Пандемията и нарушаването на основни права

Пандемията и нарушаването на основни права. адвокат в ПловдивПандемията и нарушаването на основни права. Известен е приетият Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Този изцяло нов закон бе обнародван в извънредния бр. № 28 на Държавен вестник от 24 март 2020 г.

Има ли нарушаване на основни човешки права по време на пандемията?

Все по-затягащите се мерки, които правителството приема, породиха доста коментари във фейсбук. Мненията, както винаги са полярни. От едната страна стоят хората, които считат, че мерките са адекватни.

Такова мнение, получило доста харесвания на страницата ми е на М. И. Според нея: “Браво! Така трябва! Българите сме безотговорни и се мислим за безсмъртни! Необходима е строга дисциплина както във всички европейски държави!“

Обратното мнение!

Противоположната позиция също има поддръжници. Един от тях е Д. А. Според статусите му във фейсбук в България е настъпила диктатура. Правата на гражданите са погазени, а ген. Мутафчийски е разбеснял се шапкар.

Според него: “Не е ли време да посочим вратата на този разбеснял се Шапкар?
Докато все още можем?“

Повод за цитирания статус е следния медиен анонс:

''Той посочи, че следваща стъпка е ограничение върху придвижването на хората в самите градове, което да става с декларация, както е в момента между областните градове. "Това е вероятно следващата мярка. Вече е обмислена и е въпрос на време да бъде въведена", обяви Мутафчийски.''

Кой е прав? Има ли нарушаване на права?

Основни права. Адвокат в Пловдив, адвокат в СофияСпоред мен повечето от хората, взели отношение по темата за нарушените права, всъщност нямат никаква компетентност по темата. Нямат никаква представа за това кои са им основните права, техния вид и къде са изброени те. Освен това, изказвайки се по темата за правата, не се казва нищо за насрещните на правата ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

Може ли едно право да бъде предпочетено пред друго?

Всъщност, замисляйки се по темата за основните ни права (а и задължения) се поставят и други въпроси. Те са за правата на другите хора и за конкуренцията на права. Нещо повече: интересен е сблъсъкът между права – т.нар. колизия на права. Или казано по друг начин: Може ли едно право да бъде предпочетено пред друго?

Кои са основните права?

Глава втора на Конституцията на РБ е озаглавена “ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“. Според основния закон гражданите на Република България, където и да се намират, имат всички права и задължения по Конституцията. Чужденците, които пребивават в Република България, имат всички права и задължения по тази Конституция с изключение на правата и задълженията, за които Конституцията и законите изискват българско гражданство.

Основни права. Видове.

адвокат lawyer Plovdiv, attormey at law, solicitorВсеки има право на живот. Право на лична свобода и неприкосновеност. Гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда. Всеки обвинен в престъпление следва да бъде предаден на съдебната власт в законно определения срок.

Гражданите имат право на труд. Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява. Свободата на съвестта, свободата на мисълта и изборът на вероизповедание. Всеки има право да търси, получава и разпространява информация Гражданите имат право да се събират мирно и без оръжие на събрания и манифестации. Изброяването не е изчерпателно.

Могат ли да се ограничават права?

Основните права осигуряват определена закриляна област на свобода или равенство. Това е обхватът на всяко основно право. Но тази област не е осигурена вечно и безгранично. Нейните граници опират до границите на други основни права, от което следва, че заедно с правата “живеят“ и техните възможни ограничения. Източник на ограничения могат да бъдат: самите основни права, основните права на другите и защитените от Конституцията блага. (1)

От горното следва, че няма пречка определени права да бъдат ограничени. Това е защото само ограничаването на права на едни би могло да гарантира правата на други.

Основни права vs Пандемия.

адвокат пловдив софия, адвокатиОсобена хипотеза за допустимо ограничаване на права. При обявяване на война, на военно или друго извънредно положение със закон може да бъде временно ограничено упражняването на отделни права на гражданите с изключение на правото на живот, презумпцията за невиновност, неприкосновеността на живот, свободата на съвестта и вероизповеданията. (2)

В заключение.

Правото на живот и защитата му се ползват особена и първостепенна защита. Това означава, че никое друго право не може да му се противопостави. Така е и с правото на невиновност до доказване на противното, свободата на съвестта, правото на избор на вероизповедание, и на религиозни възгледи.

Нарушаването (ограничаването) на всички останали права при пандемия не е диктатура. Напротив! То защитава права, които са по-ценни от ограничените. Казано по друг начин: Съвсем резонно е да ограничиш права на отделния индивид, за да защитиш социума!!!

Повече на www.advokatdimitrov.com

*Настоящата не е изчерпателна. Тя отразява личното мнение на Росен Димитров – адвокат в Пловдив и София.

**Свързани теми:
1. Пандемията и новите мерки за защита на длъжника.
2. Промяната в Наказателния кодекс заради пандемията.
3. Отказ от изпълнение на заповед на работодател поради пандемията.

***Използвана литература:
(1) Друмева Е., Конституционно право, трето преработено и допълнено издание, Сиела 2008 г., стр. 778.
(2) Пак там, стр 779.

Едно мнение за “Пандемията и нарушаването на основни права

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *