Архив за етитет: Назателно право

Адвокат на престъпник

В една социална мрежа срещнах въпроса: Помагат ли на престъпниците адвокати, които ги защитават в съда?
*В този смисъл по дело, в което аз встъпих като адвокат на подсъдимия, съдията беше отстранил назначения преди това служебен адвокат. Отстранен за това, че не се беше “запознал“ с делото в края на деня преди заседанието и не беше изискал копия на важни книжа, и доказателства по самото дело. Според съдията, същият адвокат не се е подготвил и запознал с всички материали по делото. Поради това не е в състояние да окаже ефективна защита на подсъдимия…
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.