Архив за етитет: Наказателно постановление

Наказателно постановление, акт и адвокатските разходи

“Хубаво, че ми отменихте акта, но парите, които ви платих, като адвокат, за обжалването кой ще ми върне?“
Актът се връчва на нарушителя, като той може още в същия момент, в самия акт, да напише своето обяснение за случилото се и/или да възрази. Няколко седмици след съставянето на акта нарушителят получава Наказателно постановление, в което вижда какво наказание му е наложено за нарушението, което е извършил и за което има съставен акт. Какво представлява наказателното постановление…
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.