Архив за етитет: Гражданско-процесуален кодекс

Защита на потребителите в ГПК преди Коледа

Повече в “Заповедно производство в Европа и България“. Автор Росен Димитров – адвокат в Пловдив и София.
Усилена защита на потребителите.
Чрез измененията се регламентира, че съдът вече ще следи служебно за наличието на неравноправни клаузи в договори с потребители. Въвежда се нова алинея, която гласи следното:
“Съдът служебно следи за наличието на неравноправни клаузи в договор, сключен с потребител. Той осигурява възможност на страните да изразят становище по тези въпроси.“
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат в Пловдив и София.

Подялба на имуществото след развод

Подялба на имуществото след равод и какво става, ако съпрузите не са сключили брачен договор или поради влошени отношения не могат да се споразумеят единият от тях да получи по-голям дял?

*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат в Пловдив и София.

Представителство. Упълномощаване. Пълномощно

“Не искам да чакам на опашки и да ме пращат по стаи с много почивки. Като адвокат можете ли да ме представлявате?“
*До представителство може да се стигне по различни причини: невъзможност, незнание, некомпетентност на представлявания, или просто негово нежелание да се представлява сам. Така това лице (представляваният) упълномощава друго лице, на което има доверие (представител), да извърши определените от него действия, за които му дава пълномощно. Самото пълномощно е….
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

Производство по чл 417 ГПК – част II

Предната статия “Производство по чл. 417 ГПК“ предизвика доста дискусии, включително от адвокати. Коментарите и критиката към нея ни убедиха, че може би е необходимо да се внесат допълнителни разяснения относно чл. 417 ГПК в тази втора статия озаглавена “Производство по чл. 417 ГПК – част II“.
*Мракобесието“ на чл 417 е манипулация, която се ползва за популизъм. Вярват ѝ много хора и странното е, че ѝ вярват някои юристи, включително адвокати…

Граждански процесуален кодекс – промени

Със Закона за изменение и допълнение на българския Граждански процесуален кодекс Обн., в ДВ, бр. 50 от 03.07.2015 г. НС прави редица промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), като най-важните от тях засягат приложното поле на касационното обжалване по граждански дела.

Заповед за изпълнение

“Получих заповед от съда, че трябва да платя 800 лева на ВиК, плюс разноски за такси на адвокат по дело, водено срещу мен. Как стана това, какво искат, платил съм…?“
Целта на Заповедното произвозводство е бързина – съдът се произнася в много кратки срокове. С него се избягва трудния път по водене на дела, плащане на адвокати, особено когато е безспорно, че парите се дължат…“
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

Съдебен изпълнител в дома

Голям шум се вдигна около една телевизия, поради това, че съдебен изпълнител изземвал имуществото й. На събитието имало полиция, адвокати, а самото то определено като “реалити“ от доста медии.
“Обикновено съдебен изпълнител “почуква на вратата“ на някой, когато той дължи пари и отказва да си плати доброволно…“
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

За “лошите“ съдебни изпълнители и “липсата” на държава.

Заставането на страната на бедния, онеправдан и изпаднал в беда длъжник е разбираемо от човешка гледна точка. От такава гледна точка се нуждае и този на когото се дължи. Той също има достойно за защита право, а именно правото да получи своето.
Вероятността за попадането в такава ситуация намалява ако хората своевременно се консултират с адвокат, който би могъл да им разясни ред възможности, които те игнорират.
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

Нотариална покана

Най-разумният и сигурен начин изявлението на едно лице да достигне до друго, като в резултат на това изявление се породят желаните от автора му последици, е нотариалната покана. Именно нотариалната покана доказва, че едно лице е направило определено гражданско изявление и това изявление е достигнало до другото лице чрез съобщаването му от нотариуса.
За изготвянето на нотариална покана не е задължително да се ползват адвокати. Тя може да бъде изготвена от всеки, като пред нотариуса се представят три екземпляра.
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.

Запор на заплата.

“Частен съдебeн изпълнител запорира цялата ми заплата, заради кредита ми в банката. Това законно ли е? Имам две деца, как ще преживяваме?“
Право да обжалват действията на съдебния изпълнител имат и взискателите, в случай, че ЧСИ им откаже извършване на изпълнителните действия посочени по-горе. В този случай съвет от адвокат би бил полезен.
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.