Архив за етитет: домашно насилие

Насилие над жени

Повече по темата в “Заповед за защита. Домашно насилие. Доказване“. Автор Росен Димитров – адвокат в Пловдив и София.В статията се засягат основните въпроси на домашното насилие. Съдебното производство по Закона за защита от домашно насили. Трудностите в доказването на насилие над жени, както и нуждата от адвокатска защита.

*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като авдокат в Пловдив и София.

Домашно насилие и закана за убийство! Равнозначно ли е?

С въвеждането на тези мерки се разширява и без това твърде широката възможност на пострадалото от домашно насилие лице да предприеме действия срещу насилника. Известно е, че Законът за защита от домашното насилие е ориентиран изключително благоприятно към молителите (пострадалите от домашно насилие), а възможностите за защита на ответника, насилникът – най-често мъж, са ограничени.

Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат, както и информация от медиите.

Заповед за защита. Домашно насилие. Доказване.

По този тип дела, по които насилието често става в дома, където не присъстват свидетели, представителството от адвокат и добре осъществената адвокатска защита могат да изиграят съществена роля за крайния изход на делото. Ето защо професионализмът на адвоката, а и на съдията имат особена, и решаваща роля.
Статията разглежда основните и най-важни аспекти на Закона за защита от домашно насилие, съчетани с личния практически опит на автора.
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.