
**Свързани теми:
– Неизбежна отбрана. Добър ли е законът?
Имало правосъдие!

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *