Затвор за пияни шофьори

Blog_izm NKСъс Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс  /НК/, Обнародван в Държавен вестник – бр. 74 от 26.09.2015 г., в сила три дни след обнародването му, в НК се правят редица изменения. Най-съществените от тях, засягащи най-много обществото и с най-голямо практическо приложение, са измененията в чл. 343 буква “Б“ и чл. 343 буква “В“.

Деянията посочени в чл. 343 б. “Б“ и чл. 343 б. “В“ от НК са престъпления против транспорта и се изразяват в увреждане на личността и/или имуществото на лицата чрез използване на МПС.

В първия член е криминализирано шофирането в пияно състояние или под въздействието на наркотични вещества. Вторият се отнася до повторно извършване на престъплението по чл. 343 б.

Измененията се състоят във въвеждането на по-строги наказания за шофьорите, които карат след употреба на алкохол. Особено важно изменение е въвеждането на минимална долна граница на предвидените наказания. Именно с долната граница, която въвежда законодателят, се препятства възможността да бъде налагано наказание пробация. На провинилия се водач ще се налага наказание лишаване от свобода (затвор за пияни шофьори). Повече за пробацията – тук.

prisonТова е така, защото в досегашната редакция на текстовете наказанието, което се предвиждаше беше без долна граница и формулирано като – напр. “наказва се с лишаване от свобода до две години“. Това даваше възможност на съда, който прилага закона и определя наказанието, да замени лишаването от свобода с пробация. Така на тези пияни шофьори често се определяше наказание пробация.

Сега, с определянето на долна граница – напр. “от една до две години“, няма да бъде възможно лишаването от свобода за шофиране в пияно състояние да се замени с пробация.

Това означава, че ще бъде налагано наказание лишаване от свобода.

Освен, че отпада възможността да бъде налагана пробация, се въвеждат и глоби до 1500 лева, а там където са били предвиждани такива, то техният размер е завишен.

По-долу се представят старите текстове на посочените членове и тяхната нова, влязла в сила, редакция.

ЖКСЧл. 343 буква “Б“ ал. 1 от НК.

Стар текст на ал. 1 от чл. 343 б. “б“:
Който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, установено по надлежния ред, се наказва с лишаване от свобода до една година.
Нов текст на ал. 1 от чл. 343 б. “б“:
Който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, установено по надлежния ред, се наказва с лишаване от свобода от една до три години и с глоба от двеста до хиляда лева.

 Чл. 343 буква “Б“ ал. 2 от НК.

Стар текст на ал. 2 от чл. 343 б. “б“:
Който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, установено по надлежния ред, след като е осъден с влязла в сила присъда за деянието по ал. 1, се наказва с лишаване от свобода до две години и с глоба от сто до триста лева.
Нов текст на ал. 2 от чл. 343 б. “б“:
Който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, установено по надлежния ред, след като е осъден с влязла в сила присъда за деянието по ал. 1, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и с глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева.

 Чл. 343 буква “Б“ ал. 3 от НК.

Стар текст на ал. 3 от чл. 343 б. “б“:
Който управлява моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от свобода до две години.
Нов текст на ал. 3 от чл. 343 б. “б“:
Който управлява моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от свобода от една до три години и с глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева.

От измененията са видни по-високата горна граница на наказанието, въведената долна граница и глобите в размер до 1500 лева, които до измененията не се предвиждаха.

Създава се нова ал. 4, която гласи:
“Ако деянието по ал. 3 е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода от една до пет години и глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева.“

 

Чл. 343 буква “В“, ал. 1 от НК

Стар текст на ал. 1 от чл. 343 б. “в“:
Който управлява моторно превозно средство в срока на изтърпяване на наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство, след като е наказан за същото деяние по административен ред, се наказва с лишаване от свобода до две години.
Нов текст на ал. 1 от чл. 343 б. “в“:
Който управлява моторно превозно средство в срока на изтърпяване на наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство, след като е наказан за същото деяние по административен ред, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от двеста до хиляда лева.

 Чл. 343 буква “В“, ал. 2 от НК

Стар текст на ал. 2 от чл. 343 б. “в“:
Същото наказание се налага и на този, който в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление извърши такова деяние.
Нов текст на ал. 2 от чл. 343 б. “в“:
Който в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление извърши такова деяние, се наказва с лишаване от свобода от една до три години и с глоба от петстотин до хиляда и двеста лева.

accident-734594_960_720Измененията са продиктувани от огромния брой пътно-транспортни произшествия, голяма част, от които с жертви и инвалиди. Медиите определят това като “война по пътищата“, която война взима повече жертви от войните, където се водят реални бойни действия. Поради  това са изказани редица мнения, че предвиждането на мярката – затвор за пияни шофьори, би довело до намаляване жертвите на пътя.

Според статистиката, която може да се намери (тук), най-много убити на пътя има през 1990 г. – 1567 човека. Най-малко през 2012 г. и 2013 г. по 601 жертви за всяка една от двете години, и 2014 г. с 660 жертви.

*Настоящата не е изчерпатепла и отразява личното мнение на автора като адвокат.

8 мнения за “Затвор за пияни шофьори

  1. Аз също съм нарушител по чл.343в. Съгласен съм със закона но при условие че си причинил телесна повреда или материални щети.В случай че не са на лице такива наказанието да бъде лишаване от правоспособност за постоянно и задържане под домашен арест от една до три години и глоба от 1000лв.до 3000лв.

  2. Здравейте! Не съм съгласен със чл.343б ал.3 отностно шофьорите, които шофират под въздействието на наротични вещества. Въпросът е защо за алкохол има граници, а за наркотици не… Не може да си дръпнал една „трева“ преди седмица, да ти отчете дрегера и да лежиш в затвор. Просто НЯМА ТАКАВА ДЪРЖАВА!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *