Драстично увеличаване на размера на наказанията за смърт при ПТП?

Увеличаване на размера на наказанията за смърт при ПТП

За войната по пътищата съм написал статията “Държавата срещу войната по пътищата“, в която обръщам внимание на мерките срещу големия брой ПТП, които ежегодно стават в България. Представям и интересна статистика за броя на жертвите при ПТП по години.

Въпросът:

Въпросът да има ли “Драстично увеличаване на размера на наказанията за смърт при ПТП?“ е дискусионен.

Гражданите желаят доста по-сериозни наказания за причинена смърт на пътя,. Съдии и прокурори са на мнение, че увеличаването на наказанията няма да доведе по-добри резултати.

В желанието си да ограничат големия брой жертви на пътя група народни представители внесоха законопроект за промени в НК. Той предвижда затвор до 30 години за смърт при ПТП, когато е причинена от пиян, дрогиран шофьор без книжка или на пешеходна пътека.

Главният прокурор.

Това предложение предизвика остра реакция от страна на главния прокурор. От Върховния касационен съд и Висшия адвокатски съвет.

Според юристите предложените изменения биха довели до нарушаване на основни принципи на системата на наказанията.

Завишаването на предвидените наказания  в случая би засегнало принципа на справедливостта на наказанието. На съответствието между наказанието и престъплението, според главния прокурор.

Извеждането напред на репресивната цел на наказанието, макар вероятно да съответствало на обществените очаквания за житейско възмездие, не представлявало справедлив отговор на обществените реалности, според върховните съдии.

На какво мнение сте Вие?

Необходими ли са по-сериозни наказания за причинена смът на пътя?

По-надолу предсатвям различните становища по темата, като източник е  сайтът lex news.

ВКС и прокуратурата с урок към депутатите как (не) трябва да се променя Наказателният кодекс!

Или защо драстичното увеличаване на санкциите за тежките случаи на смърт на пътя няма да има ефект и погазва основни принципи на правото.

Върховнят съд.

Върховният касационен съд (ВКС) и главният прокурор Сотир Цацаров се наложи да дадат своеобразен урок на депутатите как се правят промени в Наказателния кодекс (НК). Също да им разяснят основни принципи на наказателното право.

Повод за това стана проектът на „Обединени патриоти“ за промени в НК.  С него драстично – на до 30 години затвор, се завишава наказанието за смърт на пътя в особено тежки случаи. Когато е причинена от пиян, дрогиран шофьор без книжка или на пешеходна пътека .

И върховните съдии, и главният прокурор отхвърлят категорично такова увеличение на санкциите. Преди остро му се противопостави и Висшият адвокатски съвет.

В становищата си до правната комисия на парламента върховните съдии и обвинител №1 подробно разясняват, че това не само няма да намали случаите на смърт на пътя. Противоречи на основни принципи в наказателното право.

„Предложените изменения биха довели до нарушаване на основни принципи на системата на наказанията. Тази система отразява държавната реакция срещу извършваните престъпления. Цели да осигури адекватност на разнообразието от видове престъпления в зависимост от характера и степента на тяхната обществена опасност“, пише Сотир Цацаров .

И обяснява, че завишаването на предвидените наказания на затвор в случая би засегнало принципа на справедливостта на наказанието. Както съответствието между наказанието и престъплението.

Репресивна цел на наказанието???

„Извеждането напред на репресивната цел на наказанието, макар вероятно да съответства на обществените очаквания за житейско възмездие. Не представлява справедлив отговор на обществените реалности. Отделно от това връща идеите за целта на наказанието назад в развитието. Пренебрегва конституционно установени принципи, на които е основан действащият Наказателен кодекс. Както и основната – корективната цел на наказанието“, заявява и ВКС.

И посочва, че каквото и решение да приеме законодателят, то би било валидно. „Но все пак това съдържание трябва да има едно базисно ниво на юридическа оправданост. Оправданост от гледище на спецификите на конкретно регулираната област. Ефикасността на наказателното право е свързана и произтича не толкова от тежестта на репресивната принуда, с която са скрепени нормите от Особената част на НК, а от съответствието на тези норми с общите принципи на пропорционалността и справедливостта. Също и от адекватното тяхно прилагане“, изтъкват върховните съдии.

Принципи.

Като припомнят, че принципът за пропорционалност на наказанието спрямо престъплението съществува в българското право редом с принципа на законоустановеност на наказанието.

А главният прокурор подчертава:

„Следва да се държи сметка за запазване на баланса в съотношението на наказанията. Така че за престъпленията с по-голяма обществена опасност да се налагат по-тежки по вид и размер наказания“. И посочва, че предложените в законопроекта размери на наказанията за тежките случаи на смърт на пътя „заличават (нарушават) необходимата диференциация между тежките умишлени и тежките непредпазливи престъпления, към които се отнасят и престъпленията по чл. 343, ал. 3, б. „б“ НК“.

Специфика на наказателното право.

„Самата специфика на наказателното право, обусловена от естеството на посегателствата върху личността, с които е свързано прилагането му, предопределя нуждата от съгласуваност със самото престъпление не само на вида, но така също и на размера на предвиденото за него наказание.

Тази съгласуваност е абсолютно необходимо условие, за да бъде в състояние наказателното право да защитава отделната личност, обществото като цяло и държавата и да отразява разбирането за справедливост“, подчертава ВКС.

Съответствие на наказанието с престъплението.

Върховните съдии припомнят, че НК изисква наказанието да е съответно на престъплението. И заявяват на депутатите: „Този принцип е валиден не само за дейността на съда при отмерването на заслужената с конкретното престъпление санкция. Той е важим и за дейността на законодателя при определянето на границите на приложимите за отделните престъпни състави наказания“.

Според тях в случая с престъпленията на пътя по чл. 343, ал. 3, б. „б“, за които „Обединени патриоти“ предлагат да бъдат завишени в общия случай на от 5 до 20 години затвор. За особено тежките – на от 10 до 30 години лишаване от свобода. Предвидените минимуми не съответстват на обичайната тежест на престъпленията от този вид.

Затвор от 30 години?

Както те, така и главният прокурор изтъкват и друг съществен проблем с идеята на патриотите санкциите да достигат 30 години затвор.
„Предложеното със законопроекта е в разрез и с изрично прогласено принципно положение (вж. чл. 39, ал. 2 НК) на общата част на НК. Както е известно, продължителността на наказанието лишаване от свобода може да бъде до тридесет години само по изключение – при замяна на доживотен затвор, при множество престъпления и за някои особено тежки умишлени престъпления“, пише Сотир Цацаров.

ВКС казва на депутатите, че когато определят минимумите и максимумите на наказанията за дадено престъпление в закона не би следвало да се създава конфликт с тези за други деяния в НК.

 „Изискването за съответност съществува и по отношение на мярата, която законодателят използва при определянето на наказателната репресия за конкретен престъпен състав спрямо санкциите за останалите престъпни състави включени в Наказателния кодекс“, пишат върховните съдии. И завяват, че с предлаганата от патриотите промяна този баланс също е нарушен.

„Предложеното покачване на санкциите е до нивата на наказуемост на тежки умишлени престъпления, като част от престъпленията против републиката, част от престъпленията против мира и човечеството, квалифицираните умишлени убийства, квалифицираните грабежи, изнудвания, рекет, и пр. По предложения начин практически се създават условия за равно третиране на извършителите на различни по тежест и обществена опасност престъпления“, констатира ВКС.

Депутатите.

В становището си до депутатите върховният съд специално им напомня, че прекомерната употреба на наказателно-правни санкции, както и тяхното необосновано завишаване не само не ги прави резултатни, а напротив, води до отслабване на ефективността на наказателния закон.

И ВКС, и главният прокурор критикуват мотивите на патриотите да предлагат драстично завишаване на санкциите при смърт на пътя.

В законопроекта си депутатите заявяват, че наказанията в момента не са адекватни и илюстрират с пример, който определят като показателен, защо са необходими промени. Става въпрос случая с Евелин Дуков, който беше убит на пешеходна пътека в Приморско през декември 2017 г., от пиян шофьор, който избяга от местопроизшествието. По него Бургаският окръжен съд постанови присъда от 17 години затвор при първоначален строг режим за подсъдимия за инцидента Владимир Колев.

„От една страна, мотивите съдържат декларативно заявена необходимост от приемането на адекватни мерки, с които да се постигне превантивен ефект за ограничаване на случаите, при които поради опасно управление на МПС се стига до реализирането на тежки престъпления по транспорта. Същевременно не се отчита, че въпросните разпоредби са претърпели сравнително скоро промяна, свързана със завишаване на наказанията – през 2015 г. Липсва какъвто и да е анализ относно отражението на цитираните законодателни промени върху резултатите в практиката, вкл. с оглед на търсения превантивен ефект“, изтъква Сотир Цацаров.

А ВКС завява:

„Мотивите към законопроекта и предварителната оценка на въздействието са твърде ефимерни и не показват инициативата да е основана на специализирано знание и професионален анализ на емпиричен материал относно причините и условията, довели до идентифицирания от вносителите проблем и констатации относно други, извън наказателни мерки, които държавата е взела за преодоляването му и които са се оказали неефективни, за да се прибягва до наказателното право, което по начало би следвало да се използва като последното възможно средство за реакция.

Вместо това предлаганата промяна е с очевидно подчертана конюнктурна обусловеност, доколкото единствената конкретика в представените мотиви е свързана с конкретен, медийно оповестен случай на пътно-транспортно произшествие с причинена смърт“.

Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.
Свързани теми:
- Държавата срещу войната по пътищата.
- Какво ще ми се случи ако карам пил?
- Затвор за пияни шофьори.
- Затвор за пияни шофьори - част II.
Източник: LEX NEWS

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *