Архив за етитет: Нотариална покана

Нотариална покана

Най-разумният и сигурен начин изявлението на едно лице да достигне до друго, като в резултат на това изявление се породят желаните от автора му последици, е нотариалната покана. Именно нотариалната покана доказва, че едно лице е направило определено гражданско изявление и това изявление е достигнало до другото лице чрез съобщаването му от нотариуса.
За изготвянето на нотариална покана не е задължително да се ползват адвокати. Тя може да бъде изготвена от всеки, като пред нотариуса се представят три екземпляра.
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.