Архив за етитет: съдебна практика

Обезщетение при смърт на пътя

Известно, е че България е една от страните с най-висок брой жертви на пътя. Съгласно статистиката  през 1963 г. жертвите на пътя са 678, а през 2012 г. – 601. Абсолютен рекорд по брой убити вследствие на ПТП има през 1990 г. – 1527 души.
През 2012 г и 2013 г. броят на жертвите на пътя е по 601 за всяка от двете години. През 2015 г. отново има ръст и се достига до 708 за година, За 2017 г жертвите са 682. За 2018 г се забелязва спад – 609 загинали.

*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат в Пловдив и София.

Предсрочна изискуемост на кредит?

Разбира се, често се получава така, че длъжниците, които са подложени на натиск от банки, колектори и монополисти и са били съдени от тях, в крайна сметка осъждат тези дружества. Такъв беше и случаят с възрастна жена, осъдила колекторската фирма, която я тормозеше.

*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат в Пловдив и София.

Колектор е осъден

Павлов иск – чл. 135 ЗЗД. Тълкувателно решение от 09.07.19 г.

В този случай кредиторът ми има на разположение Павлов иск, който може да предяви във връзка с дарението. Ако искът му бъде уважен, спрямо него ще се счита, че дарението никога не е извършвано. Той ще може да започне публична продан на моя имот, от която ще си събере парите, за които ме е осъдил.

Неустойка за забава.

Неустойка. Какво е това?

Определението на неустойка е законово. Това означава, че го има в закона. Спред Закона за задълженията и договорите: Неустойката обезпечава изпълнението на задължението и служи като обезщетение за вредите от неизпълнението, без да е нужно те да се доказват. 

*Настоящата статия не е изчепателна и отразява личното мнение на автора като адвокат в Пловдив и София.