Архив за етитет: Поръчителство

Общественото недоверие към съда

“Въз основа на горното и в противоречие с общественото мнение, че не съществува възможност за защита е и решението на съда по споменатото дело. Съгласно него, съдът отхвърля иска на банката срещу поръчителя и осъжда банката да заплати разноските му по делото, включително хонорар за адвокат.“

*Настоящата не е изчерпателна и изразява личното мнение на автора, като адвокат.

Покупко-продажба на изплащане със запазване на собствеността

“Мога ли да продам пианото на изплащане, като си запазя собствеността, до изплащането на всички вноски…“
*Страните могат да уговорят продавачът по договора да си запази собствеността на продадената вещ. Тази продажба е уредена в закона и се нарича “покупко-продажба на изплащане със запазване на собствеността“. При този вид продажба продавачът може да запази собствеността, докато получи последната вноска. В този случай рискът от погиване (унищожаване) на вещта преминава върху купувача от предаването на самата вещ. Това означава, че дори вещта да погине, то купувачът дължи нейната цена, която е уговорена на вноски.

Договор за поръчителство

“Преди години подписах едни документи в банка. На тях пишеше, че съм съдлъжник. Не разбрах тази дума и се оказа, че съм станала поръчител. Сега банката иска пари от мен , а аз търся адвокат…“
“Поръчителството е договор доста “опасен“ за поръчителя. Сключването му предполага сериозно обмисляне на финансовите възможности на длъжника и конкретните клаузи на самия договор за поръчителство. И без това, най-често, самият договор е изготвен от адвокати на кредитора. Това означава, че….“
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.