Архив за етитет: Условно осъждане

Условно осъждане по чл. 66 от НК

“Всъщност, условно осъждане няма. Условното осъждане е абсолютно и безусловно осъждане с налагане на наказание – лишаване от свобода (затвор). Единственото “условно“ при това осъждане е отлагането на изпълнението на наказанието под условие. Вероятно затова законът използва термина “условно осъждане“.
*В някои наказателни дела условното осъждане е цел на подсъдимия и неговия адвокат. В други, по който има доказателства за невинността на подсъдимия, то може да бъде доста тежка последица от извършеното престъпление…
**Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.