Нотариална покана

 

Нотариална покана, адвокат за покана Пловдив и СофияНотариална покана, какво е това, кога е нужно? “Новият управител на фирмата, с която от години сме в договорни отношения, постоянно недоволства. Вдига скандали, не ни заплаща за нашата дейност и си иска всички документи, и вещи. Как законно да прекъсна всички отношения с фирмата му и да предам всичко, което се намира у нас?“

Нотариална покана.

Най-разумният и сигурен начин изявлението на едно лице да достигне до друго, като в резултат на това изявление се породят желаните от автора му последици, е нотариалната покана. Именно нотариалната покана доказва, че едно лице е направило определено гражданско изявление и това изявление е достигнало до другото лице чрез съобщаването му от нотариуса.

Производството по нотариалната покана.

notary invitation, нотариална покана Пловдив и СофияПроизводството по връчването на нотариална покана за развива пред нотариус. То започва с устна молба на явилото пред нотариуса лице. В правната литература то се обозначава като “охранително производство“. Често неговата цел е да се предотврати извършването на правонарушение в областта на гражданските отношения. То е едностранно, тъй като се развива между молителя и нотариуса.

Молителят е страна по това производство. Това защото от негово име се иска нотариалното удостоверяване. Неговото лично явяване пред нотариуса обаче не е необходимо. Поканата може да бъде предоставена от негов представител.

Нотариална покана – съдържание.

Самата нотариална покана няма точно определено съдържание. Тя е със свободен текст. Текстът следва да изяснява ясно волята на отправящия поканата и какво точно цели той. За изготвянето на нотариална покана не е задължително да се ползва адвокат. Тя може да бъде изготвена от всеки, като пред нотариуса се представят три екземпляра.

Връчване.

връчване на нотариална покана, адвокатИзготвянето не следва да се бърка с нотариалното удостоверяване и връчването на поканата. Последните се извършват от нотариус или от оправомощено от него лице, съгласно правилата на Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Гражданските отношения, в които би могло да се достигне до необходимостта от нотариалната покана са многобройни. Известяването на наемател или заемополучател да платят поради това, че са в забава.  Предупреждение за разваляне на договор. Даване на срок за изпълнение на договор. Известие за прекратяване на трудово правоотношение от работник или служител и т.н.

Други действия.

Доста законови текстове също споменават, че ред действия се извършват с покана – чл. 139, ал. 1 от Търговския закон.  “Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник…“. Чл 31, ал 2 от Закона за собствеността – “Когато общата вещ се използува лично само от някои от съсобствениците, те дължат обезщетение на останалите за ползата, от която са лишени, от деня на писменото поискване“ и др.

Ето защо в конкретния казус с лицето поставено в неблагоприятна ситуация от новия управител на дружеството е препоръчително отправянето на описаната нотариална покана. С нея управителят може да бъде поканен да получи вещите държани от молителя, както и известен за прекратяване на договорните им отношения.

*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

5 мнения за “Нотариална покана

  1. След връчване на нот.покана колко време трябва да мине,за да се задейства процедурата по прекратяване на договора

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *