Запор от ЧСИ без да знам! Законно ли е?

Запор ит ЧСИ без да знам! Законно ли е? Адвокат в Пловдив и СофияЗапор от ЧСИ без да знам! Законно ли е? Има много задавани въпроси във връзка с налагането на запор от ЧСИ. Мислейки за това и анализирайки случаите, по които сме работили за последната година, като че ли у мен се налага убеждението, че хората негодуват не срещу самия запор, а поради начините за налагането му.

Оплакването: Защо не ме уведомиха, че ще ми наложат запор?

Както е известно, за да има запор са необходими двама – две страни. Едната, която е потърпевша от запора. Другата, в чиято полза се налага. ЧСИ е по средата. Той налага запор, ако има искане за това. Освен искане, трябва да има и плащане. Тоест, този, който е поискал запора, трябва да плати на ЧСИ, за да го наложи. Същото е и за другите изпълнителни действия. Например: опис на движими вещи в дома, запор на МПС и други. Няма да намерите ЧСИ, който да отиде в дома на длъжника безплатно или да извършва каквито и да е действия без да му е платено и “заповядано“.

Кой плаща запора? Кой заповядва на ЧСИ?

Запорът при ЧСИ се заплаща от страната, която е спечелила делото в съда. Това е страната, осъдила другата /насрещната/ страна. Тоест, до запор се стига, когато съдът е постановил със съдебен акт, че едно лице има да получава пари от друг.

Запор от ЧСИ какво да правя? адвокат да дала ЧСИ, добър адвокат Пловдив и СофияВъпреки осъждането, спечелилият делото пак не е получил плащане. Какво му остава? Остава му да търси принудително изпълнение. Принудителното изпълнение бива два вида. Първото е незаконно – примерно да набие длъжника. Второто е законно – да отиде при съдебен изпълнител. Ако избере второто ще трябва отново да плати на ЧСИ за образуване на изпълнително дело. Да плати и за налагането на запор и вероятно на адвокат.

Запор от ЧСИ без да знам?

И основният въпрос – законно ли е налагане на запор без уведомяването на длъжника за това? Отговорът е ясен. Но няма да се хареса на длъжника. Няма да му хареса, защото е положителен. Тоест законно е да се наложи запор без предварително да се уведоми длъжникът за това. След като това няма да се хареса на едната страна – длъжника, това означава, че е добре за другата – кредитора. Ще му хареса, защото е осъдил длъжника и е дал много пари за това, включително на адвокати.

Защо е така?

Защо запорът без предварително уведомяване на длъжника е законен? Защото точно това е смисълът на изпълнителното дело, което е образувано. Смисълът е да се получи по принудителен път това, което не се получава по доброволен път. По-надолу ще се опитам да го обясня по-разбираемо с помощта на учебниците по право.

Какво казват учебниците?

адвокатска кантора пловдив, адвокати в Пловдив, law office PlovdivИзпълнителният процес е предназначен да даде защита и да наложи санкция по повод липса на доброволно изпълнение като достави дължимото на правоимащия чрез принуда, упражнена спрямо длъжника по предписания от закона ред. [1]

Какво е запор? Какво е запор върху вземане?

Най-общо запорът представлява забрана. Забрана за разпореждане с пари вещ или вземания. Вероятно известни колебания предизвиква понятието “вземане“. Тоест какво е запор върху вземане? Вземането е това, което длъжникът има да получава от друг (да взима от друг – вземане). Например запор на заплата. Заплатата е вземане, което длъжникът има да получава от работодателя си. Запорът на заплатата е забрана за работодателя да плаща на длъжника. Работодателят е трето задължено лице. На него се връчва запорното съобщение, с което му се забранява да плаща на длъжника.

И отговорът на въпроса какво е запор върху вземане /заплата/?

Запорът върху вземане е разпореждане на съдебния изпълнител, с което определено вземане на длъжника се предназначава за принудително удовлетворяване на взискателя /кредитора/ като се забранява на длъжника да се разпорежда с вземането, а на третото задължено лице /работодателя/ да плаща на длъжника. [2]

Как става налагането на запор върху вземане /на заплата/?

Запор на заплата какво да правя. Адвокат запори, адвокати ПловдивНалагането на запор върху вземане става с две действия.
а. Спрямо длъжника запор се налага, като се посочи в поканата за доброволно изпълнение, съответно в съобщението за запора, вземането обект на запора.
б. Спрямо третото задължено лице запор се налага, като му се връчва запорно съобщение, с което се уведомява за наложения запор и му се забранява да плаща на длъжника. Запорното съобщение до третото лице се изпраща се изпраща едновременно с изпращането на поканата за доброволно изпълнение до длъжника.[3]

В резюме: защо запор от ЧСИ без уведомяване на длъжника е законен?

Защото ако длъжникът бъде уведомен предварително, че ще му бъде наложен запор има вероятност да осуети изпълнението. Тоест може да изтегли парите си от банката. Или да продаде вещта, която се запорира. По този начин запорът ще се обезсмисли и кредиторът пак няма да може да получи своето.

Разбира се, има и случаи, когато длъжникът се уведомява от ЧСИ, че ако не плати тогава ще му бъде наложен запор. Но има и случаи, в които не се уведомява и разбира, едва когато не може да изтегли пари от банковата си сметка.

От кого зависи уведомяването на длъжника?

защита от ЧСИ. Запор на банкова сметка. Адвокат в Пловдив и СофияЗависи от взискателя /кредитора/. Ако някой не Ви плаща и сте образували изпълнително дело, само от Вас зависи какво ще направите. Или по-точно казано – от Вас зависи какво ще наредите (заповядате) на ЧСИ да направи с Вашия длъжник. И точно това е смисълът на изпълнително дело, както се посочи по-горе. Както се казва в учебниците:

Хуманизмът на нашия изпълнителен процес изключва изпълнението върху личността на длъжника (да бъде набит – бел. моя адв. Росен Димитров) при събиране на парични притезания (задължения – бел. моя адвокат Росен Димитров). Единственият обект върху, който може да се насочи изпълнителния процес е имуществото на длъжника или на отговарящия за дълга. [4]

Каква е защитата на длъжника?

Въпросът каква е защита на длъжника ще бъде разгледан в следваща статия. До тогава препращам към статията “ЧСИ ме осъди без да знам! Какво да правя?“. Препращам и към мнението на клиент, изразено публично в коментар към моя статия, споделена във фейсбук:

M. Lozanova: Много е важно хората да знаят, че има закони и те имат права. При всяка една правова ситуация е важно поне да се посъветваме с адвокат, тъй като в доста ситуации законовите ни права не се прилагат служебно, а само по съдебен ред. 

Разбира се, че настоящата статия не е изчерпателна. Тя отразява личното мнение на автора като адвокат в Пловдив и София.

*Свързани теми:
Адвокат срещу ЧСИ.?
Кога ЧСИ идва в дома?
Запор на заплата.
ЧСИ ме осъди без да знам! Какво да правя?

**Използвана литература:
[1] Сталев Ж., Мингова А., Стамболиев О., Попова В., Иванова Р., Българско гражданско процесуално право – девето преработено и допълнено издание, Сиела, 2012 г., стр. 837.
[2] Пак там, стр. 1026.
[3] Пак там, стр. 1027.
[4] Пак там, стр. 994.

4 мнения за “Запор от ЧСИ без да знам! Законно ли е?

  1. ЧСИ ,са трън в очите на хората ,не може да живееш в даржава член на евро съюза и да не се ползваш с конституционните си права ,частната сопсвеност е непрекосновена и щом не получаваш нат минималната заплата ,има махстриски спорозомения ,те нямат право да ви съдят никакви съдилища ,това е вакт България е страна по договора ,а не спазва ,зату даржавата губи дела в,г, Страсбурги жив геноцит ,,,ЧСИ си привишават правата унас според доклади на САЩ и ЕС то жив геноцит ,трябва да се спра и ограничат ЧСИ,а съм правителствен саветник и чрес феизбук да се сезира парламента, това е вакт неоспорим ЧСИ варлуват като турски башибозук,в даржава кадето уш се спазва,върховенството на закона ,деиствията ЧСИ не кореспондира с ЕС те са привишение права трябва да бъдат санкционирани от министъра на правосъдието и парламента веднага България ще плаща скъпо заради частни лица,това е даржава в даржавата ,моля престанете ще има още убити ЧСИ тое вакт следете и ще видите то е геноцит срещу бедният български народ,то е воина богати срещу бедни сащо,не кореспондира с членството ни в ЕС ,защо

    1. В момента имам запор от ЧСИ който аз въобще не знам за какво става въпрос преди 20 дни имах също запор от тях но аз знаех тогава Нали без да ме уведоми знаеш че имаш задължения задължения ги изпратих но в момента пак ми налага след 10 дни запор които аз не знам за какво е без да ме уведомят втори път Каква е тази система в България и не знам към кого да се обърна защото аз съм в чужбина в момента работя в българска фирма съм и във Франция в момента отивам магазина искам да си платя хляба нямам пари и се оказа че имам запор което аз изобщо не знам за какво се отнася

  2. В момента и на мене ми е наложиха запор за 1360лв за които аз също не знам от къде идват имах виден запор който го изпратих и в момента в който приключи и след 10 дни ми пращат друг запозна 1360лв без да ме уведомят без нищо банката ми спира парите им ги превежда пълна измама пълна мафия

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *