Архив за етитет: ЗАНН

Без  актове и обжалване на наказателни постановления!

На всяко лице – физическо или юридическо, може да се случи да извърши определено нарушение: да превиши позволената скорост, да не постави предпазен колан при шофиране, да шофира с изтекли регистрационни номера, да шофира пил и т. н. Затова е и тази статия “Без  актове, глоби и обжалване на наказателни постановления!“

Настоящата не е изчерпателна като изразява личното мнение на автора като адвокат. 

Скриване на регистрационен номер на кола от камери

“Във Facebook се продават стикери от фолио, които се залепят на номера на колата и го скриват от камери. Аз си купих такъв и ще го залепя. Законно ли е това? Какво ще ми се случи, ако ме хванат?“
*Нарушаването на Закона за движение по пътищата е предпоставка за реализиране на административно-наказателната отговорност на нарушителите. Наказанията се налагат по реда на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/. В делата по обжалване на наказателните постановления не е задължително да участва адвокат. Но в доста случаи хората не могат сами да защитят адекватно своята правота…
**Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

Освобождаване от наказателна отговорност – чл. 78а от НК

Законодателят е предвидил възможност за извършено престъпление, наказателната отговорност на лицата да бъде заменена с административно-наказателна. Това означава, че едно лице извършва престъпление, а му се налага наказание за извършено нарушение.
*Освобождаването от наказателна отговорност е основен институт на наказателното право и много често е цел на всеки подсъдим и неговите адвокати.
**Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.