Архив за етитет: Прихващане. Облигационно право.

Прихващане (Компенсация). Прихващанията в КТБ.

Прихващане е един от начините за изпълнение на задълженията. С извършването му взаимните задължения се прекратяват напълно или до размера на по-малкото от тях.
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.