Архив за етитет: Закон за движение по пътищата

Неплатена глоба – обжалване. Не бързайте да плащате преди пътуване!!!

Тоест, евентуален проблем по граничните КПП пунктове ще имат само водачи и пътници, които имат връчени и влязли в сила електронни фишове и постановления за неплатени задължения по Закона за движението по пътищата. Това е само за лица, които или не са ги обжалвали или са ги обжалвани, но неуспешно и въпреки това не са платили глобата, за която вече знаят.

Настоящата отразява личното мнение на автора като адвокат в Пловдив и София.

Без  актове и обжалване на наказателни постановления!

На всяко лице – физическо или юридическо, може да се случи да извърши определено нарушение: да превиши позволената скорост, да не постави предпазен колан при шофиране, да шофира с изтекли регистрационни номера, да шофира пил и т. н. Затова е и тази статия “Без  актове, глоби и обжалване на наказателни постановления!“

Настоящата не е изчерпателна като изразява личното мнение на автора като адвокат. 

Регистриране на МПС – нови правила от 28.12.2017 г.

Новите правила за регистриране на МПС вече са в сила и това бе доста шумно отразено в медиите. Разбира се, от различни медии – ел. сайтове и телевизии, аз лично чух различни неща, част от които не съвсем верни.
Тези изменения са приети със Зaкон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата от 26.09.2017 г., обнародван в ДВ бр. 77 от 26.09.2017 г.

*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат!

КАТ ми свалиха номерата на колата… Какво да правя?

Така към настоящия момент прекратяване на регистрацията на МПС, чрез сваляне на регистрационните номера може да стане и ако един автомобил се управлява не от собственика а от друго лице.

ТОЕСТ, МНОГО ВНИМАВАЙТЕ НА КОГО ДАВАТЕ ДА ПОЛЗВА КОЛАТА ВИ!

*Настоящата статия не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат!

Отнемане на книжка за шофиране в аварийната лента

Мисля, че тези изменения са разумни, особено имайки предвид масовото шофиране в аварийната лента при голям трафик по магистрали, породен от ПТП. По този начин екипики на бърза помощ не могат да достигнат до мястото на инцидента, точно защото аваринната лента се е превърнала в нормално пътно платно.

*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат!

Какво ще ми се случи ако карам пил?

Налагането на принудителните административни мерки от ръководителите на службите за контрол се извършва чрез:
1. недопускане управлението на моторното превозно средство;
2. спиране от движение на моторното превозно средство;
3. отнемане на документите за самоличност и свидетелството за управление на водача, както и всички документи, свързани с управляваното превозно средство и с извършвания превоз, както и отнемане на табели с регистрационен номер.
* Натоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

Поредни изменения в Закона за движението по пътищата

Най-нарушаваният закон в страната, а именно Законът за движение по пътищата се оказва и най-често изменяният закон. Законодателят стига до там, че от 22.01.2017 г, когато в сила влязоха мащабни изменения, имаше и такива от 26.01. 2017 г., а след тях и изменения влезли в сила на 31.01. 2017 г.
Важно е да се отбележи, че най-последните изменения – тези от 31.01.2017 г., изменят някои от по-предните такива от 26.01.2017 г. Получи се така, че някои разпоредби имаха “живот“ едва 5 дни.

*Настоящата не е изчерпателна и отразява мнението на автора като адвокат.

Драконовски мерки в Закона за движение по пътищата

ВЪВЕЖДА СЕ:
Задължение на водачите за периода от 15 ноември до 1 март да се движат с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 mm.
СУРОВИ НАКАЗАНИЯ ЗА ПРЕВИШЕНА СКОРОСТ:
За шофиране в населени места с превишена скорост се предвиждат и двойно по-високи глоби.
Наказанията са още по-тежки в случай, че нарушението е извършено повторно или се извършва системно.

*Настоящата не е изчерпателна и представлява кратко обобщение на най-важните изменения на закона от автора като адвокат.

Абсолютно ли е правото на пешеходец на пешеходна пътека?

Правото на пешеходеца при пресичане на пътното платно е абсолютно на специално очертана или неочертана с маркировка върху пътното платно, но сигнализирана с пътен знак пешеходна пътека, като това право се упражнява в случай, пешеходец изпълни задълженията си, посочени в закона.
Следователно, при пресичане на пътното платно извън определените за целта места правото на пешеходеца не е абсолютно.

Настоящата изразява личното мнение на автора като адвокат.

Затвор за пияни шофьори – част II

Според статистиката, която може да се види (тук), най-много убити на пътя има през 1990 г. – 1567 човека. Най-малко през 2012 г. и 2013 г. по 601 жертви за всяка една от двете години.
Убитите през 1960 г. са били 621. През 1970 г. са 1066.
През 2014 г. жертвите са 661.

През 2015 г. отново има покачване на жертвите в сравнение с 2014 г, като те са 708.

*Статията не е изчерпателна, предназначена е за неюристи и изразява личното мнение на автора като адвокат.