Затвор за незаконен риболов?

Незаконен риболов, Адвокат в Пловдив и София

Затвор за незаконен риболов?

Предвижда ли се затвор за незаконен риболов след промените в законодателството?

Със Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите от 03.07.2018 г. се въвежда и забрана за пренасянето и превозването на технически устройства и съоръжения за улов на риба и/или други водни организми с електрически ток.

Променят се и ограниченията за риболов с мрежи.

И двата вида дейности се криминализират, тоест извършването им се превръща в престъпление, което се наказва с лишаване от свобода /затвор/ или с пробация.

С промените в законодателството се дават повече права на служителите на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Те ще могат да използват технически средства, да заснемат и записват нарушенията, извършителя, както и средствата, използвани за извършване на нарушението.

Ще ползват МПС със специален режим на движение, както и ще имат право да използват физическа сила и помощни средства, да спират със сигнал със стоп-палка и проверяват превозни средства на територията, в която се намират водните обекти, които контролират.

Предвижда ли се затвор за незаконен риболов?

Lawyer in PlovdivИзмененията на Закона за рибарството и аквакултурите доведоха до цялостна промяна на чл. 238 от Наказателния кодекс. Новата ал. 1 на чл. 238 от НК предвижда следното:

“Който лови, улови риба и/или други водни организми чрез използване на взривни, отровни или зашеметяващи вещества, се наказва с лишаване от свобода до една година и глоба от десет хиляди до петнадесет хиляди лева или с пробация. “

Според новата ал. 2 на чл. 238 от НК:

“Който лови, улови риба и/или други водни организми:
1. с технически устройства и съоръжения за улов с електрически ток без валидно разрешително;

2. с риболовни мрежи в обекти, различни от Черно море, река Дунав и обектите, за които лицето има регистрация по чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите и има влезли в сила две или повече наказателни постановления за административни нарушения по Закона за рибарството и аквакултурите;

3. в забранени места или при маловодие; 4. в непромишлени води през размножителния период на рибата; 5. от видове, забранени за улов, се наказва с лишаване от свобода до шест месеца и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева или с пробация.“

Третата алинея на посочения чл. 238 предвижда по-строги наказания в случай на повторност на извършване на престъпленията по ал. 1. и ал. 2, а именно:

Advokat v PlovdivЗа престъпление по ал. 1 и 2 наказанието е лишаване от свобода от една до три години и глоба от петнадесет хиляди до двадесет хиляди лева, когато:
1. е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване; 2. е извършено в съучастие със служител на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, който се е възползвал от служебното си положение; 3. е извършено повторно; 4. предметът на престъплението е в големи размери.“

Съгласно последната алинея 4:

“Уловената риба, другите уловени водни организми, както и уредите и средствата, с които е извършено престъплението, се отнемат в полза на държавата.“

*Настоящата статия не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат в Пловдив и София.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *