Индивидуалната конституционна жалба и адвокатурата

конституционна жалба и адвокатРадвам се, че вчера 29.11.2016 г. участвах в изключително интересна дискусия на тема “Индивидуалната конституционна жалба и адвокатурата“. Дискусията бе организирана от Инициативен комитет за адвокатска реформа в х. “Марица“ – гр. Пловдив.

За мен беше чест да отдам своя скромен принос в организацията на събитието. Любезно съдействие оказа Председателят на Пловдивска адвокатска колегия – адвокат Стефан Левашки. Активно участие взеха адвокати от София, Пловдив, преподаватели и студенти по право.

Конституционна жалба.

Беше демонстрирано много високо ниво и истински професионализъм от лекторите – университетски преподаватели по Конституционно право: доц. д-р Христо Паунов, д-р Радослава Янкулова от Юридически факултет на Пловдивски университет и д-р Атанас Славов от Юридически факултет на Софийски университет.

Адвокат в Пловдив и София за конституционна жалбаПоставени бяха интересни въпроси във връзка с новото правомощие на българската адвокатура чрез Висшия адвокатски съвет да сезира Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи на гражданите.

Правото на адвокатите за Конституционна жалба.

Новото правомощие на адвокатурата, предвидено в чл. 150 ал. 4 от Конституцията я превръща в сериозен фактор, който наред с Върховните съдилища, Президента, Главния прокурор и Омбудсмана може да поиска обявяването на закон за противоконституционен.

Дискутира се и това как е решен въпросът в други развити държави, за да може всеки адвокат аргументирано да поиска от най-висшите магистрати – конституционните съдии произнасяне по противоконституционни текстове, за да защити своите клиенти – гражданите!

Lawyer in plovdiv and Sofia, Solicitor, attorney at lawТемите бяха:
1. Исторически преглед на конституционната жалба, съгласно Конституцията на Република България
2. Правомощията на адвокатурата по чл.150, ал.4 от КРБ – сравнителноправен анализ с други правни системи.
3. Правомощия на адвокатурата при прилагането на чл.150, ал.4 от КРБ – възможни казуси за тяхното упражняване.

Чл. 150 от Конституцията гласи:

Чл. 150. (Доп. – ДВ, бр. 27 от 2006 г.; доп., бр. 100 от 2015 г.)  (1) Конституционният съд действа по инициатива най-малко на една пета от народните представители, президента, Министерския съвет, Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главния прокурор. Спорове за компетентност по т. 3 на ал. 1 от предходния член могат да се повдигат и от общинските съвети.

(2) Когато установят несъответствие между закона и Конституцията, Върховният касационен съд или Върховният административен съд спират производството по делото и внасят въпроса в Конституционния съд.
(3) (Нова – ДВ, бр. 27 от 2006 г.) Омбудсманът може да сезира Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи на гражданите.

(4) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2015 г.) Висшият адвокатски съвет може да сезира Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи на гражданите.

*Настоящата не е изчерпателна и изразява личното мнение на автора като адвокат.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *