Пътуване на дете в чужбина – спорове

Спор за пътуване на дете в чужбина. Адвокат в Пловдив и СофияПътуване на дете в чужбина – спорове. Въпросът за извеждането на дете в чужбина се поставя само когато има проблем за това. Когато има спор за пътуване на дете в чужбина. Споровете са, естествено, между родителите. Те се получават, когато единият не се съгласява детето да пътува с другия родител извън страната. Това означава, че родителите са разведени или са разделени – ако са нямали брак.

Темата е обширна и една кратка статия не е достатъчна. Все пак се надявам да съм засегнал основните и най-важни моменти, като четивото е приятно и разбираемо.

Пътуване на дете в чужбина – спорове. По действителен случай:

“Няма да позволя на бившата да изведе детето ми в чужбина. Там  ще мие тоалетни или ще кара такси и ще живеят на квартира с 10 човека. Сегашният й мъж е наркоман – кой ще се грижи за детето? Аз мога да осигуря всичко на детето си в България…“

Свързана тема: Брак, развод и последици от Росен Димитров – адвокат в Пловдив и София:

Всеки адвокат е имал случаи, в които единият съпруг му заявява, че иска да „срине” или „унищожи” другия. Да не говорим, че разводът често се предхожда от дела за домашно насилие.   Често има и побои. И то не само между съпрузите, но и между близките на двамата.  Следват и наказателни дела за телесни повреди и обиди.

Спорове за пътуване на дете в чужбина има в два случая.

Извеждане на дете в чужбина, разрешение за извеждане на дете, адвокати в Пловдив и СофияВъв връзка с темата се поставят два проблема. Един малък и незначителен, и един голям, и сериозен. Първият е за кратко пътуване на детето – когато е за да отиде на екскурзия, да посети роднини в чужбина, да участва в състезание, олимпиада и др. А вторият е когато единият родител желае да промени местожителството на детето и да заживее с него трайно в чужбина.

В първия случай – кратко пътуване на дете в чужбина, реален проблем няма.

Дори някой от родителите да не дава съгласие за пътуването, това лесно се преодолява със съдебно дело. В този случай, съгласно закона, съдът с решението си замества липсващото съгласие на родителя и разрешава пътуването за определен (кратък) период.

При даването на разрешение за пътуване, следва да бъде изключена възможността детето да бъде отведено на място на размирици; място, където още не са отстранени последиците от скорошни природни бедствия; място, където макар и временно, не е препоръчително да се посещава. Това е така, за да бъде изключено поставянето на детето в риск.

Във втория случай – трайно извеждане на дете в чужбина, има реален проблем.

В тези случаи проблемът е когато на родителя, на когото са предоставени родителските права, иска да изведе детето трайно в чужбина. Другият родител е този, който плаща издръжката и в най-общия случай вижда детето си 2 пъти в месеца, след трайно извеждане ще трябва да вижда детето си най – много два пъти в годината.

Повече по темата: Разводът и психиката на детето от адвокат Росен Димитров – адвокат в Пловдив и София:

''Съгласно опита ми от делата за развод, отношенията, които се развиват между развеждащите се са, че раздялата на родителите много често реално води и до раздяла на единия родител с децата.Тоест разводът между родителите много често влече след себе си и развод между родител и дете (деца)''.

пълномощно за пътуване на дете в чужбина. Адвокатска кантора в Пловдив, адвокат в ПловдивТогава родителят, който остава в страната (най-често бащата), пита: Какво ще правя без детето си? Кога ще го виждам? То ще порасне далеч от мен…

Предвид това, че е изправен пред угрозата реално да не вижда детето си или да го вижда само за няколко дни през лятото, родителят, който не упражнява родителските права над детето, изпада в стрес и депресия. И то основателно. Не са много родителите, на които не им е безразлично, че няма да виждат децата си. Разбира се, че има такива.

Родителят, който иска да изведе детето в чужбина, този на когото са предоставени родителските права (най-често майката), също има право. Ако този родител е намерил щастието си извън страната, от негова гледна точка, е нормално да иска да вземе детето. Без да се интересува от мнението на другите.

Така започват тежки съдебни дела.

Тези дела често са продължителни, трудни и мъчителни за страните. Изследват се много и различни аспекти от бъдещия живот на детето в държавата, за която се иска да бъде постоянно преместено да живее. Съдът извършва преценка в интерес на детето ли е да напусне пределите на България, изхождайки от обстоятелствата на конкретния случай. А случаите са много и най-различни. Преценяват се всички обстоятелства, обуславящи нуждата на детето от заживяване извън границите на страната, както и каква е необходимостта за това.

Интересът на детето.

декларация за извеждане на дете в чужбина. Адвокат в ПловдивЦелта е спазването на най-добрия интерес на детето. А интересът на детето е най-пълно да се удовлетворят физическите, психическите и емоционалните му потребности, съобразно неговите желания и чувства.

Разбира се, не изцяло, а чрез преценка дали и доколко това е възможно с оглед възрастта, пола, миналото и други характеристики на детето. Както и с оглед на способността на родителите да се грижат за него, а също така и с последиците, които ще настъпят за детето при промяната на обстоятелствата и опасността или вредата, която може да му бъде причинена при тази промяна.

Съдът се произнася, изхождайки от причините, поради които детето ще пътува извън страната. Съобразяват се съображенията на родителя – ответник да не се съгласи с това и конкретните обстоятелства, включително условията на пътуване, средата, в която ще пребивава детето в съответната държава. Изследва се евентуалната му адаптация, желанието на самото дете, като  съдът дължи разрешение, което да гарантира най-добре благополучието на детето.

*Свързани теми:
Брак, развод и последици.
Развод и психиката на детето.
Подялба на имуществото след развод.

**Разбира се, че тази статия не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат в Пловдив и София.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *