Архив на категория: Актуално

Адвокатска кантора в Пловдив и София – актуално

Адвокатът е единствен защитник на човешките права, свободи и законни интереси.

Адвокатска практика и становища на действащ адвокат с адвокатски кантори в гр. Пловдив и гр. София.

Адвокат за Пловдив и София - Росен Димитров
Адвокат за Пловдив и София – Росен Димитров

Съвети и мнения по закони, промени и актуализации.

Адвокат, следящ промените в законодателството и новостите в съдебната практика, единствено може да бъде в полза на своите доверители.

Адвокатът е този, който съблюдава професионално пред институции, граждани и организации за законните интереси на своите доверители.

Процесуалното представителство и съдебната защита са базови дейности в адвокатската практика.

Професионалният и навременен правен съвет е полза, която пести излишни и многогодишни съдебни спорове и нежелани щети.

В своята Адвокатска практика съблюдавам принципите за почтеност, защита интересите на клиента и спазването на закона. Хората реално не знаят, какво включва адвокатската практика, а още в конституцията ни е засегната нашата роля.

Чл. 30.

(4) Всеки има право на адвокатска защита от момента на задържането му или на привличането му като обвиняем.
(5) Всеки има право да се среща насаме с лицето, което го защитава. Тайната на техните съобщения е неприкосновена.

Ако имате конкретни правни въпроси, можете да ги зададете чрез интегрираната функция “онлайн адвокат“ тук на моя сайт или директно на Facebook страница Адвокат Росен Димитров. Ще Ви отговорим безплатно.

За решаването на Вашите правни въпроси заповядайте в офисите на адвокатската кантора на Адвокат Росен Димитров, извършващ Адвокатска практика в Пловдив и София.

  • гр. Пловдив, Център, ул. „Никола Войводов“ 2, ет. 1 (до Семинарията), тел: 032 321 497
  • гр. София, бул. „Витоша“ № 66, ет. 4

Последни публикации:

Адвокати в София

Адвокати в София – нещо интересно. Нeотдавна ми се случи да попадна на интересна информация. Тя ме наведе на мисълта, че някои адвокати в София – част от членовете на Софийския адвокатски съвет (САС), и по-конкретно нейното ръководство, са предприели интересни действия. Адвокати в София – заседание на съвета На 07.07.2021г. от 14.00 часа се […]

Конституционен съд на Германия и България – пълен дисонанс за машинния вот

Конституционен съд на Германия и България – пълен дисонанс за машинния вот. Тази статия разглежда някои съществени разлики в мисленето на конституционните съдии в Германия и България по идентичен въпрос. Иначе казано – защо има пълен пълнен дисонанс в мнението Конституционен съд на Германия и България по въпроса на машинното гласуване. Нещо повече: не само, […]

Ще оцелее ли абсолютната давност от 10 г. за заварените случаи?

Ще оцелее ли абсолютната давност от 10 г. за заварените случаи? Въпросът интересува много лица, както длъжници, така и кредитори. Вече са налице и конкретни действия, чрез които страните по изпълнителни дела съобразяват поведението си с евентуалното предстоящо влизане на давността в сила на 03.06.2021 г. В тази връзка има доста въпроси от страна на […]

Абсолютната давност от 10 г отива в Конституционния съд.

Абсолютната давност от 10 г отива в Конституционния съд. Тази статия е кратък коментар на искането на Висшия адвокатски съвет до Конституционния съд за обявяване на противоконституционност на обратното действие на абсолютната 10-годишна давност. Известно е, че законодателят въведе абсолютна 10-годишна давност за задължения на физически лица към други физически и юридически лица. Това стана […]

Безвъзмезден труд за нарушения на пътя! Ново наказание от 22.12.2020 г.

Безвъзмезден труд за нарушения на пътя! Ново наказание от 22.12.2020 г. Със Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания, обнародван в Държавен вестник –  бр. 109 от 22.12.2020 г., в сила от 24.12.2021 г., законодателят направи значителни промени в един от основните закони в административно-наказателното правосъдие. Според мен по-съществените изменения, имащи най-широко приложение, са създаването […]

Абсолютната давност влиза в сила от 03.06.2021 г.

Абсолютната давност влиза в сила от 03.06.2021 г. Със Закон за допълнение на Закона за задълженията и договорите, обнародван в ДВ, бр. 102 от 01.12.2020 г., в сила от 03.06.2021 г. законодателят прие НОВА разпоредба, която предвижда, че с изтичането на десетгодишна давност се погасяват парични вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването й, освен […]

Абсолютна давност от 10 г. е вече факт

Абсолютна давност от 10 г. е вече факт. Имах възможност да коментирам темата за абсолютната давност за Правен свят. Заглавието е на  медията и то е “10-годишната абсолютна давност ще доведе до противоречива съдебна практика и хаос.“ Подзаглавието е “Поправката цели единствено извличане на политическа полза и привличане на избиратели на предстоящите избори, а мълчанието […]

Може ли главният прокурор да бъде разследван?

Може ли Главният прокурор да бъде разследван? Въпросът за недосегаемостта на Главния прокурор е предмет на спорове от дълго време. Отделно от това тази тема бе център на политическо говорене. Различни политически партии базираха програмите си на тази теза и се популяризираха, налагайки извод, че главният прокурор не може да бъде разследван. Според тези партии […]

Премахване на вечния длъжник?

Ново предложение за премахване на вечния длъжник! Предвижда се 10 години давност за събиране на вземания от физически лица! Предложението е на “ГЕРБ“ и „Обединени патриоти“ в общ законопроект за личния фалит. За това съобщиха БТВ, Нова ТВ, Труд, и др.   Премахване на вечния длъжник? Предложението на депутатите, направено преди няколко дни, не е […]

Дело за клевета

Дело за клевета поради сексуална ориентация? Как съд назначи експертиза за сексуална ориентация в дело за клевета? Допустимо ли е доказване на твърдения, че някой е хомосексуален? Квалифицирането им като позорни нарушава ли Конституцията и конвенцията за правата на човека? Дело за клевета.

*Заглавие и редакционни промени – Росен Димитров, адвокат в Пловдив и София.