Договор за поръчителство

Договор за поръчителство, адвокат в Пловдив“Преди години подписах едни документи в банка. На тях пишеше, че съм съдлъжник. Не разбрах тази дума и се оказа, че съм станала поръчител и съм сключила договор за поръчителство. Сега банката иска пари от мен , а аз търся адвокат…’

Договор за поръчителство.

Поръчителството е договор. Той се сключва между поръчителя и кредитора на длъжника. С договор за поръчителство поръчителят се задължава да отговаря за задължението на длъжника. Задължението най-често е паричен заем или кредит от банка. Поръчителството е вторичен договор. Той съществува само, за да обезпечи главното задължение. Прекрати ли се главния дълг, се прекратява и поръчителството.

Кой може да сключи договор за поръчителство?

Поръчител може да бъде всяко дееспособно лице (навършило 18 години). Непълнолетните (14-18 години) не могат да поръчителстват, дори със съгласие на родителите си. За да е валидно поръчителството договорът трябва да бъде в писмена форма, без нотариална заверка. Няма пречка обаче, ако страните желаят, да се завери от нотариус.

Кредитор е този който има да получава от длъжника. Най-често дългът на длъжника е паричен. Кредитор може да бъде всеки. Най-често обаче, кредитори са банки и кредитни институции. Договорът за поръчителство обслужва кредитора. Той е създаден в негова полза. Със сключването му кредиторът получава още един длъжник. Затова поръчителството е една гаранция за кредитора, че ще получи това, което му се дължи.

Положение на поръчителя.

договор за поръчителство, адвокат в Пловдив и София

Поръчителят и длъжникът са солидарно задължени за дълга на длъжника. Поръчителят е втори длъжник (съдлъжник). Той се задължава да плати дълга на длъжника ако длъжникът не плаща. В случай, че поръчителят започне да плаща или плати в цялост, то той има право да иска платено от главния длъжник.

Въпросът доколко длъжникът ще има възможност да плати на поръчителя е друг. Най-често, след като е спрял да плаща на кредитора, няма да може да плати и на поръчителя.

Поръчителят може да се задължи да отговаря не за целия дълг на длъжника, а за част от него. Така ако длъжникът получи заем за 1000 лева, в договора за поръчителство може да бъде записано, че поръчителят ще отговаря за 500 лева. Обратната хипотеза обаче, не е възможна. Поръчителят не може да поеме отговорност за по-голяма сума от размера на действителния дълг.

Отговорност на поръчителя.

адвокат за договор за поръчителствоНе може да се поръчителства за повече от размера на дълга на длъжника, но пък може да плати повече от действителния дълг. Това е така, защото отговорността на поръчителя е и за разходите на кредитора по събиране на дълга си. Разходи за съдебни изпълнители, адвокати и други. Поръчителят може да не е само един. Няма пречка няколко лица да станат поръчители за едно задължение. В този случай всички са солидарно отговорни. Ако един поръчител изпълни задължението на длъжника, той става негов кредитор и кредитор на останалите поръчители, ако има такива.

Уведомяването за изпълнение.

Ако поръчителят изпълни задължението на длъжника, той е длъжен да го уведоми за това. Същото важи и за длъжника. Той също трябва да уведоми поръчителя за изпълнението. В случай, че поръчителят плати дълга на длъжника, но не го уведоми за това и длъжникът също плати, то поръчителят не може да иска платеното от длъжника. Длъжникът не е виновен, че е платил, без да знае, че не трябва да плаща. В този случай поръчителят може да си иска платеното от кредитора – този на който е платено два пъти.

“Опасен“ ли е договорът за поръчителство?

Поръчителството е договор доста “опасен“ за поръчителя. Сключването му предполага сериозно обмисляне на финансовите възможности на длъжника и конкретните клаузи на самия договор за поръчителство. И без това, най-често, самият договор е изготвен от адвокати на кредитора. Това означава, че не е изготвен в интерес за поръчителя. Затова е важно, преди да бъде подписан от длъжника, да бъде прегледан от негов адвокат. Това е така, защото последиците за поръчителя могат да бъдат още по-тежки. Той може да бъде обречен да плаща с години само поради едно необмислено и несъгласувано свое действие и подпис положен под крайно неизгоден договор за поръчителство.

*Настоящата статия не е изчерпателна и изразява личното мнение на автора, като адвокат, по въпрос зададен му от клиент.

Едно мнение за “Договор за поръчителство

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *