Документно престъпление – извършил ли е такова Кирил Петков?

Извършил ли е документно престъпление Кирил Петков? адвокатИзвършил ли е документно престъпление Кирил Петков? Настоящата статия разглежда документните престъпления в общ план. Разглежда и декларирането на неверни данни в писмена декларация, като вид документно престъпление. В нея разяснявам и наказанията, които предвижда Наказателният кодекс за извършителите на тези деяния. Обръщам и внимание на конституционните изисквания за членовете на Министерски съвет, в светлината на една тема, която през последните месеци вълнува горещо обществеността.

Документно престъпление и органите на власт

Става дума за казуса с бившия служебен министър на икономиката Кирил Петков и данните за негото двойно гражданство. Тзи тема постави не само въпроса за легитимността на издадените от него актове. Той предизвика дискусии във всички обществени слоеве, включително между професори по право.

Както вече е добре известно, в настоящото служебно правителство той не е министър. Това е защото създава свой политически проект и ще участва в изборите, заедно с колегата си от финансовото ведомство – Асен Василев. Кирил Петков обаче бе назначен за служебен министър на икономиката от президента с Указ № 129 от 12.05.2021 г. Указът бе обнародван в извънреден брой № 39 на Държавен вестник от 12.05.2021 г. Ето защо въпросът за конституционосъобразността на издадения Указ изобщо, както и този за актовете на Петков като министър в последните месеци продължава да стои и е от изключителна важност за цялата политическа и правна система в България.

Какво предвижда Конституцията на Република България?

документно прстъпление адвокат в ПловдивКонституционните текстове, които предвиждат, че чуждото гражданство е пречка за избор на народни представители, министри и президент са чл. 65, ал. 1, чл. 93, ал. 2 и чл. 110. С тези текстове Конституцията  изключва осъществяването на пасивно избирателно право (правото да бъдеш избиран) за посочените длъжности при наличие на чуждо гражданство.

Според чл. 65 ал, 1 от Конституцията, народен представител може да бъде български гражданин, който няма друго гражданство, навършил е 21 години, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.

Чл. 93 ал. 2 указва, че за президент може да бъде избиран български гражданин по рождение, навършил 40 години, който отговаря на изискванията за избиране на народен представител (няма друго гражданство), който е живял последните пет години в страната.

Според чл. 110 пък членовете на Министерски съвет могат да бъдат само български граждани, които също следва да отговарят на условията за избиране на народни представители.

Има ли двойно гражданство Кирил Петков?

Истината е, че интерпретациите по въпроса са множество. По информация на в. Капитал от дата 23.08.2021 г., Кирил Петков вече не е гражданин на Канада. Според Епицентър той е подал документи за отказ от гражданство на 19.08.2021 г. Въпросът за това дали подадените през август документи за отказ от канадско гражданство са приети и дали към момента на настоящата статия (20.09.21г.) г-н Петков е освободен гражданство е без значение.

От значение е дали към момента на подписване и подаването на нужните документи, удостоверяващи наличието на условията за заемането на длъжността. Както и декларациите за отсъствието на пречки за заемането й, г-н Петков е имал двойно гражданство.

Този момент се явява няколко дни преди обнародването на указа на президента за назначаване на служебното правителство от 12.05.2021 г., цитиран по-горе. Това означава, че вероятно към дата предхождаща 12.05.2021 г. – моментът на подписване и подаване на писмена декларация за отсъствието на пречки за заемане на длъжността, Кирил Петков е имал двойно гражданство – българско и канадско!

Казусът в Конституционния съд

Документни престъпления адвокати в ПловдивКакто по-рано споменах, обсъжданият тук въпрос продължава да е от изключителна важност. Поради това и неговото окончателно решаване в крайна сметка ще зависи не от медийните интерпретации и тези на политическите анализатори, а от българския Конституционен съд. Последният вече допусна за разглеждане дело № 18/ 2021 г. .То бе по искане на 55 народни представители за установяване на противоконституционност на Указ № 129 на президента на Република България за назначаване на служебно правителство от 12 май 2021 г. (обн. ДВ, бр. 39/2021 г.), в частта, с която за служебен министър на икономиката е назначен Кирил Петков Петков.

Документно престъпление и наказателна отговорност

Коментираният проблем обаче има и един друг аспект. Той е не по-малко важен от конституционосъобразността на назначаването на Петков в предходното служебно правителство. Този проблем касае подадената от него декларация относно въпросното двойно гражданство и това, че част от данните вписани в нея биха може да се окаже, че осъществяват състав на престъпление.

Именно този факт – потвърждаване на данни за липса на пречка (двойно гражданство) за заемане на поста министър може да доведе до изясняване на въпроса (разследване) от страна на прокуратурата. Представлява ли това документно престъпление ще си позволя да разгледам в следващите редове.

Какво представлява документно престъпление?

Съдебната практика приема, че лъжливо документиране има, когато документът е съставен от лицето, което го е подписало, но в него са удостоверени неверни обстоятелства. Тоест документ с невярно съдържание е документ, които е истински по отношение на автора, но невярно отразява обстоятелства, които е предназначен да удостовери.

Престъпление е и използването на такъв документ.  Престъпният резултат е осъществен, когато лицето, до което е адресиран узнае за документа удостоверяващ включените в него факти. В случая ако има престъпление то е осъществено в момента, в който президентът е получил (прочел) декларацията, от която е видно, че министърът има САМО българско гражданство, а действителността, е че има двойно такова.

Деклариране на неверни данни. Какво предвижда Наказателният кодекс?

адвокат в Пловдив и СофияСпоред чл. 313 от НК:
Който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация или съобщение, изпратено по електронен път, които по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дават пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева.

За да е престъпно деянието по този текст е необходимо да бъде нарушена изрична разпоредба на закон, указ или постановление на Министерския съвет. За да бъде довършено деянието, този документ следва да бъде употребен от дееца за да докаже, че удостоверените обстоятелства или изявления са достоверни.

Престъплението деклариране на неверни данни по чл. 313, ал. 1 НК е налице само тогава, когато дадено лице потвърди неистина, или скрие, истина в писмена декларация, която се дава пред орган на властта за удостоверяване истинността на определени обстоятелства.

Какво ще стане след произнасянето на КС?

Ако КС се произнесе, че Кирил Петков е назначен за служебен министър противоконституционно и е имал двойно гражданство, то тогава недвусмислено ще се потвърди, че той е декларирал и неверни обстоятелства и ще попадне в обсъжданата хипотеза. Разбира се съществува и друга, може би екзотична, хипотеза. Тя е в случай, че г-н Петков е декларирал двойно гражданство (не е извършил никакво престъпление), но въпреки това е назначен за министър от президента! Какво става тогава? Или пък е назначен без да попълни коментираната декларация! При всички случаи предстои интересно развитие. Ще бъде ли реализирана определена отговорност? Политическа, репутационна или наказателна, или отново ще има недосегаеми от закона?

Настоящата статия не е изчерпателна. Тя отразява личното мнение на автора като адвокат в Пловдив и София.

*Повече на www.advokatdimitrov.com

**Свързани теми:
Затвор за деклариране на неверни данни
Клевета и обида към политици?
Крумовите закони и техният аналог в настоящето
Пенсионери убиха жестоко котка! Какво ги очаква?
Измама с улуци

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *