Промяна на име на граждани в чужбина!

Промяна на име на граждани в чужбина, адвокат в Пловдив и СофияПромяна на име на граждани в чужбина! “Искам да променя името си. Ще заминавам да уча в чужбина, а там моето име звучи смешно. Изговаря се трудно и се свързва с Източна Европа. Това ще ми създаде трудности да се интегрирам в обществото. Ще да бъда обект на дискриминация. Затова искам да сменя както личното, така и фамилното си име – не искам фамилията ми да завършва на “ова“.“

Промяна на име на граждани в чужбина! Възможно ли е?

В условията на променени реалности, една от които е свободното придвижване на хора по света, много българи се установяват за постоянно в чужбина. Едни за да работят, други за да учат или и двете.

Тази статия засяга някои проблеми, породени от рождените имена на наши сънародници, живеещи зад граница. Инспирирана е от няколко поредни случая, при които българските имена, без да са с осмиващо или позорно звучене,  създават затруднения на носителите си поради трудното произнасяне и отдалечеността им от западната именна традиция.

Промяна на име по съдебен ред – съвременна нужда!

Традиционните български имена имат различно произношение на определен чужд език, а това води до различно звучене. Различното звучене предизвиква трудно произнасяне за чужденците, а понякога и присмех.

Освен това някои имена водят и до административни трудности. Мъжки или женски български имена на някои чужди езици имат противоположен смисъл. Мъже се приемат за жени и обратно. Такъв бе и последният случай с име, за което в момента тече процедура за промяна.

Имена, чужди на европейската именна традиция.

В годините се забелязва тенденция към увеличаващ се брой на българи, поискали от районните съдилища да бъдат променени имената им на подобни основания. Основанията са предимно свързани с факта, че имената им са трудни за произнасяне и непривични спрямо европейската езикова именна традиция.

Характерни български имена често са невъзможни за произнасяне от чужденци. Собствени имена като Бранимир, Цветан, Светломир, Цветомира, Любомир и множество други се оказват непреодолима звукова бариера в много западни държави. Това води до комично произношение или нелепи интерпретации.

Случай от медиите.

адвокат за промяна на име по съдебен ред, адвокатска кантора пловдивИзвестната влогърка Антоанет Пепе разказва, че живеейки в чужбина е изпитвала огромни трудности при намиране на работа, когато е изпращала CV с рожденото си име и фамилия Антоанета Пепелджийска. Това я е принудило да потърси по-приемлив вариант на името си. Така е решила да го промени. След промяната резултатът е бил неочаквано ефективен.

Съдът – консервативен или не?

Така съвременният живот поставя нови предизвикателства пред съдебната практика относно причините за промяна на имената. Известно е, че съдът е консервативна институция, която прилага правните норми, съобразявайки се със своята съдебна практика.

Пред съдебната практика обаче се поставят нови проблеми и причини за смяна на имена. Поради това се налага съдът (и той го прави) да отговори на новата реалност и да нагоди разбиранията си според съвременната логика и необходимост.

Промяна на име – процедурата.

Процедурата е уредена в Гражданския процесуален кодекс. Законът за гражданската регистрация урежда възможностите за промяна на име. Законът за гражданската регистрация е обнародван в Държавен вестник, бр. 67 от 27.07.1999 г. Той е изменян през годините, но в основната му част, която ни интересува, се е запасил такъв от приемането си.

Тоест повече от 20 години. Въпреки това, законодателят е бил предвидлив, отчел е нуждите на бъдещето и е формулирал абстрактно причините, за промяна на име. Те са няколко. Ако името е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо. Промяна се допуска и в случаите, когато важни обстоятелства налагат това.

Независимо каква е причината, поради която бихте искали да промените своето собствено, бащино или фамилно име, процедурата се извършва чрез съдебно производство. Промяната на името се допуска от компетентния съд след пълно и главно доказване на необходимостта от исканата промяна на съответното име.

Опозоряващи и осмиващи имена.

адвокат за смяна на име в България, адвокати в пловдивОт часовете по гражданско право в студентските ми години като примери за опозоряващи имена в съзнанието ми са останали “Ягодка“, “Любимка“, “Китка“ и други. В съвремието, особено сред младите хора, едва ли се срещат имена, които сами по себе си могат са се квалифицират от осмиващи и/или като опозоряващи.

Преди няколко години имах случай с момиче на име Станка. Тя била подигравана от съучениците си заради името. Създадени й били прякори, прикачени към името. Така това момиче се затворило в себе си, не искало да ходи на училище. Намразило името си. Макар името Станка да не е позорно, е загубило актуалността си. То не е желано от младите и противоречи на разбиранията на съвременния млад човек. Тоест заради подигравките Станка получила стрес, не спяла, не можела да си намери приятел – все неимуществени вреди.

Повече в Неимуществени вреди. Автор Росен Димитров, адвокат в Пловдив и София.

Неимуществените (морални) вреди представляват засягане на честта, достойнството, доброто име на лицето в обществото. Неимуществени вреди са болките и страданията, които то е изживяло. Неимуществени вреди са и всички други негативни преживявания в резултат на увреждането. Тези вреди за разлика от имуществените не подлежат на лесно възприемане от околните. Това е така защото са част от психическите преживявания на увредено лице и се доказват по-трудно.

Обществено неприемливо име.

Като че ли до известна степен обществената неприемливост на имената се покрива с тяхната позорност. Едва ли може да съществува обществено неприемливо име, което да не е позорно или осмиващо. Все пак, неприемливостта на името за обществото е отделно и самостоятелно основание за промяната му.

Как да сменя името си? Адвокат в Пловдив и СофияИмах такъв случай преди време. Една жена, която е живяла години наред в чужбина. Омъжила се е там – приела е името на съпруга си, после се е развела. Писнало й да е далеч от България и бе решила да се прибере за постоянно у нас. Проблемът на тази жена бе фамилното й име, което бе на съпруга й – то беше Курт. И тази жена не искаше да се казва така, защото никой в България няма да я приеме с такова име. Хората щели да правят неприлични асоциации с името й.

Съдът се съгласи с аргументите ни и промени фамилното й име, като върна бащината й фамилия.

Важни обстоятелства за промяна на име.

Като важни обстоятелства могат да се приемат всички споменати по-горе за неудобствата и обществената неприемливост на името в други общества. Освен това, промяната не следва да засяга на обществени интереси или да търси смяна на самоличност с цел укриване от правосъдието и избягване на наказателна отговорност.

Повече на www.advokatdimitrov.com

*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат в Пловдив и София.

**Свързани теми:
Неимуществени вреди.
Правна консултация онлайн?
Правна помощ.
Защита от адвокат и процесуално представителство.

 

3 мнения за “Промяна на име на граждани в чужбина!

  1. Мога ли да добавя и бащиното и фамилното име на мъжа си? Сключих брак. Живеем в чужбина. Фамилното име на мъжа ми е невъзможно за произнасяне тук и той ползва бащиното си. Аз искам да взема фамилното му име (заради българската традиция) но също така и бащиното, което ще е името, което двамата ползваме тук в Англия. Мога ли да сложа като мое фамилно двете негови – бащино и фамилно? Тук, разбира се, е позволено да имаш колкото си искаш имена и каквито си искаш но това явно не е така в България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *