Архив за етитет: Данъчно право

Изменения в данъчни закони

Правителството предлага изменения на някои данъчни закони. Тези закони са Закон за корпоративното подоходно облагане, Закон за данъците върху доходите на физическите лица, Закон за местните данъци и такси.