Архив за етитет: Пробация

Пробация и пробационни мерки

Пробация се налага за престъпления, които не са тежки и чиято обществена опасност не е висока. Целта, която се преследва с налагането на пробацията като наказание е да се въздейства поправително и възпитателно на осъдения, без той да бъде лишаван от свобода.
По много наказателни дела пробацията е желаното от подсъдимия и неговите адвокати наказание. Както се посочи…
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.