Пълномощно за адвокат в България

Пълномощно за адвокат в БългарияПълномощно за адвокат в България. “Искам да ме представлявате, но живея в чужбина. В нашето село няма нотариус, за издаване на пълномощно. Как да Ви упълномощя? Какво се прави в такива случаи?“

Не веднъж ми се е случвало хората, които идват при мен или ми се обаждат с искане за правна помощ да питат какви документи са нужни за целта на адвокатската работа. Естествено първият и най-често срещан документ е пълномощно. Когато се упълномощава адвокат, то е пълномощно за адвокат или адвокатско пълномощно. Регламентирано е в Закона за адвокатурата. Пред органите на администрацията гражданите и организациите също могат да се представляват от други граждани и организации. Регламентацията на това упълномощаване се съдържа в Административнопроцесуалния кодекс.

Пълномощно за адвокат в България

За пълномощно за адвокат или адвокатско пълномощно не е нужно да бъде нотариално заверявано. За това пълномощно е характерна опростена форма за валидност. Това означава, че адвокат може да представлява клиент с пълномощно, което е просто подписано от клиента. Това разбира се е обшия и най-често срещания случай на упълномощаване на адвокат. Има действия, които адвокат не може да извърши с обикновено адвокатско пълномощно.

Повече в “Представителство. Упълномощаване. Пълномощно“. Автор Росен Димитров – адвокат в Пловдив и София.

Упълномощаване е самото овластяване, сделката, с която представителят придобива власт да представлява друг. Упълномощаването се извършва едностранно от представлявания, който е упълномощител, а представителят – упълномощен.

Пълномощно е самият документ, който обективира властта на представителя. Този документ се подписва от представлявания и се предава на представителя. В ред случаи пълномощното трябва да бъде нотариално заверенo. В други случаи е достатъчно обикновено писмено пълномощно без нотариална заверка. Пълномощното може да бъде и устно.

Пълномощно за адвокат в България с нотариална заверка

Пълномощно за адвокат в България. Адвокат в Пловдив и СофияЗа определени действия адвокат трябва да разполага с нотариално заверено пълномощно. Такива са действия по закупуване на недвижими имоти, продажба на такива, представителство пред банки по разпоредителни действия с пари и др. В такива случаи когато адвокатът действа от името и за сметка на своя клиент е нужно пълномощно с нотариална заверка.

Защо адвокат може да представлява клиент с пълномощно без нотариална заверка?

Както споменах по-горе отговорът на този въпрос ни дава Закона за адвокатурата. Според този закон адвокат представлява клиент въз основа на писмено пълномощно. Писмено пълномощно означава пълномощно (лист хартия), на който лист е поставен подпис. Няма друго изискване – лист хартия и подпис. Нещо повече! Законът за адвокатурата дава още по-големи права на адвоката.

Пълномощно за адвокат, извършено устно. Устно упълномощаване!

Какво означава това? Означава, че адвокат може да се яви в съд и да каже, че представлява клиента си, с пълномощно дадено му с думи – в устна форма. Това разбира се не е безусловно, а се допуска само в определени случаи. Тези случаи са свързани с неотложни действия, когато е наложително да се запазят на права и законни интереси на клиента. Иначе казано – спешни действия, при които не е възможно писмено упълномощаване на адвокат от клиент поради различни обстоятелства.

Повече на www.advokatdimitrov.com

*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат в София и Пловдив.

**Свързани теми:
Представителство. Упълномощаване. Пълномощно
Адвокат срещу ЧСИ?
ПРАВНА ПОМОЩ
Защита от адвокат и процесуално представителство
Бързи кредити – защита от адвокат
Адвокати в Пловдив заради тях изгубих имота
Адвокат за дела срещу колекторски фирми
Адвокатска защита на длъжници и кредитори по изпълнителни дела

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *