Реторсия в правото

Реторсия, адвокат в Пловдив и СофияПовод да напиша настоящата статия за реторсия са три скорошни дела. Едното бе за леки телесни повреди, които страните взаимно са си причинили, а другите две за обиди. По тези дела за обида едната страна беше нарекла другата “ненормална“, “откачена“ и й показала със жест, че не е наред с главата. Втората страна пък й бе отвърнала, че е “некадърна“, “не става за нищо“ и други подобни, но малко по-неприлични думи.

Реторсия – значение.

Думата “реторсия“ не е българска. Тя не се употребява в говоримия език и не е позната на неюристите. Част е от юридическата терминология на наказателното право. Думата произхожда от латинското “retortus“. Терминът е използван в международното право за действие, извършено от една държава срещу друга като отговор за подобно действие, извършено от нея. На английски език е “retort“ и се превежда като дързък отговор, отплащам със същото, отмъщение. На френски е “rétorsion“ – ответни мерки.

Реторсия – приложение.

Като наказателноправен термин реторсията няма широка приложимост. Прилага се само в два случая. Първият е по делата за лека телесна повреда. Вторият при дела за обида. Леката телесна повреда представлява причиняване на болка или страдание с или без разстройство на здравето. А обида е казване или извършване нещо унизително за честта или достойнството на друг в негово присъствие.

Повече в статията “Лека телесна повреда“ с автор Росен Димитров – адвокат в Пловдив и София.
Реторсия при лека телесна повреда.

адвокат за дело за лека телесна повреда, реторсия адвокати ПловдивКакто споменах по-горе лека телесна повреда имаме при различни леки наранявания. Това са охлузвания, синини, отоци, одирания и други подобни. Делото за лека телесна повреда, за което споменах по-горе беше между съседи. Те се бяха скарали за място за паркиране.

Единият съсед, който ми беше клиент, спирал колата си така, че другите живущи в блока не можели да излизат от паркинга. Правили му забележки, но той си продължавал както си знае. Един ден негов съсед му се развикал, че му писнало от него, а моят клиент му казал да си гледа работата. Тогава получил удар в главата с пазарската чанта на съседа. Последвало сбиване или по-скоро борба пред блока. От тази борба и двамата излезли зачервени, със охлузвания и драскотини.

Какво казва законът?

Според наказателния кодекс “Ако в случаите на предходните алинеи (има се предвид телесни повреди) пострадалият е отвърнал веднага на дееца със също такава телесна повреда, съдът може да освободи и двамата от наказание.“

Точно това е реторсия – отвръщане на нападението с нападение, с което се причинява телесна повреда аналогична на получената. Това означава, че няма да има реторсия ако пострадалият е одран или насинен от причинителя, но после му е счупил носа или ръката. Или обратно – ако човекът, който паркира неправилно, беше с избити зъби, но пък беше насинил окото на нападащия го съсед.

Нещо повече:

Освен че реторсията е приложима само при леките телесни повреди, то необходимо е леките телесни повреди да са от един и същ вид. Както съм описал с статията за “лека телесна повреда“ има два вида такива повреди. Първият е лека телесна повреда без разтройство на здравето. Вторият е лека телесна с разтройство на здравето.

Съдът за реторсията при лека телесна повреда.

адвокат пловдив и софия дела от частен характер“Съдът приема, че следва да бъде приложена реторсия, тъй като страните в конфликта са изравнили позициите си. Засегнатият субект на практика е взел дейно участие, причинявайки еднаква по вид телесна повреда. Двете страни са се поставили в еднакво положение пред наказателния закон. Това е довело до изключение от правилото, че за всяко престъпление, извършено от наказателноотговорно лице, се налага съответно наказание.“ [1]

“Взаимната провокация на черти от характера, които са довели до емоционално-волевата лабилност на участващите в конфликта, са причина за инцидента и съдът намира, че справедливият подход е именно прилагане института на реторсията. С оглед на това е предоставил възможността на съда да освободи от налагане на наказание и двете страни.“ [2]

Реторсия при обида.

дело за обида, адвокат за дело за обида Пловдив и СофияОбидата е казване или извършване на нещо унизително на друг. В горния пример думите “ненормална“ и жестът показващ ненормалност – въртеливи движения с длан. Извършването може да се изразява и в показването на среден пръст.

Повече в статиите “Обида в социалните мрежи“ и “Клевета и обида към политици?“ с автор адвокат Росен Димитров.

Последното дело, по което имаше реторсия при обида пак беше между съседи. Комшията от горния етаж наводнявал съседите си отдолу. Това довело до конфликт между тях. Един ден се скарали пред входа, като съседът отгоре казал на жената отдолу, че е луда, не е добре и други. Тя му отговорила, че е некадърник, който не може да оправи един теч.

Законът.

Според Наказателния кодекс “Ако обиденият е отвърнал веднага с обида, съдът може да освободи и двамата от наказание.“ Тоест, реторсия при обида има при наличието на взаимни обиди между едни и същи лица. Освен, че трябва да са взаимни втората обида трябва да е извършена ВЕДНАГА след първата. Няма да има реторсия, ако обиденият по първата обида отговори на обидата с обида, но на следващия ден.

Съдът за реторсията при обида.

“Според съдебния състав, с оглед на установените по делото факти, са налице всички законови предпоставки за приложението института на реторсията, доколкото безспорно е установено, че страните по делото са си нанесли взаимно обиди. Доколкото частния тъжител също е изрекъл обидни реплики спрямо подсъдимия. Съдът счита, че той също се явява извършител на деяние по чл.146, ал.1 от НК (обида)“. [3]

реторсия, дело за лека телесна повреда, адвокат в Пловдив и София“С оглед на това, че обидите са разменени в един и същ конфликт, то институтът на реторсията е приложим, доколкото пострадалият е отвърнал веднага на дееца. Без значение според съда е кое лице в случая първо е отправило обидните реплики спрямо другото.“ [4]

“Това е така, тъй като частният тъжител едновременно търпи неблагоприятни последици от действията на подсъдимия, но и извършва активни действия, с които причинява такива последици на последния. Доколкото институтът на реторсията е една правна възможност, то настоящата инстанция прие да я приложи, като счете че и при такова приключване на наказателното производство би се постигнала индивидуалната превенция и за двамата – тъжител и подсъдим.“ [5]

*Свързани теми:
- Лека телесна повреда.
- Обида в социалните мрежи.
- Клевета и обида към политици.
**Използвана съдебна практика.
[1] Мотиви към присъда по НЧХД № 639/2014г. по описа на ГОРС
[2] Пак там.
[3] Мотиви към присъда по НЧХД № 6627/2018 г. по описа на ПРС.
[4] Пак там.
[5] Пак там.
***Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат в Пловдив и София.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *