Архив за етитет: Набедяване

Набедяване

За да бъде извършено набедяване е достатъчно набедяващият да съобщи на полицейски, прокурорски или съдебен орган, за престъпление извършено от друго лице или представи неистински доказателства срещу него.Набедяването е престъпление, при което интересите на набеденото лице се засягат изключително тежко, защото срещу него може и често тръгва наказателно преследване, в резултат на което може да бъде осъден невинен човек.
Сигналите за набедяване до органите по разследването е добре да бъдат изготвени или поне прегледани от адвокат.
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.