Разваляне на договор

разваляне на договор, адвокат в ПловдивРазваляне на договор.“Сключих договор с един човек, за да ми докара кола от Холандия до 5.10.2015 г. Дадох му парите и той замина. Вече сме 20.10.2015 г., него го няма и не ми вдига телефона… Какво да правя? Как да си взема парите?“

Разваляне на договор.

Поставеният въпрос за разваляне на договор е доста често срещан в практиката на всеки адвокат. Не само във връзка с покупко-продажба на автомобили. До развалянето на договор може да се стигне  и при с всякакви други вещи. Тези отношения поставят въпросите свързани с двустранните договори и начините за тяхното разваляне. Правилата за развалянето са в ЗЗД.

Двустранни договори са тези, по които всяка от сключилите ги страни има както права, така и задължения. Тоест – всяка страна има да дава или да върши нещо за другата страна, като в същото време има да получава от нея.

Разваляне на двустранен договор.

До разваляне  се стига, когато едната страна е получила своето по договора, а отказва да изпълни задължението си. Тоест, получила е, а не дава или не върши това, което дължи. Но, не изпълнява не защото не може /има невъзможност за изпълнение/, а защото не иска. В тези случаи за страната, която е изпълнила своето задължение по договора, възниква правото да го развали.

Това разваляне на договор изправната страна /тази, която е изпълнила или е готова да изпълни/ може да направи с изявление /уведомление/ до другата – неизправната страна. По принцип това изявление се прави извънсъдебно. Освен в случаите, когато се разваля договор, с който прехвърлят, учредяват, признават или прекратяват вещни права върху недвижими имоти. Или договорите, в които има частична обективна невъзможност за страната да изпълни задължението си.

Как се разваля договор?

адвокат за договор, разваляне на договор

Изявлението за разваляне на договор може да бъде устно, ако договорът е сключен устно. Ако договорът е сключен писмено, то изявлението също следва да е писмено. Изявлението на изправната страна може да е с нотариална покана.

Важно за изявлението за разваляне на договор е да съдържа един допълнителен срок до неизпълнилата страна. В този срок следва да й се даде още една – последна възможност да изпълни задължението си. Важно е също в изявлението да фигурира текст, че ако не последва изпълнение в дадения допълнителен срок, то договорът ще се счита за развален.

Разваляне на договор без срок.

Има и няколко случая, в които за разваляне на договор може да не се дава допълнителен срок. Това е когато изпълнението е станало невъзможно изцяло или от части. Когато поради забавяне на едната страна изпълнението е станало безполезно за другата. Както и когато задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време. Уговореното време може да е определен-фиксиран ден, до определена дата, до определено събитие и т.н.

Развалянето има обратно действие. Това означава, че всяка страна трябва да върне полученото от нея. Това е възстановяване на статуквото от преди сключването на договора. Обратното действие на развалянето е валидно за всички договори с изключение на тези с продължително или периодично изпълнение /договори за доставки и наеми/.

Дело за разваляне на договор.

В случай, че страна по разваления договор отказва да върне полученото от нея, то това е основание за завеждането на дело срещу нея. В делото може да се претендира обезщетение за претърпените загуби и за пропуснатите ползи, които са настъпили вследствие на неизпълнението.

Важно уточнение е, че правото да се разваля договор не може да се упражнява във всички случаи. Разваляне на договор не се допуска, ако неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед интереса на страната, която има правото да го развали. Законът не определя кога неизпълнената част е значителна и кога не е. Това се преценява конкретно за всеки отделен случай от съда, според конкретните страни и обстоятелства по делото.

Във всички случаи при развалянето да даден договор е добре да се иска съвет от адвокат. Това е така, защото в много случаи неправилното разваляне на договора може да има неблагоприятни последици за развалилата го страна.

*Развалянето на договорите не следва да се бърка с тяхното прекратяване.

*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *