Архив за етитет: Закон за задълженията и договорите

Общественото недоверие към съда

“Въз основа на горното и в противоречие с общественото мнение, че не съществува възможност за защита е и решението на съда по споменатото дело. Съгласно него, съдът отхвърля иска на банката срещу поръчителя и осъжда банката да заплати разноските му по делото, включително хонорар за адвокат.“

*Настоящата не е изчерпателна и изразява личното мнение на автора, като адвокат.

Предварителен договор

“Ходих на интервю за работа. Харесаха ме, но за да са сигурни, че ще почна работа при тях ми казаха да подпишем предварителен договор за трудов договор. Това възможно ли е?“
Предварителният договор е уреден в чл. 19 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ и в чл. 362 – 364 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/. Всеки предварителен договор може да се изготви и подпише без участието на адвокат. Така страните спестяват разноски, но понякога пропускат важни елементи от договора, което не е в техен интерес…
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

Производство по чл. 417 ГПК

Могат ли гражданите да се защитят в производство по чл 417 ГПК? Измама ли е, че гражданите нямат право на защита в производството по чл 417 ГПК?
*Става въпрос за публикации, съгласно които по искане на адвокати Европейската комисия е започнала наказателна процедура срещу България заради прословутия член 417 ГПК. Към настоящият момент процедура срещу България заради чл. 417 НЯМА. Готови сме да се предположим, с голяма степен на вероятност, че няма и да има…

Придобивна давност и разликата с Погасителната давност

“През 2009 г. Иван Г. ми продаде трактора си. Платих му, като той се подписа, че е получил парите…. Сега Иван Г. си иска обратно трактора, защото не бил прехвърлен законно при нотариус и си бил негов.“
За да се придобие една вещ по давност е необходимо да се упражнява владение върху нея, като владението е за определен период, както и последващо позоваване на изтеклата давност. Придобиването може да се осъществи и без да се използва адвокат. За финализирането на процедурата по придобиване е необходимо просто да се….
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

Погасителна давност и давностни срокове при различни задължения

“Преди години не платих на мобилен оператор и закрих номера. Сега не спират да ми звънят и да ме тормозят да им плащам. Плашат ме и със съдебни изпълнители…Да плащам ли, няма ли давност?“
Давността е основен институт на гражданското право и всеки адвокат ежедневно се сблъсква с различни давностни срокове, установени в различни закони….
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.