Наказателно постановление, акт и адвокатските разходи

акт, наказателно постановление, адвокатНаказателно постановление. “Хубаво, че ми отменихте акта, но парите, които ви платих, като адвокат, за обжалването кой ще ми върне?“

Акт, Наказателно постановление и адвокатските разходи

На всяко лице – физическо или юридическо може да се случи да извърши определено нарушение. Да превиши позволената скорост, да не постави предпазен колан при шофиране. Или да не подаде в срок данъчна декларация, да наруши изисквания за извършване на определена дейност и др.

Това са нарушения, които се определят като административни. Те не трябва да се смесват с престъпленията по Наказателния кодекс. Последните се отличават с висока степен на обществена опасност, а наказанията за тях се налагат само от съда.

Самото административно нарушение представлява – съгласно закона:

“Административно нарушение това деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред.“

Акт.

Наказателно постановление. Адвокат Пловдив, обжалване наказателно постановлениеВ случай, че нарушението се установи от компетентните органи, които могат да са КАТ – Сектор “Пътна полиция“, НАП – Национална агенция по приходите, КЗП – Комисия за защита на потребителите, Инспекция по труда, ИАРА – Изпълнителна агенция по рибарство, общини и други, на нарушителя се съставя Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/.

Законът определя ред изисквания за законосъобразност на акта. Част от тези изисквания са акта да бъде съставен в присъствието на нарушителя и на минимум един свидетел, които следва да подпишат акта.

Актът се връчва на нарушителя. Това може да бъде още в същия момент. В самия акт нарушителя може да напише своето обяснение за случилото се. И/или да възрази. Законът му дава и възможност да направи, и допълнителни възражения. Или да даде допълнителни обяснения в тридневен срок от връчването на акта пред наказващия орган – началникът на актосъставителите. Нарушителят не е задължен да възразява по време на съставянето на акта или в споменатия тридневен срок, но не е зле да го направи.

Наказателно постановление.

Няколко седмици след съставянето на акта нарушителят получава Наказателно постановление. В него вижда какво наказание му е наложено за нарушението, което е извършил и за което има съставен акт. Какво представлява наказателното постановление? С наказателните постановления се налагат административни наказания. Те са властнически изявления на държавни органи. С наказателно постановление въз основа на актове за установяване извършването на административни нарушения /АУАН/ се налагат санкции (наказания) на извършилите.

Видове наказания.

Наказанията, които могат да бъдат наложени са законоустановени. Те са три вида. Глоба, временно лишаване от права да се упражнява определена професия или дейност, и обществено порицание.

Докато първите две наказания са ясни в какво се състоят, последното – общественото порицание може да породи въпроси. То представлява – публично порицание на нарушителя пред трудовия колектив, където работи, или пред организацията, в която членува. Лично на мен, не ми е известно дали е налагано някога.

Най-чести нарушения.

обжалване на наказателно постановление, адвокат в Пловдив и СофияНай-честите нарушения са нарушенията на Закона за движение по пътищата. От тук и най-често съставяните актове и наказателни постановления са от органите на КАТ. Наказанията, които налагат тези държавни органи са парични глоби, заедно или отделно с лишаване от права да се управлява МПС (отнемане на книжката).

Фиш.

Изключение от принципа за установяване на нарушението със съставянето на акт, въз основа на който се издава наказателно постановление, са при глобите налагани с фиш и електронните фишове.

С фиш се налагат наказания – глоба от 10 до 50 лева за маловажни нарушения, констатирани на място. В случай на нарушение “неправилно паркиране“, фишът често се съставя в отсъствието на нарушителя и се залепя на стъклото на автомобила, с което фишът се счита за връчен. Съгласно последните изменения на Закона за движение по пътищата от 22.05.15 г. глобата за неправилно паркиране е от 50 до 200 лева.

Електронен фиш.

обжалване на акт, адвокат за обжалване Пловдив и СофияПри нарушения, заснети с мобилна или стационарна камера се издава електронен фиш. Това става в отсъствие на контролните органи и на нарушителя . С електронен фиш се налагат глоби и по подобие на актовете /АУАН/, наказаното лице може да възрази пред адмнистративния орган.

Споменатите фишове “обикновени“ и електронни също подлежат на обжалване пред съда по реда, по който се обжалват наказателните постановления.

Обжалване на наказателно постановление.

Често наказаното лице не е доволно от наказанието, което му е наложено. То счита, че не е трябвало въобще да бъде наказвано, или наказанието да е по-леко. Ако това е така, то недоволното лице може да обжалва наказателното постановление в съда в седемдневен срок от получаването му. В случай, че постановлението не се обжалва или се обжалва след срока, Наказателното постановление влиза в сила, дори да е незаконосъобразно, или дори да е нямало нарушение. Компетентен да разгледа жалбата е Районния съд.

адвокатски хонорар за обжалване на наказателно постановлениеЗа обжалване на постановленията наказаните лица често наемат адвокат. На адвоката заплащат хонорар, за изготвяне на жалби и явяване в съд. В случай, че съдът отмени Наказателното постановление и наложената глоба “падне“, то обжалвалото лице пак е недоволно. Това е така защото въпреки, че наказанието му е отмененото то е платило на адвокат. Пример:

“Издадено е наказателно постановление от КАТ, с което се налага глоба от 800 лева. Наказаният наема адвокат и му плаща 300 лева за делото по обжалване. Съдът отменя глобата. Но лицето, което е обжалвало постановлението пак е на загуба, защото е платило 300 лева на адвокат.“

Тези триста лева представляват имуществени вреди, за наказаното лице, които са причинени в следствие на незаконосъобразно наказателно постановление. Незаконосъобразно защото съдът го е отменил. Тези имуществени вреди подлежат на обезщетяване по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/. Съгласно този закон, държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност.

Така в случай, че Наказателно постановление бъде отменено от съд, разходите на лицата по обжалването, могат да бъдат претендирани от органите, които са им наложили наказания. Съгласно Тълкувателно решение от 19.05.2015 г., което може да се види (ТУК) компетентен съд, пред който могат да се претендират такива вреди е административният съд.

*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

60 мнения за “Наказателно постановление, акт и адвокатските разходи

 1. Здравейте.
  Обръщам се към Вас за следният случай. Вчера, 01.02.2017 г. ми бе връчен акт във връзка със снимане на ватомобилът ми от камера. Основанието, с 53 км/ч превишена скорост. Подписах акта, но днес констатирах, че на датата 23.12.2016 не съм аз управлявала. Възможно ли е и има ли смисъл да го обжалвам пред органа в тридневния срок, като декларирам другият водач, който е управлявал на тази дата?

  1. На 26.4.22ми бе съставен акт за превишена скорост в може ли да се промени вписания като шофиращ в момента на нарушението

 2. Адмирации за това, че отговаряте на коментарите и давате съвети на хората.

 3. Моят случай е следния имам издадено постановление, за превишена скорост. Постановлението е издадено преди повече от 2 години. Според това което прочетох давността на постановленията е 2 години. Сега въпроса ми е, как да се позова на давността пред КАТ, за да си взема талона?

 4. Привет!
  Във връзка с професионализма, който изразявате, ще Ви помоля за коментар по следния случай:
  – Отнета е книжка при съмнение за употреба на алкохол, но лицето не получавало Наказателно Постановление повече от 9 месеца от отнемането на книжката и съставянето на акта. Как да се процедира в подобен случай?

  Предварително благодаря за отделеното време и Вашия отговор!

  1. Здравейте,
   Ако впоследствие е издаден акт, то той се обжалва. Ако не е, се иска прекратяване на производството!

 5. Здравейте, писаха ми акт за неправилно паркиране без да ми вземат талона – как могат да ме принудят да го платя? Благодаря предварително!

 6. Здравейте,колко е хонорара за да ме представлявате в съда,за обжалване на НП ,глоба 200лв,и отнемане на правоспособност за месец,глобата е за две нарушения!
  Нарушение на знак B22 и отказ да предам талона си,което не е доказуемо,тъй като нито актосъстаеителя,нито свидетеля(друг нарушител,който се съгласи да се подпише ) не са видели да нося ?
  И най-вече има ли шанс да ги опровергая в съда?

  1. Здравейте, винаги има шанс. Хонорарите са определи в тарифата за минималните адвокатски възнаграждения.

 7. На 17.03.2017 ми беше написан АКТ за неправоспособност за управление на МПС. Аз не съм управлявал МПС-то (мотопед) а го бутах, в постановлението пише че съм го оправлявал в момента в който полицайте дойдоха, а не е така дори не бях на МПС-то и не беше запалено. Писах възражение в 3 дневния срок, но постановлението е от дата 17.03.2017 демек са ми взели правото да възразявам. Имам наказание за 11 месеца лишаване от регистрация на МПСто. Ако заведа дело имам ли шанс да спечеля, имам и свидетел. А неточности в постановлението правят ли го невалидно?

 8. Здравейте,

  Казусът е следния: през ноща в 22ч на магистралата Варна Шумен, изпреварвам кола с 110км/ч. Пред наз изскача голямо куче(вълк). Колата до мен свива вдясно по аварийната лента и продължава. Животното тръгва в моята посока, и аз се забивам в мантинелата за да избегна удар с животното. В последствие викам КАТ за протокол за каското. Те ми пишат акт за несъобразена скорост, аз пиша вътре, че имам особени възражения.
  Искам да обжалвам, не съм давал възражения в 3-дневен срок пред КАТ.
  Съвет?
  Благодаря предварително.

 9. Здравейте, през 2014г ми написаха акт за не спиране на пешеходна пътека, което е абсурдно. Нямаше нито пресичащи, нито канещи се да пресичат. На 03 април тази година ми връчиха наказателното постановление- 100лв. Имам ли шанс да отпадне постановлението ако обжалвам? Благодаря.

  1. Здравейте,
   Вероятността съдът да отмени наказателното постановление във всички случаи е доста голяма!

  2. В този случай не отпада ли по давност? Минали са повече от 2 години от нарушението до издаване на наказателното постановление.

 10. Здравейте. Написаха ми фиш за паркиране на тротоар, по чл. 6, ал. 2 от НРСППППСТГП на общ. съвет Пловдив. Направих възражение, написаха ми акт въз основа на чл. 37, ал. 1 от ЗАНН И ЧЛ. 35, АЛ. 1 И ЧЛ. 42, АЛ. 2 от НРСППППСТГП. Бихте ли ми дали съвет, какво да предприема? Благодаря предварително.

 11. Здравейте, направиха ми акт за неправилно паркиране на място за инвалиди, което всъщност не беше обозначено законосъобразно (липсваше пътна маркировка с международния символ за достъпност, който е задължителен съгласно чл.22 от наредба 18…) и редица други.. Подадох възражение на следващия ден. Проверих 2 месеца след това-нямало решение. Не съм проверявал повече, но шести месец не са ме потърсили. Какво трябва да направя, ако все пак цъфнат с наказателно постановление.

 12. Здравейте, искам да попитам дали има вероятност в съда да отпадне следното нещо при обжалване. Превишена над 50км/ч в населено място заснето с камера от патрулка. Съседа ми е полицай устно ми каза трябва да се явиш в полицията имаш оведомление даго получиш и да отидеш в областния град пред кат да бъде съставен акт. Сега чакам наказателното постановление и колко е срока за обжалване след получаването на решението от акта за да мога да предприемамерки. Благодаря !

 13. Здравейте,може ли акт да бъде съставен не на мястото на нарушението и след около 3 часа време.Благодаря ви предварително.

 14. Здравейте! Моля, кажете ми, наказателно постановление връчва ли се /т.е. да ми го изпратят на адрес по ЛК/ или трябва да отида да си го взема от КАТ? Благодаря!

 15. Здравейте адвокат Димитров. Искам да попитам в моя случай има ли някакво спасение….на паркинга пред нас ми направиха проверка…не съм карал колата ама двигателя работеше….отказах всякакви проби…свалиха ми номерата….понеже никога не съм имал каквито и да било глоби и нарушения….нито присъди…има ли шанс да обжалвам…казаха ми 2 години лишаване и 2 000лв глоба

  1. Здравейте,
   Според мен трябва да обжалвате, но повече и по-точна информация мога да дам след подробно запознаване със случая. Ако желаете ми пишете на ел. поща.

 16. Здравейте, беше ми написан акт за това че не бях сложил колан, докато бях на задната седалка в колата на един приятел, но в акта вписаните години са в една повече от моите действителни. Има ли шанс акта да падне заради тази грешка?

 17. Здравейте ,питането ми е следното.На 10.09.2017 бях спрян за не включени дневни светлини след като тръгнах със автомобила си от кафе където бях със съпругата си.При проверката от страна на полицая беше установино,че по ГО ми е изтекъл срокът и.Тя е на разсрочено плащане.В допълнение автомобила го бях закупил наскоро и продължих неговата ГО ,као очаквах застрахователя да се обади за наближаване на плащането .Това се случи в неделен ден аз уведомих полицая,че на другия ден ще му донеса валидна застраховка .Но ми беше съставен акт,на дрегия ден донесох валидна нова застраховка на автомобила,но въпреки това на 26 11. 17 получих наказ.постоновление за 250 лв.глоба ,има ли смисъл от обжалване и дали съдъ ще я намали или отмени в предвид,че застрахователя не ме е уведомил за наближаването на новото плащане.

 18. здравейте.спряха ме за проверка за алкохол ,и на дрегера показа 0.90 промила алкохол а на кръвна проба 0.57 промила нямам други нарушения пил съм две бири.вземаха ми табелите и книжката незнам какво да правя

 19. Привет,

  На 06.06.18 ми бе отнета книжката, защото отказах проба за употреба на наркотични вещества. На 22.06.18 ми връчиха ПАМ, но няма наказателно постановление. В какъв срок би трябвало да го получа? Незнам какво да правя от тук нататък.
  Благодаря предварително!

 20. Искам да попитам, на мъжът ми му сложиха акт и му свалиха номерата на колата зс месец. Колата я управлявам аз защото той е без книжка, а акта и свалянето на номерата беше при паркирана кола с неработещ двигател пред къщата ни. Той стоеше от дясната страна на автомобила и го почистваше дойде патрул и му писа акт който не го иподписа даже. Мина месец няма постсновление по акта но не ни и дават номерста. Какво да направя.

 21. Здравейте. На 16.11.2019 на място, което в момента беше безлюдно аз и друго МПС, станахме участници в ПТП с минимални имуществени повреди. И двете страни твърдим, че колите ни са били неподвижни, докато другата кола с движанието си е предизвикала ПТП-то. Поради несъгласие относно обстоятелствата е позвънено на тел, 112, пристигналата патрулка изслувша мен и водача на другото МПС в резултат на което изготвя АУАН, в който аз съм посочен като виновна страна. Запознах с начините на на обжалване на НП, но съм силно възмутен от поведението на служителите на МВР – без свидетели, извън двете заинтересовани страни, при преместени коли от мястото на ПТП и липсата на каквито и да било записи, от които да се види обективно случилото си, се взима решение, че аз съм виновен, по това, което на мен ми изглежда, единствено на базата на това, което другата заинтересована страна споделя като гледна точка. Има ли начин да се адресира начина, по който е взето това решение и да се получи информация относно обективните факти довели до това заключение, защото за момента ми изглежда, че всичко това е на базата на субективното впечатление на служителите на МВР без никаква реална идея за това коя от двете страни всъщност казват истината, а в крайна сметка може да се окаже и нещо трето.
  Благодаря.

 22. Здравей 2017 ме спряха по сигнал уж няма значение отказах проба за алкохол и наркотици, дойде ми наказание 24 месеца за едното и 24 месеца за другото лишаване за книжката и по 2000 лв. Първо ми казаха в кат че за 24 месеца съм лишен отивам с платените глоби сега ми казват че 48 съм лишен изтича едното и тогава започва другото защото трябвало да го обжалвам за да ги обединят в един.

 23. Здравейте писахами акт за 1.2 точно промила алкохол и ми бе отнета
  И шофиорската книшка какв е периода до исчакване на наказателно постановление .

 24. Здравейте!
  Моя случай е следния. Имахме кола фиат брава 1997г.но нещо му стана на двигателя и татко го е дал за скраб. Не е описан от кат защото има запор. И след 5 години получавам акт за не платен данък защото аз фигурам, че имам права над колата но тя не съществува вече.
  В акта пише, че може да се обжалва 14 дневен срок. 🤔

 25. Здравейте! Писаха акт на майка ми преди няколко месеца и го е платила. Макар, че са минали месеци, майка ми е била притеснена и не ми е казала, но мога ли да обжалвам акта?
  Също така мога ли от нейно име да образувам дело или да пусна жалба относно нейния акт, който е меко казано нелеп?
  Благодаря!

 26. Здравейте,
  Учех жена ми да шофира, като се намирахме в частен имот. Автомобила почти не се движеше, но все пак тя беше зад волана. Тя кара курсове, но все още няма СУМПС. Свалиха табелите и и съставиха акт преди 5 дни който тя не подписа.

  Не ихте ли дали съвет какво да правим ?

 27. Здравейте! На 24.11.2021 ме спряха за проверка за алкохол.Показа на дрегера 1,9 промила.Взеха ми и кръвна проба и ме пуснаха.Това се случва в Германия.С немска книжка съм нямам други нарушения и глоби.Случва ми се за първи път просто се наложи да си тръгна от мястото където бях.Сега незнам какво да правя.В момента и не работя.Какво ще ме посъветвате? И също и незнам немски.

 28. Ноември месец ми писаха акт за прекратена регистрация на служебен бус.минават 6 месеца а няма никакво решение карам с акта на който се удря всеки месец печат..колко време продължава така?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *