Архив за етитет: Вещно право

Придобивна давност и разликата с Погасителната давност

“През 2009 г. Иван Г. ми продаде трактора си. Платих му, като той се подписа, че е получил парите…. Сега Иван Г. си иска обратно трактора, защото не бил прехвърлен законно при нотариус и си бил негов.“
За да се придобие една вещ по давност е необходимо да се упражнява владение върху нея, като владението е за определен период, както и последващо позоваване на изтеклата давност. Придобиването може да се осъществи и без да се използва адвокат. За финализирането на процедурата по придобиване е необходимо просто да се….
*Настоящата не е изчерпателна и отразява личното мнение на автора като адвокат.