Архив за етитет: неимуществени вреди

Неимущeствени вреди

Размерът на обезщетението за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост, съобразно всеки конкретен случай.
Както се посочи неимуществените вреди се в едно граждански или наказателни дела се доказват по-трудно, тъй-като са част от психическите преживявания на човека. Затова при тяхното доказване е добре да участва опитен адвокат, тъй като лицата често игнорират съществени елементи от преживяното от тях.
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.