Архив за етитет: Наказателно право

Затвор за пияни шофьори

Измененията се състоят във въвеждането на по-строги наказания за шофьорите, които карат след употреба на алкохол. Особено важно изменение е въвеждането на минимална долна граница на предвидените наказания. Именно долната граница, която въвежда законодателят с посочените изменения, препятства да бъде наложено наказание пробация на провинилия се (пияния водач), а директно се налага наказание лишаване от свобода (затвор за пияни шофьори).

Лека телесна повреда

“От даденото определение за лека телесна повреда е видно, че тя бива два вида – една в по-тежка форма и една в по-лека такава, а цитираната манипулативна и дезинформираща статия в информационен сайт, че 500 лева са максималният размер на глобата за шофьор, който ударил два шамара на майка с количка, след като тя му направила забележка, че е спрял на пешеходна пътека, звучи доста смешно не само за всеки адвокат, но и за всеки студент по право…
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

Разликата между кражба на кола и отнемане на кола

Каква е разликата между кражба на кола и отнемане на кола?
– Кражбата на кола е престъпление по чл. 194 от Наказателния кодекс (НК), а противозаконното отнемане на кола е престъпление по чл. 346 НК. От обективна страна няма разлика.
*Разликата между двете е трудно да бъде направена от хора незанимаващи се с право. Те не са длъжни да разбират от всичко, но тя е разбираема и ясна за повечето адвокати, които работят с наказателно право.

Наказателно постановление, акт и адвокатските разходи

“Хубаво, че ми отменихте акта, но парите, които ви платих, като адвокат, за обжалването кой ще ми върне?“
Актът се връчва на нарушителя, като той може още в същия момент, в самия акт, да напише своето обяснение за случилото се и/или да възрази. Няколко седмици след съставянето на акта нарушителят получава Наказателно постановление, в което вижда какво наказание му е наложено за нарушението, което е извършил и за което има съставен акт. Какво представлява наказателното постановление…
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

Набедяване

За да бъде извършено набедяване е достатъчно набедяващият да съобщи на полицейски, прокурорски или съдебен орган, за престъпление извършено от друго лице или представи неистински доказателства срещу него.Набедяването е престъпление, при което интересите на набеденото лице се засягат изключително тежко, защото срещу него може и често тръгва наказателно преследване, в резултат на което може да бъде осъден невинен човек.
Сигналите за набедяване до органите по разследването е добре да бъдат изготвени или поне прегледани от адвокат.
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

Пробация и пробационни мерки

Пробация се налага за престъпления, които не са тежки и чиято обществена опасност не е висока. Целта, която се преследва с налагането на пробацията като наказание е да се въздейства поправително и възпитателно на осъдения, без той да бъде лишаван от свобода.
По много наказателни дела пробацията е желаното от подсъдимия и неговите адвокати наказание. Както се посочи…
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

Хулиганство

След няколко неуспешни опита, вчера е тръгнало делото за хулиганство срещу виден български политик.

“Дали въпросният политик, чийто адвокат е член на неговата политическа партия, ще бъде оправдан или ще му бъде наложено наказание и какво ще бъде то, предстои да разберем.“
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

Мерките за неотклонение и медийните манипулации

В резултат на медийната манипулация у обществото остава убеждението, че извършителят е пуснат на свобода без да му бъде търсена отговорност.
В делата по вземане на мярка за неотклонение участва адвокат. Неговата роля е важна и съществена за изтъкването на факти и обстоятелства, обосноваващи необходимостта от налагане на по-лека мярка или за неналагането на никаква мярка за неотклонение.
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

Жестокост спрямо животни!

“Един мъж, който живее в квартала, съсече кучето ми с брадва. Гръбнакът му беше прекъснат и то умря в клиниката…“
*Поради това, че хората сравнително рядко сигнализират на органите по разследване за насилие и убийства на животни, делата срещу насилници, и убийци на животни не са много. Все пак, сигналите са повече от преди и все повече адвокати имат такива дела. Най-често те завършват с освобождаване на дееца от наказателна отговорност по чл. 78а от НК и с условно осъждане по чл. 66 от НК.
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

Обида в социалните мрежи

“Едни и същи хора постоянно злобеят срещу мен във Фейсбук и ме обиждат. Писна ми. Мога ли да ги осъдя!С обидата се засягат честта, самоуважението и достойнството на личността. Обидата е умишлено престъпление от частен характер, което означава, че то се преследва от лицето, което е адресат на обидните квалификации.“
Делото за обида е от частен характер и може да бъде водено без адвокати. Хората обаче често си ангажират адвокат, което е и по-правилно с оглед защитата на интересите им в съда.
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.